Pedwerydd Person? Pumed Person? Person Gramadegol a Marchnata

rhwydwaith cymdeithasol

Efallai nad yw hon yn gymhariaeth gywir, ond roeddwn i'n meddwl am farchnata ar y we heddiw a meddyliais. Rwyf wedi siarad yn aml am wendidau gyda gwefannau sydd yn syml yn 'arwyddion iard'. Rwy'n darllen Sgyrsiau Noeth: Sut mae Blogiau'n Newid y Ffordd Mae Busnesau'n Siarad â Chwsmeriaid ac mae'n siarad â'r un mater. Fe wnes i ddarganfod fy mod i mor euog â'r boi nesaf - ar ôl adeiladu cryn dipyn o wefannau nad oedd yn caniatáu llawer o ryngweithio. Rwyf newydd orffen darllen 'The Catcher in the Rye'. Mae'r arddull ysgrifennu y mae Salinger yn ei ddefnyddio yn ddifyr oherwydd ei fod mor sgyrsiol.

Pan edrychwn ar person gramadegol, gall ysgrifenwyr ysgrifennu am I, ni, chi, neu nhw. Gelwir hyn yn berson “Cyntaf”, “Ail” a “Trydydd” yn y drefn honno. Fy marn i yw nad yw marchnata yn ormod o wahanol. Yn aml, rydyn ni'n dod ar draws gwefannau sydd wedi'u hysgrifennu o safbwyntiau Cyntaf, Ail, neu Drydydd Person. Ond, yn union fel darllen llyfr, mae'r safbwyntiau hynny'n weddol gyfyngedig. Dyma'r awdur yn siarad â chi, y darllenydd. Nid oes cyfle ichi ofyn cwestiynau na rhoi adborth.

Y cyfle ar gyfer marchnata digidol a chronfa ddata yw bod eu person yn “Bedwerydd” neu “Bumed” credadwy. Hynny yw, efallai bod y Pedwerydd Person yn caniatáu i'r darllenydd ryngweithio gyda'r ysgrifennwr. Gallai hyn fod yn sylwadau i flogiau, neu gallai fod yn fforymau ar y we, chwilio mewnol cadarn, ffurflenni adborth, ac ati. Mae hyn yn caniatáu cyfathrebu dwyffordd, profiad llawer cyfoethocach.

Mae “Pumed Person” yn mynd â hi gam arall ymhellach. Beth am ganiatáu i ddarllenwyr siarad â darllenwyr eraill. Beth pe baech yn caniatáu i'ch cwsmeriaid flogio amdanoch trwy eich gwefan? Peryglus? Cadarn, os na wnewch chi wrando arnyn nhw. Pan na fyddwch yn ceisio adborth gan eich cwsmeriaid ac yn gwneud newidiadau yn seiliedig ar yr adborth hwnnw, nid oes angen i chi boeni. Ni fydd yr adborth na'r cwsmeriaid yn para'n hir!

Byddwn yn herio sefydliadau i sicrhau bod eu hymdrechion marchnata yn cyflogi bob o'r uchod:

  1. Sôn amdanoch chi'ch hun. (Ni)
  2. Siaradwch â'ch rhagolygon. (Chi)
  3. Sôn am eich cwsmeriaid (Nhw)
  4. Gadewch i'ch cwsmeriaid siarad â chi (Hei)
  5. Caniatáu i'ch cwsmeriaid / rhagolygon siarad â'i gilydd (Fi).

Croesewir sylwadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.