10 Awgrym ar gyfer Strategaeth Hapchwarae Ennill

Awgrymiadau Gamblo

Mae pobl yn fy swyno. Rhowch neges farchnata wych iddyn nhw gyda gostyngiad a byddan nhw'n cerdded i ffwrdd ... ond rhowch gyfle iddyn nhw ennill bathodyn ar eu tudalen proffil a byddan nhw'n ymladd drosti. Rwy'n difyrru fy hun wrth i mi gael fy hun yn ddrawd ar ôl colli maer ar Foursquare - mae'n hurt. Dyna'n union beth gamification dibynnu ar.

Pam Mae Gamblo'n Gweithio?

Mae gemau yn gweithio i fodloni rhai o'r dyheadau dynol mwyaf sylfaenol: cydnabyddiaeth a gwobr, statws, cyflawniad, cystadleuaeth a chydweithrediad, hunanfynegiant ac allgaredd. Mae pobl eisiau bwyd am y pethau hyn yn eu byd bob dydd ac ar-lein. Mae gemau yn tapio'n uniongyrchol i hyn.

Pêl-fas yw un o'r chwaraewyr allan ar y farchnad sy'n helpu marchnatwyr i weithredu tactegau gamification â'u safleoedd a'u cymwysiadau. Maen nhw wedi dosbarthu papur gwyn newydd, Ennill gyda Gamblo: Awgrymiadau o Lyfr Chwarae'r Arbenigwr. Mae'n ddarlleniad eithaf da. Dyma rai uchafbwyntiau ar ddatblygu eich strategaeth gamification eich hun:

 1. Adnabod y Gymuned - Mae gemau fel arfer yn gofyn am Gymuned gefnogol. Mae'r dyheadau dynol sylfaenol yn cael eu cryfhau pan fydd eraill yn dyst iddo. Mae hefyd yn bwysig cael pobl eraill i gystadlu â nhw a chymharu cyflawniadau.
 2. Mapiwch eich nodau - Wrth greu eich datrysiad gamification, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dylunio rhywbeth sy'n ffitio yn y canol rhwng profiad y defnyddiwr a'ch nodau busnes.
 3. Blaenoriaethwch y gweithredoedd rydych chi am i'ch defnyddwyr eu cymryd - Y ffordd orau i fynd i'r afael â hyn yw gyda'r system raddio safonol. Ar ôl i chi nodi'r Camau Gweithredu ar gyfer eich rhaglen, byddwch chi am eu rhoi yn nhrefn eu gwerth. Dechreuwch gyda'r weithred leiaf gwerthfawr a rhowch ffactor o '1.' Gan weithio oddi yno, neilltuwch werthoedd cymharol i bopeth arall.
 4. Datblygu system graddfa bwyntiau - Mae pwyntiau yn ffordd wych o wobrwyo defnyddiwr am wneud rhywbeth sydd o werth i chi (hy prynu, lawrlwytho, rhannu). Wrth gwrs, gall pwyntiau hefyd fod yn ffordd i ddefnyddwyr wobrwyo ei gilydd. Yn y pen draw, dylent weithio fel ffordd i roi rhyw fath o bŵer gwario i ddefnyddwyr.
 5. Lefelau defnyddio - Ceisiwch ddewis labeli sy'n gwahaniaethu'r bri rhwng pob lefel. Er mai defnyddio rhifau yw'r enwau hawsaf, clyfar, greddfol sydd ynghlwm wrth thema eich rhaglen fod yn effeithiol iawn.
 6. Gwnewch fathodynnau a thlysau sy'n apelio yn weledol - Wrth ddylunio bathodyn neu dlws, gwnewch yn siŵr ei fod yn apelio yn weledol ac yn drawiadol. Dylai'r bathodyn hefyd fod yn berthnasol i'r gynulleidfa a thema
  y rhaglen.
 7. Ychwanegwch wobrau - Gall gwobr fod yn unrhyw beth sy'n cymell eich defnyddwyr: Pwyntiau, Bathodynnau, Tlysau, Eitemau Rhithwir, Cynnwys na ellir ei Datgloi, Nwyddau Digidol, Nwyddau Corfforol, Cwponau, ac ati.
 8. Defnyddiwch adborth amser real - Mae adborth amser real yn ffordd wych o gydnabod ac ymateb yn syth i gyflawniadau eich defnyddwyr.
 9. Defnyddiwch Nwyddau Rhithwir - Mae nwyddau rhithwir yn wych ar gyfer “llosgi” pwynt - rhywbeth i ddefnyddwyr roi eu pwyntiau tuag ato.
 10. Symudol, Cymdeithasol, a Geo - Mae targedu Symudol, Cyfryngau Cymdeithasol a Daearyddol yn ychwanegiadau gwych i'ch rhaglen pan allwch chi glymu'r profiad cyfan ar draws platfform, ei rannu, a'i dargedu yn ôl lleoliad.

Mae Bunchball yn brif ddarparwr gamblo menter, a ddefnyddir i ysgogi cyfranogiad, ymgysylltiad, teyrngarwch a refeniw gwerth uchel. Mae platfform gamification Bunchball yn wasanaeth hynod scalable a dibynadwy wedi'i seilio ar gymylau ar gyfer gwefannau gamblo, cymunedau cymdeithasol a chymwysiadau symudol. Mae Bunchball wedi olrhain dros 20 biliwn o gamau gweithredu sy'n arwain at deyrngarwch cwsmeriaid ac ymgysylltu â gweithwyr i'w cleientiaid.

Dadlwythwch Ennill gyda Gamblo: Awgrymiadau o Lyfr Chwarae'r Arbenigwr

3 Sylwadau

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.