Cynnwys MarchnataOffer Marchnata

Fframio Gwifren Am Ddim a Hawdd gyda Wireframe.cc

Mae fframio gwifrau yn gam hanfodol yn y broses o ddylunio gwefannau neu gymwysiadau digidol, ac mae'n ymwneud yn uniongyrchol â gwerthu, marchnata a thechnoleg ar-lein. Dyma esboniad:

Mae fframio gwifrau yn gynrychiolaeth weledol neu'n amlinelliad ysgerbydol o dudalen we neu gynllun rhaglen. Fe'i crëir fel arfer yn ystod camau cynnar y broses ddylunio i amlinellu strwythur ac elfennau sylfaenol cynnyrch digidol heb fynd i mewn i fanylion dylunio penodol fel lliwiau a ffontiau. Mae fframiau gwifren yn hanfodol am sawl rheswm:

 1. Eglurder: Maent yn rhoi golwg glir a thaclus o'r cynllun, gan helpu rhanddeiliaid, gan gynnwys timau gwerthu a marchnata, i ddeall strwythur ac ymarferoldeb y cynnyrch.
 2. Llywio: Mae fframiau gwifren yn helpu i gynllunio'r rhyngwyneb defnyddiwr a llif llywio, gan sicrhau profiad defnyddiwr di-dor sy'n hanfodol ar gyfer technoleg ar-lein.
 3. Effeithlonrwydd: Maent yn caniatáu ar gyfer ailadrodd a phrofi gwahanol gynlluniau a syniadau yn gyflym, a all fod yn hanfodol mewn amgylcheddau technoleg ar-lein cyflym.
 4. Cyfathrebu: Mae fframiau gwifren yn arf cyfathrebu gweledol rhwng dylunwyr, datblygwyr, ac aelodau eraill o'r tîm, gan sicrhau bod pawb ar yr un dudalen o ran cyfeiriad y prosiect.
 5. Cost-effeithiol: Trwy nodi problemau posibl yn gynnar yn y broses ddylunio, gall fframio gwifrau arbed amser ac arian yn ystod y cyfnodau datblygu a marchnata.

Mae pobl yn defnyddio popeth o ysgrifbin a phapur i Microsoft Word, i gymwysiadau fframio gwifrau cydweithredu uwch i ddylunio a rhannu eu fframiau gwifren. Rydyn ni bob amser yn chwilio am offer gwych ac wedi dod o hyd i un bach gwych sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio, wireframe.cc.

Wireframe.cc - Offeryn Gwifren Fframio Am Ddim Ar-lein

Mae gan Wireframe.cc y nodweddion canlynol

 • Cliciwch a llusgwch i dynnu llun – Ni allai fod yn haws creu elfennau o'ch ffrâm weiren. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw tynnu petryal ar y cynfas a dewis y math o stensil a fydd yn cael ei osod yno. Gallwch wneud hynny trwy lusgo'ch llygoden ar draws y cynfas a dewis opsiwn o naidlen. Os oes angen i chi olygu unrhyw beth, cliciwch ddwywaith arno.
 • Rhyngwyneb uwch-leiaf - Yn lle bariau offer ac eiconau di-ri rydyn ni i gyd yn eu hadnabod o offer ac apiau eraill, wireframe.cc yn cynnig amgylchedd heb annibendod. Nawr gallwch chi ganolbwyntio ar eich syniadau a'u braslunio'n hawdd cyn iddyn nhw bylu.
 • Anodi'n rhwydd - Os ydych chi am sicrhau bod eich neges yn mynd drwodd, gallwch chi bob amser wneud sylwadau ar eich ffrâm wifren. Mae anodiadau yn cael eu creu yn yr un ffordd ag unrhyw wrthrychau eraill ar y cynfas, a gellir eu troi ymlaen ac i ffwrdd.
 • Palet cyfyngedig - Os ydych chi am i'ch fframiau gwifren fod yn grimp ac yn glir, cadwch nhw'n syml. Gall Wireframe.cc eich helpu i gyflawni hynny trwy gynnig palet cyfyngedig o opsiynau. Mae hynny'n berthnasol i'r palet lliw a nifer y stensiliau y gallwch chi ddewis ohonynt. Fel hyn, ni fydd hanfod eich syniad byth yn cael ei golli mewn addurniadau diangen ac arddulliau ffansi. Yn lle hynny, fe gewch ffrâm weiren gydag eglurder braslun wedi'i dynnu â llaw.
 • Awgrymiadau craff - wireframe.cc yn ceisio dyfalu beth rydych chi'n bwriadu ei dynnu. Os dechreuwch dynnu llun elfen lydan a thenau, mae'n debygol y bydd yn bennawd yn hytrach na bar sgrolio fertigol neu gylch. Felly, bydd y ddewislen naid yn cynnwys dim ond eiconau o'r elfennau a all gymryd y siâp hwn. Mae'r un peth yn wir am olygu - dim ond opsiynau cymwys ar gyfer elfen benodol a gyflwynir i chi. Mae hynny'n golygu gwahanol eiconau mewn bar offer ar gyfer golygu paragraff a gwahanol ar gyfer petryal syml.
 • Gwefannau Wireframe ac apiau symudol - Gallwch ddewis o ddau dempled: ffenestr porwr a ffôn symudol. Daw'r fersiwn symudol mewn cyfeiriadedd fertigol a thirwedd. I newid rhwng y templedi, defnyddiwch yr eicon yn y gornel chwith uchaf neu newid maint y cynfas gan ddefnyddio'r ddolen yn ei gornel dde isaf.
 • Hawdd i'w rannu a'i addasu - Mae pob ffrâm wifren rydych chi'n ei harbed yn cael unigryw URL gallwch chi roi nod tudalen neu rannu. Gallwch ailddechrau gweithio ar eich dyluniad unrhyw bryd yn y dyfodol. Gellir golygu pob elfen o'ch ffrâm weiren neu hyd yn oed ei thrawsnewid yn rhywbeth arall (ee gellir troi blwch yn baragraff).

Adeiladu Eich Ffrâm Wire Rhad ac Am Ddim Cyntaf!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.