Ar gyfer Busnesau, NID yw Cyfryngau Newydd yn Hawdd

not-so-easy-button.pngMae'r cyfryngau cymdeithasol yn hawdd. Mae optimeiddio peiriannau chwilio yn hawdd. Mae blogio yn hawdd.

Stopiwch ei ddweud. Nid yw'n wir. Mae technoleg yn frawychus. Mae cwmnïau confensiynol yn cael anhawster gyda thechnoleg trosoledd a sianeli mwy newydd i gael canlyniadau cadarnhaol. Mae llawer yn cefnu arno neu'n ei osgoi'n gyfan gwbl. Nid yw cyfryngau ar-lein, chwilio a chymdeithasol yn llai brawychus.

Mae Twitter yn syml, iawn? Pa mor anodd yw hi i deipio 140 nod? Nid yw ... oni bai eich bod wedi'ch clymu yn y gwaith gyda nifer o gyfrifoldebau eraill, dan bwysau i sicrhau canlyniadau yn ystod y dirwasgiad hwn, ac eisiau cyfuno trydariad gwych â rhywfaint o olrhain iach i yrru traffig yn ôl i'ch gwefan i drosi cwsmer. A gwnewch y cyfan heb ddieithrio'r canlynol a gwneud niwed i'ch brand.

Mae optimeiddio yn hawdd, iawn? Dewch o hyd i eiriau allweddol a'u hailadrodd tunnell o weithiau. Cadarn ... oni bai eich bod mewn gwirionedd yn cystadlu am allweddair - yna Mae SEO yn llawer anoddach.

Mae talu fesul clic yn syml. Gosodwch gyllideb a gwasgwch fynd. Ac ar ôl hynny rhedeg eich cyllideb yn sych heb gael unrhyw drosiadau. Nid yw gwella sgoriau ansawdd hysbysebion, sefydlu galwadau i weithredu, targedu'ch cynnwys, amserlennu'ch hysbysebion, cychwyn strategaeth allweddair negyddol, a gwneud y gorau o'ch tudalen lanio mor hawdd â hynny.

Mae blogio yn ddarn o gacen. Gosod WordPress ar gyfrif cynnal $ 6 ac ysgrifennu cynnwys bob dydd. Optimeiddiwch eich thema. Optimeiddio pob post. Hyrwyddo'r blog. Syndicateiddio'r cynnwys. Bob dydd ysgrifennwch am yr un cynhyrchion, gwasanaethau a chwsmeriaid. Bob dydd gwnewch y cynnwys yn gyfoethog i'w chwilio, gan gymell ymwelwyr, a thynnu rhagolygon i mewn i werthiannau. Mae diwrnod 1 yn hawdd. Diwrnod 180 ... ddim mor hawdd.

Rydym yn gweithio gyda chleient ar hyn o bryd sydd wedi gwario cannoedd o filoedd o ddoleri ar gyfryngau traddodiadol, gyda chanlyniadau gwael iawn, ond erioed wedi buddsoddi'n llawn mewn strategaeth ar-lein am gwpl o resymau. Yn gyntaf, nid oedd ganddynt yr arbenigedd mewnol i ddiffinio a gweithredu strategaeth fuddugol yn llawn. Yn ail, nid oeddent yn trafferthu llogi ymgynghorwyr oherwydd bod pawb yn ei gwneud hi'n hawdd. Fe wnaethant ymdrech hanner ffos ac ni chawsant ganlyniadau ... felly dychwelasant yn ôl i'r cyfryngau traddodiadol.

Mae'r cyfle iddyn nhw yn anhygoel, ond maen nhw wedi cael eu dadrithio trwy ddarllen erthygl ar ôl erthygl ar ba mor hawdd yw pethau. Nid yw'n hawdd, Folks! Ar y cleient penodol hwn, mae'n debyg y byddaf yn gweithio gyda dim llai na 5 cwmni gwahanol ... cwmni rheoli talu fesul clic, cwmni optimeiddio peiriannau chwilio, strategydd cynnwys, cwmni brandio a graffeg, ac yn cyflogi fy strategaethau fy hun ar gyfer chwilio a cyfryngau cymdeithasol gyda nhw. Mae'n strategaeth ddwys nad oes gennym lawer o amser i ddatblygu, gweithredu a dechrau mesur canlyniadau. Os na allwn gael y gost fesul cau o fewn 6 i 9 mis, byddwn yn colli'r cleient.

Nid yw hynny'n hawdd.