Rhyddid y Blog

gwasg argraffu

Pan feddyliwn am y wasg fodern, rydym yn meddwl am gorfforaethau cyfryngau gwrthun sydd wedi sefydlu moeseg, safonau ac arferion. Ynddyn nhw rydyn ni'n dod o hyd i wirwyr ffeithiau, newyddiadurwyr a addysgir gan y Brifysgol, golygyddion profiadol a chyhoeddwyr pwerus. Ar y cyfan, rydyn ni'n dal i edrych i fyny at newyddiadurwyr fel ceidwaid y gwir. Hyderwn eu bod wedi cyflawni eu diwydrwydd dyladwy wrth ymchwilio ac adrodd ar straeon.

Nawr bod blogiau wedi treiddio trwy'r Rhyngrwyd a bod unrhyw un yn rhydd i gyhoeddi eu meddyliau, mae rhai gwleidyddion Americanaidd yn cwestiynu a yw rhyddid y wasg dylai fod yn berthnasol i flogiau. Maen nhw'n gweld gwahaniaeth rhwng y wasg ac y blog. Mae'n rhy ddrwg nad yw ein gwleidyddion yn astudio hanes, serch hynny. Mabwysiadwyd y Gwelliant Cyntaf ar Ragfyr 15, 1791, fel un o'r deg gwelliant sy'n cynnwys y Mesur Hawliau.

Ni fydd y Gyngres yn gwneud unrhyw gyfraith sy'n parchu sefydlu crefydd, nac yn gwahardd ei gweithredu'n rhydd; neu gwtogi ar ryddid barn, neu'r wasg; neu hawl y bobl yn heddychlon i ymgynnull, ac i ddeisebu'r llywodraeth am iawn am achwyniadau.

Y papur newydd cyntaf yn y Byd Newydd oedd Publick Occurences, 3 tudalen o ysgrifennu a gaewyd yn gyflym gan na chafodd ei gymeradwyo gan unrhyw awdurdod. Dyma sut olwg oedd ar y papur newydd hwnnw.

cyhoeddiad-ocwltiad

Erbyn diwedd y rhyfel ym 1783 roedd 43 o bapurau newydd mewn print. Roedd y mwyafrif o'r rhain yn bapurau newydd a oedd yn lledaenu propaganda, prin yn onest, ac fe'u hysgrifennwyd i godi iâr y gwladychwyr. Roedd y chwyldro yn dod ac roedd y blog… er bod y wasg yn prysur ddod yn allweddol wrth ledaenu’r gair. Gan mlynedd yn ddiweddarach, cofnodwyd 11,314 o wahanol bapurau yng nghyfrifiad 1880. Erbyn y 1890au, wynebodd y papur newydd cyntaf i daro miliwn o gopïau. Roedd llawer ohonynt yn cael eu hargraffu allan o ysguboriau a'u gwerthu am geiniog y dydd.

Mewn geiriau eraill, mae'r papurau newydd gwreiddiol yn debyg iawn i'r blogiau rydyn ni'n eu darllen heddiw. Nid oedd angen unrhyw addysg benodol a dim caniatâd i brynu gwasg ac ysgrifennu'ch papur newydd. Wrth i'r cyfryngau a'r wasg esblygu, does dim tystiolaeth bod yr ysgrifennu yn well na'i fod hyd yn oed yn onest.

Newyddiaduraeth Felen gafael yn yr Unol Daleithiau ac yn parhau heddiw. Mae allfeydd cyfryngau yn aml yn rhagfarnllyd yn wleidyddol ac yn defnyddio eu cyfryngau i barhau i ledaenu'r gogwydd hwnnw. A waeth beth yw'r gogwydd, maen nhw i gyd wedi'u gwarchod o dan y Gwelliant Cyntaf.

Nid yw hynny'n golygu nad wyf yn parchu newyddiaduraeth. Ac rydw i eisiau i newyddiaduraeth oroesi. Credaf fod addysgu newyddiadurwyr i ymchwilio, cadw tabiau ar ein llywodraeth, ein corfforaethau a'n cymdeithas yn fwy beirniadol nag erioed. Nid yw blogwyr yn aml yn gwneud y cloddio dwfn (er bod hynny'n newid). Rydym yn aml yn crafu wyneb pynciau tra bod newyddiadurwyr proffesiynol yn cael mwy o amser ac adnoddau i gloddio'n ddyfnach.

Fodd bynnag, nid wyf yn gwahaniaethu amddiffyniadau'r wasg ag amddiffyn blogwyr. Ni all unrhyw un ddangos y llinell lle mae newyddiaduraeth yn gorffen a blogio yn dechrau. Mae yna rai blogiau anhygoel gyda deunyddiau y gellir dadlau eu bod wedi'u hysgrifennu'n well a'u hymchwilio'n ddyfnach na rhai o'r erthyglau a welwn o allfeydd newyddion modern. Ac nid oes unrhyw wahaniaethu rhwng y cyfrwng. Bellach mae papurau newydd yn cael eu darllen ar-lein yn fwy nag ydyn nhw mewn inc a phapur.

Dylai ein gwleidyddion modern gydnabod bod y blogiwr modern yn debyg iawn i'r newyddiadurwyr a gafodd amddiffyniad ym 1791 pan basiwyd y Gwelliant Cyntaf. Nid oedd y rhyddid hwnnw'n ymwneud â rôl y person a ysgrifennodd y geiriau gymaint ag yr oedd y geiriau eu hunain. Ydi'r wasg y bobl neu'r cyfrwng? Rwy'n haeru ei fod naill ai neu'r ddau. Nod yr amddiffyniad oedd sicrhau y gallai unrhyw berson rannu ei feddyliau, ei syniadau a hyd yn oed eu barn mewn cymdeithas rydd ... a pheidio â chyfyngu'r amddiffyniad i'r gwir yn unig.

Rwyf o blaid rhyddid y wasg, ac yn erbyn pob achos o dorri'r Cyfansoddiad i dawelu trwy rym ac nid oherwydd cwynion neu feirniadaeth, yn gyfiawn neu'n anghyfiawn, ein dinasyddion yn erbyn ymddygiad eu hasiantau. Thomas Jefferson

Mae ein gwleidyddion modern yn cwestiynu rhyddid y blog am yr union resymau y ceisiodd ein cyndadau amddiffyn y wasg gyda'r Gwelliant Cyntaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.