Rwy'n blino ar FPAM

Depositphotos 18642397 s

Os ydych chi ar Facebook, rydych chi'n cael FPAM'd, onid ydych chi?

Mae'n swnio'n eithaf doniol, ond dydi o ddim. Rwy'n credu mai dyna beth rydw i'n mynd i ddechrau ei alw ... FPAM = Sbam Facebook. Mae fy mewnflwch e-bost yn llawn gwahoddiadau ffrind, gwahoddiadau digwyddiadau go iawn, gwahoddiadau rhithwir, mae gan fy ffrindiau gwestiynau i'w gofyn i mi, dylwn osod y cymhwysiad Facebook hwn, dylwn i fod yn Ffrindiau Gorau, dylwn siarad fel môr-leidr frickin….

Gadewch lonydd i mi, Facebook!

Nid yw fy mywyd yn troi o gwmpas Facebook - ac nid yw fy mywyd ar-lein ychwaith. Mae Facebook yn un o'r Rhwydweithiau Cymdeithasol rydw i'n perthyn iddo. Mae'n ymddangos ei fod yn ceisio bod yn bob un ohonynt. Cawsom hynny unwaith, yr enw Prodigy ydoedd. Ydych chi'n guys yn cofio hynny? Roedd AOL yno hefyd. Nid oedd y ddau yn ISPs ar y pryd, roeddent yn ceisio bod yn bopeth yr oedd ei angen arnoch ar-lein. Gwnaeth AOL hyd yn oed ichi bori'r we gyda'u porwr am gryn amser.

Ni weithiodd bryd hynny, ac nid yw'n mynd i weithio nawr. Facebook - ni fyddwch yn ganolbwynt fy mywyd. Mae gen i ormod o ffrindiau (y tu allan i Facebook), bywyd cymdeithasol yn y byd go iawn, a diddordebau eraill yn y byd rhithwir.

Gadewch lonydd i mi, Facebook!

Mae yna syniad gwych ar gyfer cais ar facebook, y cais “Leave Me Alone”. Mae'r cais hwn yn blocio pob cais sy'n dod i mewn am unrhyw beth ac yn ymateb i'r ymgeisydd gydag e-bost sy'n dweud, “Leave Me Alone”. Pan ymwelwch â fy nhudalen Facebook, dylai ddarllen, “Leave me Alone!”

Gadewch lonydd i mi, Facebook!

8 Sylwadau

 1. 1

  Hei Doug

  Efallai eich bod chi i lawer o ffrindiau ar facebook.

  Fodd bynnag, Os nad ydych chi am gael gwahoddiadau, yna newidiwch eich gosodiadau chwilio ar Facebook fel na all unrhyw un ddod o hyd i chi a gwneud ceisiadau ffrind, anfon neges atoch chi ac ati ac ati. Edrychais fy mhroffil i lawr yn dynnach na charchar a nawr dim ond gwahoddiadau / negeseuon gan bobl yr wyf eu heisiau.
  __
  Duane

 2. 3

  Fe wnes i ddadactifadu fy nghyfrif cwpl diwrnod yn ôl. Ar ôl dadactifadu maen nhw'n gofyn i chi pam. Un o'r opsiynau oedd “arall” gyda blwch testun. Gofynasant amdano. Rwy'n rhoi:

  “Yn fuan iawn byddwch chi'n gwerthu / rhoi fy ngwybodaeth i ymgyrchoedd hysbysebu a fydd yn targedu hysbysebion yn benodol tuag ataf, os nad ydych chi i gyd yn barod."

  Rwy'n amau ​​y bydd yn troi unrhyw beth drosodd yno, ond fe wnaethant roi cyfle imi roi fy nau cant i mewn. Yn naturiol, cymerais ef!

 3. 4

  Gallaf sefyll yr e-byst o Facebook am ddigwyddiadau neu negeseuon wal neu geisiadau ffrind. Yr hyn na allaf sefyll yw e-byst o gymwysiadau nad wyf eu heisiau. Os bydd unrhyw gais yn anfon e-bost ataf, yna rwy'n ei rwystro ar unwaith nawr.

  Rwy'n hoffi'r syniad o gais “Gadewch lonydd i mi” er hynny! Byddai’n arbed 5 munud yr wythnos imi pan fyddaf yn taro “o: facebook” yn Gmail ac yn dileu’r lot.

 4. 5

  Yn ddiweddar, diffiniwyd yr hyn rydych chi'n ei ddisgrifio fel bacn.

  Ond gallwch chi mewn gwirionedd newid y gosodiad ar ba hysbysiadau y mae Facebook yn eu hanfon atoch - Dim ond edrych o dan Gyfrif> Hysbysiadau. Fe allech chi ddad-wirio'r holl opsiynau ac yna mae'n debyg na fyddwch chi'n cael cymaint o e-byst 😉

 5. 7

  Rwy'n mwynhau rhyngweithio â ffrindiau, yn enwedig y rhai rydw i'n datblygu perthynas â nhw ac mae gen i bethau yn gyffredin â nhw.

  I mi, mae ffrind yn rhywun yr wyf yn ei adnabod, y mae gennyf bethau yn gyffredin ag ef, ac y gall y ddau ohonom ychwanegu gwerth at fywydau ein gilydd.

  Efallai mai'r hyn sydd ei angen yw 'graddio' ffrindiau? Caniateir i rai ddod yn agosach nag eraill, tra bod eraill yn dal i fod yn gydnabod yr ydych chi'n ei weld o gwmpas y lle o bryd i'w gilydd!

  Y rhai sy'n fy mygio yw'r 'ffrindiau' sy'n ceisio gwerthu rhywbeth i mi bob dydd. Rydw i wedi dechrau eu 'cyfeillio' unwaith maen nhw'n dechrau hynny!

  Rwyf hefyd yn sâl o gael fy brathu gan fampirod a bleiddiaid, ac rwy'n wynebu'r cyfyng-gyngor o redeg allan o'm cyflenwad o fwledi arian!

  Yr hyn nad yw llawer o bobl yn ei sylweddoli yw bod ychwanegu cymwysiadau yn golygu bod eu manylion yn cael eu lledaenu ymhellach i ffwrdd bob tro maen nhw'n eu hychwanegu!

 6. 8

  Llawer o farnau defnyddiol yma.

  Hefyd i'r sylw gan Stephen. Lansiodd Facebook Flyers Pro ddydd Llun, sydd fel Google Ad Words. Ni fydd Facebook yn gwerthu'ch gwybodaeth, ond mae eu system yn darllen eich proffil a byddwch yn gweld taflenni wedi'u seilio ar yr hyn rydych chi'n ei roi ar Facebook gan yr hysbysebwr.

  Nid wyf yn credu bod hyn yn beth drwg. Rwy'n credu i'r rhan fwyaf o bobl ei fod yn dysgu sut i ddefnyddio Facebook a'i drydar i'w chwaeth. Rydw i wedi ei ddylunio felly dim ond gwybodaeth rydw i ei eisiau, a dyna beth wnaeth Facebook mor apelgar o'r dechrau. Os nad ydych chi'n hoffi rhywbeth, newidiwch eich gosodiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.