Pedwar Arfer Gorau Cyfathrebu ar gyfer Tech Startups

Depositphotos 14159299 s

Yn ymgorffori ychydig yn fewnol ac yn allanol arferion gorau cyfathrebu yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer twf yn y dyfodol.

  1. Cydnabod gwerth Cysylltiadau Cyhoeddus - Mae gair ar lafar a thrydar yn ennyn diddordeb ac yn rhan hanfodol o efengylu prynwyr technoleg heddiw. Ond mae gan raglen cysylltiadau cyhoeddus draddodiadol fynediad at ddadansoddwyr a golygyddion sydd â chynulleidfa barod a ffyddlon o ddarllenwyr. Pan fydd golygydd yn trydar neu'n ysgrifennu erthygl ar eich cwmni, efallai y bydd miloedd i ddegau o filoedd a fydd yn ei gweld. Mae gan ddadansoddwyr a golygyddion diwydiant enw da hefyd o fod yn arbenigwyr gwrthrychol. Mae cael dilysiad trydydd parti o'ch datrysiad yn cario mwy o bwysau na hunan-ardystiad. Ymgysylltwch â chwnsler y wasg sydd â phrofiad yn eich sector cynnyrch. Trosoledd eu profiad a chael eich cyflwyno i'r arbenigwyr sy'n ymwneud â chynhyrchion tebyg i'ch un chi. Dylanwadu ar y dylanwadwyr hyn gyda diweddariadau ar dynniad y farchnad, arloesi technoleg a negeseuon sy'n gysylltiedig â thueddiadau'r diwydiant. Ymdrechu i adeiladu perthnasoedd tymor hir gyda'r wasg a chael dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen arnynt er mwyn cynhyrchu cynnwys cyhoeddi.
  2. Profwch eich neges gorfforaethol yn erbyn safbwyntiau ac ymchwil allanol - Peidiwch â yfed y koolaid a derbyn yn ddall farn eich rheolwyr o'r byd. Mae'n debyg na fydd derbyn rhethreg fewnol sy'n addo i'ch cynnyrch fod “y cyntaf, unigryw, gorau, ac mae cwsmeriaid wedi'u paratoi i brynu” yn cyfateb i realiti a dylid ei brofi. Er mai dos iach o optimistiaeth yw hanfod marchnata, peidiwch ag anwybyddu beth arall sy'n digwydd yn y farchnad. Byddwch yn onest. Os nad chi yw'r cyntaf a'r gorau - peidiwch â chynnwys hynny yn eich traw euraidd. (Gair o rybudd hefyd: Byddwch yn ofalus i beidio â defnyddio gormod o acronymau a bytheiriau.) Cyfyngwch yr uwch-seiniau - yn fewnol ac yn allanol. Bulletproof eich negeseuon gyda dadansoddwyr diwydiant ac arbenigwyr sy'n gyfarwydd â'ch cystadleuaeth a'r farchnad rydych chi'n chwarae ynddo. Mae gan bob cynnyrch neu wasanaeth gystadleuydd o ryw fath - ni all cwmni fod yn arweinydd mewn categori o un. Herio rheolwyr i gynhyrchu ffeithiau, arolygon a thafluniadau i gefnogi hyfywedd map ffordd cynnyrch. Y nod cyffredin yw i'r cwmni fod yn llwyddiannus.
  3. Annog cyfathrebu rhwng y grwpiau technegol a busnes yn eich sefydliad - Mae adnoddau mewn cychwyn yn cael eu hymestyn ond ceisiwch osgoi'r demtasiwn i ynysu'ch tîm datblygu cynnyrch oddi wrth y bobl (gwerthu a marchnata yn nodweddiadol) sy'n siarad â'ch cwsmeriaid yn y dyfodol. Weithiau mae datblygwyr technegol yn dechrau datblygu technoleg “cŵl” heb gadarnhau bod y gizmo diweddaraf yn rhywbeth y byddai rhywun eisiau talu amdano. Bydd technolegwyr sy'n datblygu cynhyrchion mewn gwagle heb ganolbwyntio ar ofynion a chyfleoedd y farchnad yn fwyaf tebygol o gynhyrchu cynnyrch na fydd yn lansio'r cwmni yn ôl y disgwyl. Annog adborth o werthu a marchnata i'r tîm datblygu a monitro tueddiadau'r diwydiant i alinio map ffordd y cynnyrch â gofynion y dyfodol.
  4. Rhoi'r offer priodol i weithwyr gyfathrebu'n effeithiol yn yr oes electronig - Mae cyfathrebu effeithiol yn gofyn am fwy na ffôn symudol a chyfrif e-bost. Rhaid i gwmnïau osod polisïau a safonau ar gyfer cyfarfodydd electronig, negeseuon gwib a llinellau cynhadledd. Mae arfogi gweithwyr â'r feddalwedd a'r caledwedd sy'n ofynnol ar gyfer cyfathrebu di-dor yn cadw gweithwyr yn gyson ac yn gynhyrchiol. Mae angen i'r defnydd o becyn meddalwedd cyfarfod electronig (ynghyd â gwybodaeth fewngofnodi) fod ar gael i bawb sy'n trefnu cyfarfodydd. Rhaid i linellau cynhadledd a'u cyfrineiriau cysylltiedig fod yn hysbys ac maent yn cynnwys llinellau lleol i'r gwledydd sy'n cael eu cynnwys yn rheolaidd. Yn olaf ond nid lleiaf mae angen ystorfa ddigidol lle gall gweithwyr bostio cyfathrebu mewnol fel cyfeirlyfrau corfforaethol sy'n cynnwys dulliau cyfathrebu trydydd parti a rhifau celloedd. Gosod safonau a chanllawiau ar gyfer cyfathrebu mewnol ac allanol. Ei gwneud yn ofynnol i alwadau ffôn gael eu dychwelyd ac ymateb i e-byst fel rhan o bolisi cyfrifol.

Bydd ychwanegu'r arferion gorau cyfathrebu hyn at eich cychwyn technoleg yn helpu i sicrhau llwyddiant wrth i'ch tîm dyfu ac wynebu heriau symud syniadau a chynhyrchion newydd i'r farchnad.

Un sylw

  1. 1

    Post gwych, Joy! Diolch gymaint am ymuno â ni. Mae rhai pobl cyfryngau newydd yn tanamcangyfrif pŵer cysylltiadau cyhoeddus yn llwyr ond rydym wedi'i weld ar waith gyda'n cleientiaid!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.