Anghofiwch Gynhyrchedd Blackberry, Ennill Aml-Dasg

smartphone

Fis Gorffennaf y llynedd, symudais i fwyar duon. Wrth i amser fynd heibio ac wrth i mi ddod o hyd i gymwysiadau a'u gosod, aeth yn arafach ac yn arafach. Roedd fel petai Apps yn ail feddwl ac ni ddyluniwyd y Blackberry i'w rhedeg.

Peidiwch â'm cael yn anghywir, roeddwn i wrth fy modd â'r llif o Tweets (diolch i'r app Twitter newydd), diweddariadau Facebook, galwadau a negeseuon testun mewn un ffenestr. Yr hyn na allwn ei drin oedd ceisio clirio'r rhybuddion i ateb galwad ffôn mewn gwirionedd. Erbyn i mi gyrraedd yr alwad, roedd fy galwr mewn post llais. Ni allai unrhyw beth fod yn fwy rhwystredig. Wedi'r cyfan ... mae'n FFÔN!

Y broblem yw bod angen ffôn A'R offer eraill arnaf. Dwi angen Twitter, Facebook, LinkedIn, Evernote, Mapiau, post llais Gweledol a thunnell o offer eraill i'm cael trwy'r dydd. Rwy'n anfon neges destun at fy mhlant yn gyson ac yn cael negeseuon gan gleientiaid trwy bopeth OND fy ffôn. Dwi angen peiriant sy'n gallu aml-dasgio.

Dyn Apple ydw i - gyda 2 MacBookPro's, Peiriant Amser newydd, AppleTV a closet yn llawn dros hen bethau Apple. Roeddwn i'n foi Windows ers dros ddegawd pan siaradodd ffrind Bill Dawson â chwmni y buon ni'n gweithio iddo i gael fy MacBookPro cyntaf i mi. Dwi erioed wedi edrych yn ôl! Dydw i ddim yn ddyn cwlt Apple nac yn snob - rwy'n cydnabod nad yw Apple ond yn wirioneddol wych oherwydd eu bod yn rheoli'r caledwedd A'r feddalwedd. Mae hynny'n fantais fawr dros gwmni fel Microsoft sy'n gorfod rhaglennu system Weithredu chwyddedig sy'n rhedeg ar swm anfeidrol o galedwedd.

Ond ni chefais iPhone. Prynais Droid. Mae gennym ni iPhone yn y tŷ eisoes - roedd fy merch eisiau un ac ers iddi gael fy lapio o amgylch ei phinc, fe wnes i ei phrynu iddi. Bob tro rwy'n ei galw, mae'n swnio fel ein bod ni'n gweiddi gyda dwy gan tun a llinyn rhyngom. Mae'n ddrwg gennym AT&T, mae ansawdd eich galwad yn sugno. Gallaf bob amser ddweud pan fyddaf yn galw rhywun ar iPhone oherwydd bod sain y ringer yn swnio fel hen record wedi'i chrafu yn chwarae. Mae'n ofnadwy iawn.

Hefyd, ni wnes i ddewis iPhone oherwydd rheolaeth fwyfwy annifyr yn arddull unben Apple o ran cymwysiadau. Nid yw eu ceg drwg o Adobe yn ddim ond blas gwael ... Mae Adobe wedi bod yn dda iawn i Apple dros y blynyddoedd. Hefyd, nid wyf am ddatblygu apiau yn Amcan C. Ceisiais. Mae'n sugno. Dwi wedi gorffen.

Byddai'n well gen i symud i ffôn pwerus gyda hyblygrwydd, integreiddio Google gwych, a rhyddid cymhwysiad ac addasu. Efallai y byddaf yn fforffedu peth o'r cynhyrchiant a gefais yn gynnar gyda'r Blackberry ... ond nawr mae gen i aml-dasgau ar gael. Rwy'n credu y gallai'r cyfuniad fod yn golch yn y tymor hir.