Mae angen i Gannett gael ei ben allan o'i fotwm

Ewch i fyny'ch ButtMae pawb wedi clywed am yr ymadrodd cael eich pen i fyny'ch casgen. Gyda Gannett, maen nhw wir wedi dod â'r mynegiant yn realiti, serch hynny. Mae Ruth Holladay yn flogiwr coeglyd drygionus gyda thafod miniog… ac mae hi wedi marw, yn enwedig pan mae yn dod i Gannett a Seren Indianapolis.

Roedd y ddau ohonom yn arfer gweithio yno, Ruth yn ymddeol o olygyddol a minnau'n hebrwng pan ddaeth Gannett â VP i mewn a gliriodd adran dalent gyfan.

Gannett Ar Werth?

Y sibrydion diweddar yw hynny Efallai y bydd Gannett yn paratoi ar werth yn fuan. Nid wyf yn poeni mewn gwirionedd. Gwerthais fy stoc cyn gynted ag y gadewais, gan gydnabod bod fy ymadawiad yn symptom arall o Corporititus Monsterus, a elwir hefyd cael eich pen i fyny'ch casgen.

Yn gyntaf rhywfaint o gefndir - gweithiais i ddau sefydliad Papur Newydd - Landmark a Gannett. Er bod y ddau gwmni yn debyg o ran diwydiant, ni allent fod yn fwy gwahanol o ran rheolaeth. Er bod Landmark yn credu mewn ymreolaeth ar gyfer ei eiddo a'i reolwyr, mae Gannett yn credu mewn rheolaeth.

Fel Marchnatwr Cronfa Ddata mewn papur newydd Gannett, cefais gystadleuaeth yn y rhanbarth lleol ac yn y cwmni. Nid oedd yn allanol amlwg ac roedd gen i berthynas wych â chorfforaethol - ond y gwir oedd, er mwyn iddyn nhw fod yn llwyddiannus, roedd yn rhaid iddyn nhw fy rhoi allan o fusnes. Po fwyaf y gallai'r gorfforaeth brofi ei gwerth trwy ddatblygu strategaethau corfforaethol, y mwyaf o staff y gallent eu dileu o'r papur newydd lleol. Roedd eu bywoliaeth, eu taliadau bonws a'u hyrwyddiadau yn dibynnu arno. Felly, er fy mod efallai wedi cael mwy o brofiad ac wedi bod yn berfformiwr gwell - roedd yn rhaid bychanu'r math hwnnw o wybodaeth yn McLean, Virginia.

Mae Gannett yn gwneud hyn ym mhob adran, yn fwyaf beirniadol ym maes Golygyddol. Y fantais gystadleuol unigol fwyaf sydd gan unrhyw bapur newydd dros y Rhyngrwyd ac adnoddau cyfryngau eraill yw ei ddawn leol. Dyma'r bobl sydd wedi creu perthnasoedd yn y gymuned ac sy'n gwybod ble mae'r craciau a'r pryderon o ran ein harweinyddiaeth ddinesig. Dyma hefyd yr adran sy'n ymddangos i wneud y mwyaf o aberthau. Gweithiodd y bobl roeddwn i'n ffrindiau â nhw ym maes Golygyddol eu casgenni ddydd a nos gyda thunelli o swyddi agored nad oeddent byth yn mynd i gael eu llenwi. Mae llawer ohonyn nhw wedi diflannu nawr ... colled fawr i'r ddinas hon.

Mae'n Hawdd Gweld LLE mae'r Elw yn mynd:

Pencadlys GannettMae'r Indianapolis Star bellach yn gymysgedd o AP a hysbysebion gyda thaenelliad o adroddiadau lleol rhyngddynt. Bydd arbenigwyr diwydiant yn dweud wrthych fod y toriadau hyn wedi bod yn angenrheidiol oherwydd bod pobl yn troi at y We am eu newyddion a'u gwybodaeth.

Ni allaf roi mewn geiriau pa mor ofidus mae hynny'n fy nghymell. Mae fel beio Toyota am fethu â gwerthu mewn autos domestig. Nid oes gan Weithwyr Corfforaethol Gannett unrhyw un ar fai ond hwy eu hunain. Cawsant gyfle i drosoli eu safle solet yn y gymuned a'i sbarduno ar gyfer hysbysebu a golygyddol. Yn lle hynny fe wnaethant i'r papur newydd lleol ildio rheolaeth i'r gorfforaeth.

Seren IndianpolisBydd un olwg ar The Indianapolis Star yn erbyn Gannett yn darparu’r prawf amlycaf o sut mae pethau’n gweithio.

Tra enillodd Gannett wobrau gydag un o'r pencadlys corfforaethol mwyaf anhygoel yn y wlad, gellid pleidleisio The Indianapolis Star yn un o'r rhai mwyaf llonydd yn y ddinas. Fe wnes i weithio mewn adeilad ynghlwm, yr Adeilad Americanaidd ... y dywedwyd ei fod yn anghyfannedd y tu allan i'r ychydig loriau cyntaf. Rwy'n sylweddoli nad yw hyn y mater, dim ond gweledol gwych ohono.

Mae'n ymddangos bod maint yr elw yn cynnal trwy golledion athreuliad a chylchrediad. Yn lleol, mae'r Seren yn parhau i ychwanegu at ei golygyddol gyda ffotograffau a phostiadau blog gan ei ddarllenwyr. Er nad wyf yn anghytuno bod hwn yn benderfyniad busnes gwych, mae'n drist gweld yr arbedion yn cael eu gwthio i gorfforaethol yn lle cael eu buddsoddi mewn talent leol.

IndyMoms: Llwyddiant LLEOL

IndyMomsIndyMoms yn enghraifft o sut i wneud pethau'n iawn. Rheolwr Cyffredinol IndyMoms yw Jennifer Gombach, menyw hynod dalentog y cefais y pleser o weithio gyda hi yn The Star.

Nid marchnatwr, ysgrifennwr ac entrepreneur talentog yn unig yw Jennifer, mae hi hefyd yn lleol ac wedi bod gyda'r papur newydd am amser hir iawn (ac roedd yn aml yn cael ei hanwybyddu). Byddwn wedi bod wrth fy modd â'r cyfle i weithio o dan Jennifer tra roeddwn i yno. Roedd hi'n fentor gwych ac yn ffrind da.

Beth DDYLAI Gannett ei Wneud

Os yw Gannett wir eisiau rhoi cynnig arni, mae angen i'r layoffs ddechrau gyda'u staff corfforaethol eu hunain. Ymddiheuraf i'm ffrindiau a chydweithwyr yno o flaen amser, ond dyma lle mae'ch problemau.

Rhowch yr ymreolaeth sydd ei hangen ar eich papur newydd lleol i gynnal y busnes. Caniatáu iddynt 'fuddsoddi' yn eu busnesau ond eu dal yn atebol. Mae angen i fuddsoddiad dorri i mewn i'r ymylon elw y maen nhw wedi tyfu i'w caru yn y pencadlys ond mae'n angenrheidiol. Dechreuwch hyrwyddo o'r tu mewn i'r papurau newydd yn lle syfrdanu talent ledled y wlad.

Cymerwch gip ar yr hyn y mae Jennifer wedi'i wneud gydag IndyMoms. Mae'n lleol, mae'n bersonol, ac mae'n wych. Maent wedi cysylltu â darllenwyr ac wedi darparu cyfrwng perffaith i hysbysebwyr lleol gysylltu â demograffig lleol penodol. Mae'n rysáit perffaith ar gyfer llwyddiant a gellid ei ailadrodd lawer gwaith drosodd.

Mae angen i Gannett gael ei ben allan o'i gasgen. Dywed rhai Folks Mae'r holl wleidyddiaeth yn lleol! Yn y Diwydiant Papur Newydd, Mae'r holl ddoleri yn lleol! Ni fyddwn yn dal fy anadl yn aros i Gannett danio ei hun, serch hynny.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.