Sut y gall Brandiau Di-Hapchwarae elwa o weithio gyda dylanwadwyr gamblo

Dylanwadwyr Hapchwarae

Mae dylanwadwyr hapchwarae yn dod yn anodd eu hanwybyddu, hyd yn oed ar gyfer brandiau heblaw gemau. Efallai y bydd hynny'n swnio'n rhyfedd, felly gadewch i ni egluro pam.

Dioddefodd llawer o ddiwydiannau oherwydd Covid, ond ffrwydrodd gemau fideo. Rhagwelir y bydd ei werth rhagori ar $ 200 biliwn yn 2023, twf wedi'i bweru gan amcangyfrif 2.9 biliwn o gamers ledled y byd yn 2021. 

Adroddiad Marchnad Gemau Byd-eang

Nid yn unig niferoedd sy'n gyffrous ar gyfer brandiau heblaw gemau, ond yr ecosystem amrywiol o amgylch hapchwarae. Mae amrywiaeth yn creu cyfleoedd i gyflwyno'ch brand mewn gwahanol ffyrdd a chyrraedd cynulleidfaoedd rydych chi wedi cael trafferth ymgysylltu â nhw o'r blaen. Mae livestreamer gêm fideo yn cael ei ystyried yn un o swyddi breuddwydiol plant, a disgwylir i'r farchnad ffrydio byw cyrraedd 920.3 miliwn pobl yn 2024. Mae cynnydd esports hefyd yn sylweddol; mae disgwyl iddo gyrraedd 577.2 miliwn o bobl erbyn yr un flwyddyn. 

Gyda bron i 40% o werth y cyfryngau yn cael ei yrru gan frandiau heblaw gemau, marchnata i gamers yn anochel. Mae mantais symudwr cyntaf yn hanfodol er mwyn dysgu a deall marchnata gemau cyn eich cystadleuwyr. Ond yn gyntaf, mae angen i chi ddeall yn union sut olwg sydd ar hapchwarae yn 2021.

Esbonio Cynulleidfa Hapchwarae 

Efallai eich bod chi'n meddwl mai bechgyn yn eu harddegau sydd ag amser rhydd diderfyn yn dominyddu hapchwarae - ond ni allai hyn fod ymhellach o'r gwir. 83% o ferched ac 88% o ddynion gellir eu dosbarthu fel gamers. Ac er ei bod yn wir bod hapchwarae yn fwyaf poblogaidd ymhlith pobl ifanc, mae 71% o bobl 55-64 oed yn chwarae hefyd. O ran lleoliad, mae hapchwarae yn fyd-eang. Mae 45% o Daniaid yn honni eu bod yn chwarae gemau yn erbyn 82% o Thais, ond mae economïau mwyaf y byd yn gyson yn cael ymgysylltiad cryf, sy'n hanfodol i farchnatwyr. Mae diddordebau a hoffterau gemau hefyd yn amrywio ar draws cyfnodau bywyd, ethnigrwydd a chyfeiriadedd rhywiol. 

Gyda'r lefel hon o amrywiaeth mewn hapchwarae, mae'n amlwg nad yw ystrydebau traddodiadol yn dal i fyny. Ond sut mae hyn o fudd i'ch brand heblaw gemau? Mae'n golygu eich bod chi'n sicr o ddod o hyd iddo dylanwadwyr gemau sy'n ffit naturiol i chi. 

Gwerth Dylanwadwyr Hapchwarae i Frandiau Di-Hapchwarae

Mae dylanwadwyr gemau yn naturiol yn deall y diwydiant ac - yn hollbwysig - diwylliant hapchwarae. Mae eu cynulleidfaoedd yn gefnogwyr caled, yn ymgysylltu'n helaeth ac wedi'u gorchuddio yn yr un modd ym mhob peth gemau. Mae hapchwarae yn ddigidol; mae gamers yn ddefnyddwyr cyfryngau gweithredol, soffistigedig. Yn draddodiadol efallai na fydd tactegau ymgyrchu a weithiodd i chi yn gweithio yma, yn enwedig os na fyddwch yn eu tweakio. Mae'n sgwrs o Twitch neu YouTube, Nid Teledu neu gyfryngau cymdeithasol. Rhaid i hysbysebu mewn gemau wneud synnwyr diwylliannol neu byddwch chi'n dieithrio'ch cynulleidfa, ac mae dylanwadwyr yn ffordd berffaith o hyrwyddo'ch brand yn endemig.

Beth mae partneriaeth â dylanwadwyr gemau yn rhoi mynediad ichi? Cynulleidfaoedd amrywiol nad ydynt i'w cael mewn man arall - yn enwedig ar yr un raddfa. Mae ffrydiau Twitch fel arfer yn oriau o hyd, gyda'i nodwedd sgwrsio byw yn galluogi cyfathrebu cyson rhwng streamer a chynulleidfa. Hapchwarae YouTube wedi taro drosodd 100 biliwn gwyliwch oriau amser yn 2020, nifer na ellir ei anadlu bron. Ond nid yw'n ymwneud â maint yn unig. 

Dilysrwydd dylanwadwyr gemau sy'n atseinio â'u cynulleidfaoedd, gan greu perthynas ymgysylltiol iawn. Ym mis Medi 2020, gwelodd y diwydiant gemau y y gyfradd ymgysylltu gyfartalog uchaf o 9% gan ddylanwadwyr nano (1,000-10,000). Dylanwadwyr mega (1 miliwn neu fwy o ddilynwyr) oedd â'r gyfradd ail uchaf ar 5.24%, sy'n awgrymu bod hyd yn oed yr enwogion gemau mwyaf yn gallu ennyn sylw eu cynulleidfa yn gyson. Mae cynnwys hapchwarae yn teimlo'n real i bobl, ac mae offer brodorol fel Twitch chat wedi'u cynllunio i ymhelaethu ar hynny.

Sut y Gall Eich Brand Gydweithio â Dylanwadwyr Hapchwarae 

Mae yna nifer o ffyrdd o gydweithio â dylanwadwyr gemau. Isod mae'r prif ddulliau yr ydym yn eu hargymell i frandiau heblaw gemau.

 • Integreiddiadau Noddedig - Mae cyfeiriadau brand yn weiddi cadarnhaol o'ch cynnyrch neu wasanaeth wedi'i integreiddio i gynnwys dylanwadwr. Cynhaliodd Cloutboost ymgyrch ar gyfer Hotspot Shield VPN i gynyddu ymwybyddiaeth brand a gyrru lawrlwythiadau cynnyrch, gan noddi dylanwadwyr Twitch. Roedd y nawdd Twitch hwn yn cynnwys cyfathrebu eu brwydrau personol a ddatryswyd gan y cynnyrch, ynghyd â thrafod buddion y cynnyrch yn gyffredinol. Roedd y nawdd yn cynnwys rhoddion, cynnwys Tarian Hotspot ar faneri hysbysebion a logos, ac yn defnyddio galwad chatbot rheolaidd i gamau gweithredu.

  Mae brand VPN cystadleuydd, NordVPN, yn canolbwyntio'n helaeth ar farchnata dylanwadwyr - i raddau helaeth ar YouTube. Fe welwch eu brand ar draws yr olygfa hapchwarae gyfan, o ddylanwadwyr gemau llai i PewDiePie. Mae NordVPN yn pwysleisio'r buddion tymor hir o YouTube; bydd cynulleidfaoedd yn gwylio fideo fisoedd neu flynyddoedd cyn hynny gan nad yw algorithm a rhyngwyneb defnyddiwr y platfform yn canolbwyntio'n llwyr ar uwchlwythiadau newydd. Mewn cymhariaeth, mae llwyfannau fel Twitch ac Instagram yn canolbwyntio ar gynnwys cyfredol.

  Mae LG yn dangos enghraifft arall o frand heblaw gemau sy'n targedu gamers. Mae gan y cwmni hanes o bartneru â YouTubers hapchwarae, gan dynnu sylw at sut y gall teledu LG fod yn opsiwn gwych i gamers. Fe greodd Gemau Daz Fideo a noddir gan LG mae hynny'n cyflwyno'r cynnyrch mewn ffordd naturiol, gan gynnig enghraifft wych o sut y gall brandiau heblaw gemau chwarae integreiddiadau dilys a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

 • Dylanwadwyr Rhoddion - Mae rhoddion bob amser yn ffordd wych o ennyn ymgysylltiad o amgylch eich brand. Cynhaliodd KFC bartneriaeth hapchwarae gyda ffrydwyr Twitch i gynnig rhoddion cynulleidfa ar gyfer nwyddau brand a chardiau rhodd pan wnaethant ennill gêm. Defnyddwyr a gofnodwyd trwy deipio emote KFC (Emosonau Twitch-benodol) yn sgwrs Twitch, a dyluniwyd gwobrau yn ôl y gêm a oedd yn cael ei chwarae. Mae cael eich brand wedi'i ryddhau cynnyrch wedi'i deilwra i'r gêm yn ffordd wych o'i integreiddio'n naturiol. 

 • Digwyddiadau Hapchwarae - Trosglwyddodd Hershey un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf hapchwarae, TwitchCon 2018, i hyrwyddo eu bar siocled Reese's Pieces newydd. Ers i TwitchCon ddod â llifwyr mwyaf y platfform at ei gilydd o dan yr un to, noddodd Hershey Ninja a DrLupo ar gyfer llif byw cydweithredol. Manteisiodd yr actifadiad hwn ar y cyfle unigryw i gael mynediad at streamers gyda'i gilydd yn bersonol, gyda'r cydweithrediad yn chwarae ar y syniad o Ninja a DrLupo yn ddeuawd anhygoel - yn union fel Hershey's a Reese's.

  Os ydych chi'n ystyried bod eich brand yn bell o hapchwarae, edrychwch ymhellach na MAC Cosmetics am ysbrydoliaeth. Noddodd MAC TwitchCon yn 2019, rhedeg rhoddion, cynnig gwasanaethau cymwysiadau colur, a recriwtio'n llwyddiannus ffrydiau benywaidd fel Pokimane i chwarae gemau yn eu bwth. Pwysleisiodd MAC SVP Philippe Pinatel sut mae Twitch yn annog unigolrwydd a hunanfynegiant yn ei gymuned, nodweddion sy'n diffinio MAC fel brand.

 • Esports - Mae Esports yn faes penodol o hapchwarae proffesiynol y gall brandiau gymryd rhan ynddo. Sefydlodd Aldi a Lidl mewn partneriaeth â sefydliadau esports proffesiynol noddi crysau a chreu cynnwys trwy actifadu ar y cyd. Sefydlodd Aldi a Team Vitality i hyrwyddo negeseuon brand craidd Aldi ynghylch pwysigrwydd diet iach, gan ei glymu i chwiliad parhaol Vitality am berfformiad.

 • Cyfarfod a Chyfarch - Fel digwyddiadau hapchwarae, mae cyfarfod a chyfarchion yn cynnig ffordd i drosoli dylanwadwyr gemau y tu allan i'r byd digidol. Er enghraifft, edrychwch ar Mae Shroud yn cwrdd ac yn cyfarch yn Zumiez. Mae rhyngweithio personol â chrewyr hapchwarae am y tro cyntaf yn creu gwerth enfawr ac yn dod â chymunedau ymroddedig ynghyd.

Cyrhaeddiad Hapchwarae

Nid y diwydiant hapchwarae bellach yw'r is-grŵp unigryw yr oedd ar un adeg. Mae hapchwarae yn fyd-eang, ac mae'n cynrychioli llengoedd o gefnogwyr ar draws oedrannau, rhywiau ac ethnigrwydd. Er nad yw brandiau hapchwarae wedi ymwreiddio'n annisgwyl mewn marchnata hapchwarae eisoes, mae cyfle enfawr i frandiau heblaw hapchwarae fanteisio ar gynulleidfa nad oedd wedi'i chyffwrdd o'r blaen.

Mae dylanwadwyr hapchwarae yn cynrychioli'r dull sefyll allan i gael mynediad at gynulleidfaoedd gemau. Mae yna nifer o ffyrdd i fod yn greadigol a chynhyrchu ymwybyddiaeth a gwerthiant brand o amgylch eich brand. Cofiwch gofio bod gamers yn ddefnyddwyr soffistigedig. Mae'n hanfodol bod eich ymgyrchoedd dylanwadwyr gemau wedi'u teilwra i'r diwydiant a'r dylanwadwyr penodol rydych chi'n eu dewis.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.