Fy Llyfr Marchnata'r Flwyddyn

Perffeithrwydd MarchnataYchydig fisoedd yn ôl gofynnwyd imi a hoffwn ddarllen The Perfection of Marketing gan James Connor. Rwy'n sugnwr ar gyfer a llyfr marchnata felly ymatebais ar unwaith. Hefyd, nid wyf yn hawdd fy siglo yn fy marn, fel y gwelwch gan fy adolygiad o Content Rich.

Anfonodd cyhoeddwr James Connor lyfr ataf beth bynnag. 😉

Mae'n rhaid ei fod yn gwybod ei fod yn enillydd! Ar ôl darllen y llyfr, roeddwn i mor gyffrous nes i mi ofyn am focs o'r llyfrau ac rydw i wedi bod yn eu rhoi i blogwyr marchnata eraill. Hyd yn hyn, mae'r ymateb wedi bod yn gwbl unfrydol - dyma fy Llyfr Marchnata'r Flwyddyn!

Cymerodd James beth amser yr wythnos diwethaf a chefais gyfweliad ag ef dros y ffôn. Roedd yn feddal ei lafar ac yn raslon gyda'i amser. Dwi ddim yn siŵr ei fod wedi synnu at yr ymateb i'r llyfr - mae hyn wedi bod Grŵp James llyfr chwarae. Mae Grŵp James yn strategaeth farchnata ac asiantaeth farchnata gwasanaeth llawn a adeiladwyd i helpu busnesau â midsized i dyfu. A thyfu sydd ganddyn nhw, gydag a gyfradd llwyddiant 95% ac nid un cleient yn dioddef yn ystod y dirwasgiad hwn.

Nid theori mo'r llyfr, ac ni chafodd ei ysgrifennu gan arweinydd meddwl ... Treuliodd Grŵp James 6 blynedd yn profi a 6 blynedd yn hyfforddi'r dulliau hyn. Dywedodd James fod y llyfr yn syml i'w ysgrifennu oherwydd mai dyna sut roedden nhw'n gweithio gyda'u cleientiaid bob dydd.

Roedd sawl rheswm pam roeddwn i wrth fy modd â'r llyfr gymaint, gan gynnwys:

 • Mae'n fater o ffaith ac yn cael ei yrru gan broses, wedi'i ysgrifennu ar gyfer y Prif Swyddog Gweithredol - nid y Prif Swyddog Meddygol!
 • Ysgrifennwyd y llyfr fel stori gan ymgynghorydd i Brif Swyddog Gweithredol, gyda'r Prif Swyddog Gweithredol yn gasgliad o'r cannoedd o arweinwyr busnes y mae James wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd.
 • Mae crynodeb a chwestiynau i'r darllenydd ym mhob pennod, gan ddod yn ganllaw ymarferol i unrhyw arweinydd busnes ddysgu syniadau marchnata.
 • Mae'r llyfr yn hawdd ei ddarllen, ond mae'n siarad ar draws pob agwedd ar farchnata - o logos a brandiau i SEO a dylunio gwe.
 • Mae'r llyfr llyfrau yn manylu ar Return on Marketing Investment - rhywbeth sy'n agos at ac yn annwyl i'm calon!

Mae James Connor yn angerddol am y llyfr - ac yn siarad am yr effaith y gallai tyfu busnes canolig ei drwsio i'r dirwasgiad:

Os hoffech gael copi o'r llyfr am ddim, gofynnwch am gopi trwy fy ffurflen gyswllt gyda rhai manylion ar bwy ydych chi, eich blog marchnata (gofynnol) a pham yr hoffech gael copi. Anfonaf gopi atoch cyn belled â'ch bod yn addo blogio amdano ar ôl i chi ddarllen y llyfr. Dim ond copïau cyfyngedig sydd gennyf ar ôl - felly gwnewch yn siŵr eu gwneud yn gyflym. Os cewch eich dewis, byddaf yn ysgrifennu yn ôl ac yn gofyn am gyfeiriad i'w anfon ato.

Peidiwch â cholli allan, gallwch lawrlwytho'r 4 pennod gyntaf trwy wefan The Perfection of Marketing ... a gallwch brynu'r llyfr mewn setiau o 3 am bris 1.

Diolch yn arbennig i James am gymryd amser allan o'i amserlen brysur i siarad â mi.

2 Sylwadau

 1. 1

  Rwy’n cytuno bod hwn yn llyfr gwych, Doug. Fel gwerthwr gydol oes, mae marchnata brand bob amser wedi ymddangos yn gelf ddu i mi, yn ddryslyd ac wedi'i orchuddio â dirgelwch. Mae dull James Connor yn gam wrth gam ac yn rhesymegol. Nid wyf yn credu fy mod erioed wedi cael mwy o wybodaeth ymarferol o lyfr busnes mewn darlleniad mor fyr.

 2. 2

  Rhoddodd ein VP of Marketing y llyfr hwn i mi fel anrheg. Fe'i darllenais ar hediad i ac o NYC yr wythnos diwethaf. Yn onest, The Perfection of Marketing yw'r llyfr busnes cyntaf i mi ei ddarllen “fel llyfr”. Mae yna ddigon o stori yno i gadw'ch diddordeb ac mae'n eich twyllo i ddysgu rhai gwersi gwerthfawr. Stwff da.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.