Dyfodol Marchnata yw Dyfodol Marchnata

pysgod mawr

Cefais gyfle i fod yn bresennol yn ddiweddar Cysylltiadau ExactTarget 2012, ac ymhlith sawl trafodaeth banel, mwynheais yr un o'r enw yn arbennig Cymdeithasol 2020: Beth fydd yn dod ohonom ni? Wedi'i gymedroli gan y Jeff Rohrs anweledig, VP Marketing Research & Education yn ExactTarget, roedd yn cynnwys Margaret Francis, VP o Social yn ExactTarget, david berkowitz, VP y Cyfryngau sy'n Dod i'r Amlwg yn 360i, Stephen Tarleton, Cyfarwyddwr Global Channel & SMB Marketing Bazaarvoice, a Sam Decker, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd Perthnasedd Torfol.

Roedd gan y panel rai mewnwelediadau a ysgogodd y meddwl, a rhai rhagfynegiadau, neu gwrs. Fel marchnatwr, mae gen i fy meddyliau fy hun ynglŷn â sut olwg fydd ar y dyfodol, ac mae llinell ddyrnu yn agos at ddiwedd hyn, ond efallai y bydd yr ychydig baragraffau nesaf yn helpu i ddarparu rhywfaint o bersbectif.

Rydyn ni'n marchnatwyr ar adegau yn tueddu i anghofio bod ein cyndeidiau marchnata yn ysglyfaethwyr. Nid oeddent am wneud dim mwy na gwahardd cystadleuwyr eu cleient o'r farchnad. Pe gallent fod wedi eu hela i lawr gyda gwaywffyn, cleddyfau, a tomahawks, byddent wedi gwneud hynny. 

Pan fyddwn yn symud ymlaen trwy naratif hanesyddol marchnata, rydym i gyd yn deall y cynnydd araf a wnaed, gan arwain at y syniad o neges gywir, y person iawn, yr amser iawn. I'r graddau hynny, gallwn weithiau gyfiawnhau ein crefft trwy ddweud ein bod wir yn gwneud ffafr i'r defnyddiwr trwy ddarparu gwasanaeth gwerthfawr. Wedi'r cyfan, mae gennym ni waith i'w wneud.

Ond gadewch i ni ei wynebu; y nod yn 2,000 CC oedd helpu ein cleientiaid i gael goruchafiaeth ar y farchnad. Ac mae'n yn dal i fod.

Ymlaen yn gyflym i oes popeth cymdeithasol. Daliodd technolegau cymdeithasol America gorfforaethol yn y crosshairs. Yn sydyn daeth yr ysglyfaethwr braidd yn agored i niwed. Fe wnaethom ymateb i'r realiti newydd hon, a gwnaethom yn wael ar y cyfan. Faint o gwmnïau heddiw sydd hyd yn oed yn ymateb yn ddigonol i gwestiynau a bostiwyd ymlaen Twitter?

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad yn ei gylch. Pe na bai cymdeithasol wedi dod, ni fyddai'r byd busnes wedi newid eu hymddygiad. Pe bai corfforaethau mor awyddus i ganolbwyntio cymaint ar gwsmeriaid, oni fyddent wedi creu eu fersiynau eu hunain o sianeli cymdeithasol? Rydym yn dal i fyw yn y byd ymladd neu hedfan hwn, ac mae llawer o gwmnïau'n ceisio'n daer i reoli'r realiti cymdeithasol newydd hwn, i'w sefydlogi.

Unwaith y cafodd llawer yn y gymuned farchnata afael ar gymdeithasol, cafodd ei drin fel abwyd, yr oen wedi'i glymu â choeden, a ddefnyddid i ddenu llew diarwybod i'r trap. Ond mae yna grŵp arall o fewn ein llwyth, y rhai sy'n gweld cymdeithasol fel llwyth newydd rhyfedd, dirgel sydd wedi crwydro i'n tir. Ydyn, maen nhw'n wahanol, ond maen nhw'n dod â rhoddion o gydweithrediad, gwrando, cymuned, a rennir.

Rydyn ni'n dal i hela, ond rydyn ni'n ei wneud fel un teulu estynedig. Dim ond yr hyn sydd ei angen arnom sy'n ei gymryd, ac rydyn ni'n rhannu straeon o amgylch y tân. Mae'n newid cynnil, ond dwys yn y ffordd yr ydym ni fel marchnatwyr yn agosáu at ein crefft. Nid yw'n golygu ein bod yn atal ein hymgyrchoedd, ein metrigau, na'n rheswm dros fod yn farchnatwyr. Mae'n golygu ein bod ni'n hela gyda llwyth mwy, ac rydyn ni'n llywio ein penderfyniadau o safbwynt gwahanol iawn. 

Felly dyma ni, fel marchnatwyr sy'n gweithio o fewn y realiti newydd hwn, ac eto rydyn ni'n dal i dueddu ymddwyn fel petaen ni'n dal yn yr hen fyd. Pa gymeriad yn y Gemau Newyn marchnata ydych chi? Nawr yn ôl at y cwestiwn a ofynnwyd gan y panel, a fy argymhellion ar sut i gwrdd â byd cymdeithasol anhysbys y dyfodol. A fy ymateb un frawddeg yw:

Stopiwch obsesiwn am y dechnoleg!

Mae'r Rhyngrwyd yn gynhenid ​​gymdeithasol, ond wrth i wybodaeth ddirlawn yn llythrennol bob sianel, mae'n dod yn anoddach ac yn anoddach cael sylw. Bydd gwerthwyr cymdeithasol yn y dyfodol sy'n achosi aflonyddwch technoleg yn ymateb yn naturiol i hyn, ac mae'r ffactor anhysbys yn ferw i lawr iddo pa mor aflonyddgar fydd hi? Mae'r marchnatwyr llwythol newydd yn deall ei bod yn anodd iawn i sefydliadau ragweld dyfodol technolegau cymdeithasol. Yn hytrach, dylent ganolbwyntio ar yr hyn a fydd yn parhau i fod yn feirniadol pa bynnag aflonyddwch a ddaw, sef ymddygiadau a fydd yn cael eu parchu waeth beth fo'r newidiadau technoleg.

Un sylw

  1. 1

    Gwybodaeth wych, mae'n dangos y bydd y marchnata, yn y dyfodol, yn dibynnu'n llwyr ar gyfryngau cymdeithasol gan fod y ffyniant yn y cyfryngau cymdeithasol yn digwydd yn gyflym.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.