RIP: Frank Batten Sr - Y Billionaire Na Chlywsoch Chi erioed

gonest batten sr

Nid yw'r mwyafrif o bobl erioed wedi clywed am Frank Batten Sr y tu allan i Hampton Roads, Virginia. Pan adewais Lynges yr UD gyntaf ac es i weithio yn The Virginian-Pilot, ni chlywais ddim byd ond pethau gwych gan y Pressmen a oedd yn gweithio i'r papur newydd pan wnaethant siarad amdanynt Frank Sr.. Roedd yn hysbys iddo ddod allan i'r gweisg a'i sgwrsio gyda'r holl weithwyr - y rhan fwyaf ohonynt yn gwybod wrth ei enw nes i'w gwmnïau dyfu'n rhy fawr.

Am nifer o flynyddoedd, cafodd gweithwyr Landmark eu pen-blwydd i ffwrdd a derbyn bonysau pythefnos adeg y Nadolig. Pan aeth amseroedd yn anodd neu adrannau'n plygu, ni wnaethom ddod i ben - ymddeolodd gweithwyr o'u gwirfodd neu cawsant eu symud i swyddi eraill yn y cwmni. Roedd bob amser yn ymwneud â'r gweithwyr gyda Frank.

Pan fabwysiadodd Landmark Communications gyfanswm rheoli ansawdd, llogi dethol wedi'i dargedu, a rhaglenni gwella parhaus, roedd yn rhaid i bob rheolwr fynd trwy'r holl hyfforddiant yr oeddent ei eisiau. Yn fy ugeiniau hwyr, mynychais hyfforddiant arweinyddiaeth weithredol hyd yn oed a chwrdd â Frank yn bersonol. Mewn ychydig flynyddoedd byr, enillais fwy o brofiad arwain a rheoli nag y mae gan y mwyafrif o bobl eu gyrfaoedd cyfan. Credai Frank mai'r gorau oedd y gweithwyr yn cael eu haddysgu a'u trin, y gorau y perfformiodd y cwmni. Fe weithiodd.

266001.jpgErbyn hynny, roedd Frank wedi dysgu ei hun i siarad trwy gladdu ar ôl iddo golli ei lais i ganser y gwddf. Fe allech chi glywed ei lais yn glir. Gofynnodd un person, “Faint sy'n ddigonol, Frank?” a'i ateb oedd nad oedd yn ymwneud â'r arian - roedd yn ymwneud â sicrhau dyfodol y cwmni a meddwl am yr holl deuluoedd oedd â thoeau dros eu pen.

Y stori fwyaf cyffrous a adroddodd Frank oedd lansio Mae'r Sianel Tywydd. Mor ddof ag y mae'n swnio, roedd y cwmni'n hemorrhaging arian a dywedodd Frank fod ganddo slipiau pinc pawb yn ei gefnffordd yn llythrennol. Cymerodd gyfle, serch hynny, a thrafododd ffi fesul cartref gyda'r cwmnïau cebl a newidiodd y diwydiant cyfan! Lansiodd un o'r sianeli mwyaf llwyddiannus ym maes teledu cebl. Pe na bai wedi bod yn brwydro yn erbyn canser y gwddf, efallai y byddem wedi cael y Landmark News Network yn lle CNN Ted Turner.

Nid yw pobl yn gwybod am Frank Batten oherwydd ei fod yn ddyngarwr tawel, cymedrol. Rwy’n cofio pan orfododd corfforaethol Frank i adnewyddu ei swyddfeydd a chael gwared ar y soffa a’r ddesg gytew a oedd ganddo ers cymaint o flynyddoedd. Roedd yn wir hyrwyddwr i'r cwmni, i'r gymuned a hyd yn oed dynoliaeth. Yn ystod arwahanu, rhoddodd ei fywyd ei hun mewn perygl a pharhaodd i godi llais dros integreiddio oherwydd hynny oedd y peth iawn i'w wneud.

Mae'n ddiwrnod trist i mi ac mae fy nghydymdeimlad yn mynd allan i'w deulu, yn enwedig Frank Batten Jr. Rwy'n falch fy mod wedi gorfod cwrdd â Frank Batten, Sr. Pan fyddaf yn mesur llwyddiant pobl, mae'n aml yn erbyn yr hyn rwy'n ei gofio am Frank. Roedd yn gymedrol, yn gweithio'n galed, yn werthfawrogol, yn trin ei weithwyr yn anhygoel o dda, ac yn dal i allu tyfu ei fusnesau yn esbonyddol. Nid oes unrhyw un erioed wedi mesur i fyny ac nid wyf yn siŵr y bydd unrhyw un byth!

Darllen mwy am fywyd hynod ddiddorol Frank Batten fel y'i hysgrifennwyd gan Earl Swift yn The Virginian-Pilot. Frank Batten Sr oedd y biliwnydd na chlywsoch erioed sôn amdano yn ôl pob tebyg - ond efallai y byddwch chi'n dysgu llawer o'r bywyd a arweiniodd.

Llun o The Virginian-Pilot

Un sylw

  1. 1

    Doug, dyna deyrnged hyfryd i rywun a oedd yn amlwg wedi helpu i'ch siapio. Dylai pob un ohonom fod mor ffodus â chael "Frank" i edrych arno yn ein gyrfaoedd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.