Dyfodol Symudol

dyfodol symudol

Bob ychydig ddyddiau, mae fy merch a minnau'n cael dadl ynghylch pwy sydd â'r llinyn gwefru. Rwy'n cuddio fy llinyn ac mae'n tueddu i adael ei llinyn yn ei char. Os yw ein ffonau i lawr i ganrannau gwefr un digid ... gwyliwch allan! Mae ein ffonau wedi dod yn rhan o'n person. Ein meinwe gyswllt i'n ffrindiau, ein recordydd cof cyfredol, ein ffrind sy'n ein hatgoffa o beth i'w wneud nesaf, a hyd yn oed ein larwm i ddeffro iddo yn y bore. Pan fydd yn marw, rydyn ni'n teimlo ar goll yn yr anialwch. 🙂

Beth sydd gan y dyfodol? Yn fy marn i, bydd y bwrdd gwaith, gliniadur a hyd yn oed y dabled yn diflannu o'n bywydau a bydd gan bob un ohonom ein ffonau. Wrth i ni eistedd i lawr yn y gwaith, byddwn ni'n tynnu ein ffôn allan a'i weld ar y sgrin sydd ar gael o'n blaenau ... yn debyg iawn i Airplay gydag AppleTV yn gweithio nawr. Bydd y problemau gyda gwifrau, ceblau, cydamseru, ac ati i gyd wedi diflannu, bydd pob un ohonom yn syml yn rhedeg ein teledu, ein radio, ein ceir a phopeth arall trwy ein ffôn. Bydd cwmnïau darlledu a chebl yn diflannu wrth i'r ddyfais symudol ddod yn ganolbwynt i'n holl gysylltedd. Bydd waledi hyd yn oed yn diflannu gan y gellir gwirio ein dull adnabod trwy ddyfais symudol.

Gobeithio, rhwng nawr ac yna ein bod ni'n darganfod sut i ymestyn oes batris ar ein dyfeisiau, cyflymu amseroedd gwefru a / neu feistroli tâl ymsefydlu (di-gebl) ... fel nad oes raid i'm merch a minnau ymladd dros y cebl gwefrydd!

Mae hyn yn ffeithlun o Dri yn rhoi cipolwg i ni o ddyfodol agos mabwysiadu symudol!

dyfodol symudol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.