Nid Chi yw'r Fortune 500

20120422 115404

Ysgrifennodd Roger Yu o USA Today erthygl ychydig ddyddiau yn ôl cwmnïau yn cefnu ar flogio:

Wrth i'r cyfryngau cymdeithasol ddod i'r amlwg, mae mwy o gwmnïau'n disodli blogiau gydag offer nimbler sy'n gofyn am lai o amser ac adnoddau, fel Facebook, Tumblr a Twitter.

Mae'r erthygl gyfan yn weddol gytbwys ... ond gall y data fod ychydig yn gamliwiol o'r holl gorfforaethau. Yn gyntaf, daw'r data y cyfeiriwyd ato gan y cwmnïau Fortune 500 sy'n tyfu gyflymaf. Dyma'r hen stori am achosiaeth yn erbyn cydberthynas. A yw cwmnïau'n rhoi'r gorau i flogio oherwydd nid yw'r strategaeth yn eu helpu i dyfu neu a ydyn nhw'n rhoi'r gorau i flogio oherwydd eu bod nhw'n tyfu?

Mae yna lawer o gorfforaethau mawr o hyd sy'n cyhoeddi gwych blogiau corfforaethol. Ac nid fi yw'r math o berson a fyddai'n dweud bod blogio yn strategaeth berffaith ar gyfer pob busnes. Os oes gennych chi frand gwych, dilyniant gwych ac rydych chi'n gwmni cynyddol, proffidiol ... mae'n debyg y gallwch chi osgoi rheoli blog corfforaethol. Nid yw hynny'n dweud nad yw'r tactegau y mae eich cwmni'n eu defnyddio mor fforddiadwy â blogio corfforaethol ... efallai eich bod chi'n treulio mwy o amser ac arian ar ynni marchnata a chysylltiadau cyhoeddus eraill nag yr ydych chi'n meddwl.

Ond nid ydych chi'n un o'r cwmnïau sy'n tyfu gyflymaf yn y Fortune 500, ydych chi? A yw'ch cwmni'n hysbys yn genedlaethol neu'n rhyngwladol? Ydych chi'n cael eich ystyried yn arweinydd meddwl yn eich diwydiant? Ydych chi'n frand dibynadwy ac awdurdodol y mae'r diwydiant yn gwrando arno? Ydych chi'n dominyddu canlyniadau chwilio? A oes gennych gyllideb farchnata gyda'r rhyddid i adeiladu'r strategaeth honno gan ddefnyddio dulliau eraill?

O ystyried yr adnoddau, ni fyddai’n rhaid i mi flogio ar gyfer fy nghwmni, chwaith. Fe allwn i fuddsoddi mwy mewn cysylltiadau cyhoeddus, nawdd, hysbysebu a gwthio i siarad mewn digwyddiadau ledled y wlad. Ond mae hynny'n foethusrwydd na allaf ei fforddio. Mae blogio yn gweithio'n dda i mi oherwydd fy mod i'n gallu buddsoddi amser ac egni ... y ddau yn adnoddau drud ond yn rhai rydw i bob amser yn eu cael i dyfu fy musnes gyda nhw.

Fy mhryder gyda'r erthygl yw y gall cwmnïau, ar yr olwg gyntaf, edrych ar yr erthygl hon a'i chael yn esgus gwych i beidio ag edrych ar flogio fel strategaeth ddichonadwy. Mae'r penderfyniad i fuddsoddi mewn strategaeth blogio yn llawer mwy cymhleth nag edrych ar yr hyn y mae'r Fortune 500 yn ei wneud. Blogio is buddsoddiad tymor hir sy'n gofyn am ymroddiad, adnoddau a strategaeth i wneud iddo weithio'n dda.

Rwy'n bersonol yn credu bod y rhan fwyaf o gwmnïau'n mechnïaeth ar flogio oherwydd nid yw'n darparu'r canlyniadau uniongyrchol y mae rhai cwmnïau mawr yn eu mynnu. Mae hi bob amser yn haws talu i brynu sylw i gael sylw ... nid y cwestiwn yw beth sy'n gweithio, mae'n fater o ba mor hir, faint a pham y byddech chi'n ymgorffori un strategaeth dros un arall.

Un nodyn arall, nid yw'n syndod i mi y byddai allfeydd cyfryngau mawr gyda newyddiadurwyr, golygyddion a chyhoeddwyr mawr yn ysgrifennu am negatifau blogio. Dim ond sayin!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.