Sut i Awtomeiddio'ch Llifoedd Gwaith Marchnata ar gyfer Cynhyrchaeth Cynyddol

ffurflenni gwe ar-lein

Ydych chi'n cael trafferth hybu cynhyrchiant ar draws eich busnes? Os felly, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Adroddodd ServiceNow fod rheolwyr heddiw yn gwario’n fras 40 y cant o'r wythnos waith ar dasgau gweinyddol - sy'n golygu bod ganddyn nhw ychydig dros hanner yr wythnos i ganolbwyntio ar waith strategol pwysig.

Y newyddion da yw bod datrysiad: awtomeiddio llif gwaith. Mae wyth deg chwech y cant o reolwyr yn credu y byddai prosesau gwaith awtomataidd yn cynyddu eu cynhyrchiant. Ac 55 y cant o'r gweithwyr yn gyffrous am y gobaith y bydd systemau awtomataidd yn disodli gwaith ailadroddus.

Os ydych chi am neidio i fyny eich strategaeth awtomeiddio llif gwaith, ystyriwch fabwysiadu datrysiad ffurflen ar-lein amlbwrpas. Mae ffurflenni ar-lein yn offeryn gwych ar gyfer rheoli trafodion digidol yn effeithlon, a gallant helpu pob adran yn eich cwmni i gael gwared ar dasgau diflas o'u llifoedd gwaith.

Gall timau marchnata elwa'n arbennig o ddefnyddio technoleg ffurf ar-lein i greu prosesau symlach. Dyma ychydig o ffyrdd pwysig y gall ffurflenni ar-lein wella llifoedd gwaith marchnata er mwyn cynyddu cynhyrchiant:

# 1: Arbedwch Amser ar Ddylunio Ffurfiau Brand

Mae brandio yn rhan fawr o farchnata. Mae angen i bopeth y mae eich adran farchnata yn ei roi o flaen cwsmeriaid - gan gynnwys ffurflenni ar-lein - gyd-fynd â golwg a theimlad eich brand. Ond gall creu ffurf wedi'i brandio o'r dechrau fod yn sugno amser enfawr.

Nodwch y adeiladwr ffurflenni ar-lein.

Gall teclyn ffurflen ar-lein helpu eich adran farchnata i ddylunio a chyhoeddi ffurflenni wedi'u brandio'n gyflym i gasglu mwy o arweinyddion. Mae ymarferoldeb dylunio adeiledig yn caniatáu i'ch tîm osod lliwiau a ffontiau ffurf a llwytho logos heb unrhyw wybodaeth godio! Gallwch hyd yn oed ymgorffori ffurflenni ar-lein yn ddi-dor ar eich gwefan yn rhwydd.

Am gael prawf mae hyn yn gweithio? Roedd y galluoedd brandio syml a'r ffurflenni y gellir eu mewnosod a gynigir trwy adeiladwr ffurflenni ar-lein o gymorth un brifysgol cynyddu ymweliadau campws â 45 y cant a rhoi hwb i gofrestriad 70 y cant mewn dwy flynedd yn unig.

# 2: Casglu Arweinwyr Cymwys yn Gyflym ac yn Hawdd

Mae casglu arweinwyr cymwys ar gyfer y busnes yn brif flaenoriaeth i'r mwyafrif o adrannau marchnata. A gall defnyddio adeiladwr ffurflenni ar-lein i awtomeiddio prosesau casglu plwm fod yn hynod effeithiol.

Gydag offeryn ffurf ar-lein, gall marchnatwyr greu ffurflenni cofrestru digwyddiadau, ffurflenni cyswllt, arolygon cwsmeriaid, ffurflenni lawrlwytho cynnwys, a mwy ar gyfer casglu plwm yn hawdd. Gallant hefyd ddefnyddio ffurf analytics nodweddion i ddarganfod tagfeydd posib ar y ffurf a gwneud gwelliannau'n gyflym i hybu cyfraddau trosi.

Un asiantaeth farchnata ddigidol rhoi hyn ar brawf gyda chleient cymdeithas feddygol a helpu'r cleient i gasglu a rheoli 1,100 o arwyddo ar draws 90 o wledydd mewn dim ond 30 diwrnod. Cynyddodd yr asiantaeth hefyd gyfradd trosi'r ffurflen gofrestru 114 y cant.

# 3: Creu Hwb Gwybodaeth Hygyrch ar gyfer Data Arweiniol

Ar ôl i ddata plwm gael ei gasglu, mae'n bwysig bod gan farchnatwyr (a chynrychiolwyr gwerthu) fynediad hawdd iddo fel y gallant olrhain a dadansoddi ansawdd arweinyddion a mynd ar drywydd pan fo angen. Gall adeiladwr ffurflenni ar-lein symleiddio'r broses hon.

Gellir storio ac edrych ar ddata a gesglir trwy ffurflenni ar-lein mewn cronfa ddata drefnus, a rennir, sy'n caniatáu i farchnatwyr a chynrychiolwyr gwerthu weld ac olrhain llofnodion, ymholiadau ac arweinwyr. Gellir cyfeirio'r data yn awtomatig hefyd at offer eraill a ddefnyddir gan y tîm, megis system marchnata e-bost neu reolwr perthynas â chwsmer.

Casgliad

Gall symleiddio'ch llifoedd gwaith marchnata trwy awtomeiddio prosesau gael effaith aruthrol ar gynhyrchiant yr adran. Gall defnyddio adeiladwr ffurflenni ar-lein i greu ffurflenni wedi'u brandio'n gyflym ar gyfer casglu plwm yn effeithlon ac i reoli data mewn cronfa ddata hygyrch arbed peth amser difrifol i farchnatwyr. A gall hybu cynhyrchiant eich tîm marchnata fod y cam cyntaf tuag at greu gweithrediad mwy effeithlon a llwyddiannus ar draws eich busnes.

Ystadegau Ffurflenni Gwe