Nid yw Lleferydd Am Ddim yn Amddiffyn Eich Enw Da

Ergyd Sgrin 2012 01 27 yn 7.12.23 PM

Mae Sam Montgomery yn ddarllenydd i Martech Zone a chysylltodd â mi ynglŷn â stori am dalent pêl-droed ifanc o'r enw Yuri Wright. Roedd Yuri wrthi'n cael ei recriwtio gan Michigan State ... hyd nes bod rhai pobl yn darllen ei drydariadau. Mae'r arddangosir trydariadau yn Chat Sports a ddim yn ddiogel i weithio (NSFW) ... dim ond gwybod eu bod nhw'n eithaf di-chwaeth.

Roedd Yuri Wright, y CB 4 seren o New Jersey, unwaith i fod i fynd i Michigan yn nosbarth 2012. Yn gynharach y mis hwn, cymerodd staff hyfforddi Michigan olwg ddyfnach ar y gobaith ar ôl i gyn-fyfyriwr pryderus anfon tweets air am air yr ysgol yr oedd Yuri wedi'u postio ar ei gyfrif Twitter a oedd yn annerbyniol yn hiliol ac yn rhywiol.

Rydw i wedi siarad mewn sawl prifysgol am hyn mewn gwirionedd ac wedi dweud hynny wrth fyfyrwyr bopeth maen nhw'n recordio yn y cyfryngau cymdeithasol heddiw yn rhywbeth a fydd yn effeithio ar eu rhagolygon swydd i lawr y ffordd. Mae rhai mewn sioc, mae llawer yn meddwl ei fod yn annheg ... ond y gwir yw hynny sy'n Mae recriwtiaid Michigan yn adlewyrchiad uniongyrchol o'u prifysgol.

Dewisodd Michigan y weithred briodol yn seiliedig ar y sefyllfa. Rwy'n credu bod Mr Wright wedi dysgu gwers anodd hefyd. Rwy'n siŵr fy mod i ddim ond yn sgorio i sgorio rhai pwyntiau gyda'i ddilynwyr a chael ychydig o chwerthin. Pe bai'n ddigrifwr, byddai'n iawn ... ond gan ei fod yn recriwtio Prifysgol sydd â gwelededd uchel, dyma ddigwyddodd.

Mae gan bob gweithgaredd rydych chi'n ei gymryd ar-lein ganlyniadau. Dyma pam nad oes y fath beth â mewn gwirionedd tryloywder… Mae'n fwy didwylledd. Nid wyf yn mynd allan o fy ffordd i droseddu pobl ar-lein, ond hyd yn oed rwy'n colli dilynwyr o bryd i'w gilydd nad ydynt yn gofalu am fy synnwyr digrifwch.

colli dilynwr

Pan fyddaf yn trydar rhywbeth risque, nid wyf yn peryglu dilynwr yn unig, rwyf hefyd yn peryglu noddwyr fy mlog a'r cleientiaid o fy asiantaeth farchnata i mewn. Nid oes unrhyw ffordd y gallaf fod yn hollol dryloyw! Dwi'n hoff iawn o jôcs oddi ar liw ... po fwyaf gwleidyddol anghywir, anoddaf dwi'n chwerthin yn nodweddiadol. Yn fy marn i, ond mae'r ffaith bod pawb mor rhy or-sensitif y dyddiau hyn yn ofnadwy - yn enwedig gan fod ein bywydau'n chwarae allan ar-lein.

Gallaf fyw gyda'r ffaith imi golli dilynwr ac, efallai, ddarllenydd, ond roedd yn dal i fy mhoeni. Roedd yn fy mhoeni bod rhywun allan yna yr oeddwn i'n meddwl fy mod i'n rhywun nad oeddwn i. Ond mae'n rhaid i mi ei roi y tu ôl i mi a symud ymlaen. Dydw i ddim yn berffaith, rydw i'n mynd i lithro i fyny unwaith mewn ychydig. Ac… yn syml, nid yw rhai pobl yn mynd i hoffi fi. Dim ond ffaith syml ydyw.

Ond dwi lwcus… Nid yw fy ngyrfa yn cychwyn. Nid fi yw recriwtiwr na chyflogai unrhyw un. Ni allaf ddychmygu ble byddwn i mewn bywyd pe bai lluniau Facebook, Twitter - neu'n waeth - Youtube pan oeddwn yn fy arddegau. Roeddwn i yn gyfan gwbl allan o reolaeth. Mae'n debyg y byddwn i'n gwneud llafur caled yn rhywle!

A oedd yn haeddu ail gyfle? Ydym ... rydyn ni i gyd yn gwneud. Diolch byth iddo gael un pan gododd CU ef:

Fe wnes i gamgymeriad enfawr, ”meddai Wright. “Fe ddysgais wers werthfawr yn bendant, ac rwy’n addo na fydd unrhyw beth felly byth yn digwydd eto. Mae pawb sy'n fy adnabod yn gwybod nad dyna fy ngwir gymeriad na phwy ydw i mewn gwirionedd. Dydw i ddim yn mynd i eistedd yma a cheisio gwneud esgusodion am yr hyn wnes i. Rydw i'n mynd i fod yn ddyn a dweud fy mod i'n anghywir a dysgais ohono.

Pwy a ŵyr… ryw ddydd efallai y bydd angen ail gyfle arnoch chi hefyd. Gadewch i ni beidio â gwneud unrhyw beth gwallgof allan yna, Folks! Mae pobl yn gwylio ... a does gan lawer ddim synnwyr digrifwch.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.