Flurry: Dadansoddeg Amser Real ar gyfer Cymwysiadau Symudol

dadansoddeg ap symudol flurry yahoo

Os oes gennych chi raglen symudol wedi'i chyhoeddi, Dadansoddeg Flurry yn hanfodol. Mae i Ceisiadau Symudol fel y mae Google Analytics i wefannau.

Mae bron pob darparwr platfform symudol yn gweithio i integreiddio Flurry i'w datrysiadau felly yn aml nid oes angen integreiddio ychwanegol wrth i chi ddefnyddio llwyfannau trydydd parti. Datblygwyd ein ap symudol gan Pont Las, ein noddwr symudol, ac maen nhw wedi'u hintegreiddio â Flurry. Ac os ydych chi wedi datblygu casgliad o apiau, mae Flurry yn caniatáu ichi reoli'ch Portffolio App cyfan.

  • Digwyddiadau - Olrhain y camau mewn-app y mae eich defnyddwyr yn eu cymryd a chael mewnwelediad o sut maen nhw'n defnyddio'ch app. Deall a delweddu tueddiadau defnydd, sut mae defnyddwyr yn symud ymlaen trwy'r ap a pha ddigwyddiadau maen nhw'n eu cynnal gyda dadansoddiad Llwybr Defnyddiwr. Segment gweithredoedd defnyddwyr yn ôl fersiwn app, defnydd, dyddiad gosod, oedran, rhyw, iaith, daearyddiaeth a sianel gaffael.
  • Twneli -Darganfyddwch sut mae'ch defnyddwyr yn symud ymlaen trwy lwybrau penodol yn eich app. Gweld ble maen nhw'n cael problemau a darganfod lle mae'r defnyddwyr hynny na wnaeth gwblhau'r broses yn gollwng. Trosoledd y mewnwelediad hwn i gynyddu nifer y bobl sy'n cwblhau'r llwybrau hyn i'r eithaf.
  • Cadw - Mesur corddi defnyddiwr yn eich app. Deall canran y defnyddwyr sy'n dod yn ôl i'ch app i asesu bywiogrwydd eich busnes. Haen ar Segmentau i blymio'n ddwfn ar grwpiau defnyddwyr penodol neu sianeli caffael.
  • Segmentau - Dadansoddwch sut mae gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr ap yn amrywio yn eu defnydd a'u hymddygiad. Adeiladu a haenu segmentau ar draws adroddiadau Defnydd, Cadw, Twneli a Chaffael Defnyddwyr i ddeall pa set o ddefnyddwyr sydd fwyaf gwerthfawr i'ch busnes a beth maen nhw'n ei wneud yn eich app.
  • Diddordebau - Dewch i adnabod eich defnyddwyr. Trosoledd Personasau Flurry i ddeall diddordeb a bwriad defnyddiwr. Mae personâu yn cael eu poblogi gan ddefnyddwyr sy'n arddangos patrymau defnydd diweddar mewn casgliad penodol o apiau. Ymhlith y personâu mae Teithwyr Busnes, Perchnogion Anifeiliaid Anwes, a New Moms, ymhlith llawer o rai eraill.
  • Demograffeg - Adrodd ar ddefnyddwyr sydd wedi datgan oedran a rhyw os ydych chi'n ei gasglu oddi wrthyn nhw. Os na, defnyddiwch beiriant dysgu panel Flurry a phanel o 40 miliwn o ddyfeisiau i ragfynegi'n gywir oedran a rhyw eich defnyddiwr.
  • Dadansoddeg Caffael Defnyddwyr - Monitro eich ymdrechion caffael defnyddwyr a mesur effaith ymgyrchoedd neu sianeli penodol ar eich sylfaen ddefnyddwyr, ac felly eich busnes.

Mae gan Flurry SDKs, apiau enghreifftiol, a dogfennaeth gyflawn ar y Rhwydwaith Datblygwyr Yahoo. Mae'n cefnogi cymwysiadau iOS ac Android - gan gynnwys apiau tvOS!

Ac mae Flurry wedi diweddaru eu cymhwysiad symudol. Traciwch berfformiad eich app unrhyw bryd, unrhyw le gyda'r app Flurry ar gyfer Android ac iOS! Gosodwch eich hoff fetrigau a derbyn hysbysiadau am y rhifau sydd bwysicaf i chi. Mae'r rhyngwyneb gweledol gwell bellach yn cefnogi sesiynau amser real a metrigau defnyddwyr gweithredol a graffiau mewn-lein.

Ap Dadansoddeg Symudol Flurry

Lawrlwytho ar y App Store Ap Android ar Google Play

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.