Llwythwr Flickr Yn Arbed y Dydd!

Rydw i wedi bod yn ddefnyddiwr cymedrol o Flickr ac mewn gwirionedd nid ydynt wedi gwneud llawer ag ef. Fy mhrif reswm dros ddefnyddio Flickr oedd y nodwedd grŵp a ganiataodd imi wneud I. Dewiswch Indy Group ar gyfer y wefan Rwy'n Dewis Indy. Mae ymuno â Grwpiau yn nodwedd allweddol o unrhyw wefan rhwydweithio cymdeithasol ac mae'n ymddangos bod pob un ohonynt yn dal ymlaen ac yn eu cynnig.

My ei graddiodd o'r Ysgol Uwchradd wythnos yn ôl (gyda GPA parchus 3.81, ysgoloriaeth fach, a'i derbyn i'r rhaglen Ffiseg yn IUPUI). Tynnais lond llaw o luniau ar y graddio, eu sipio i fyny a'u hanfon at ein perthnasau i gyd. Ar unwaith, dechreuais gael problemau ... cafodd rhai pobl y ffeil ac ni allent ei hagor, i rai cafodd ei llygru, ac ni dderbyniodd rhai hi o gwbl.

Bore 'ma, penderfynais uwchlwytho'r delweddau i Flickr a rhannu'r set gyda fy nheulu. Roeddwn i mewn gwirionedd yn codi ofn ar y broses, er… uwchlwytho, golygu, uwchlwytho, golygu, uwchlwytho, golygu. Cyn i mi ddechrau, ymwelais â'r Adran offer Flickr i weld beth allai fod wedi newid a deuthum o hyd i'r Flickr Uploadr:

Llwythwr Flickr

Gweithiodd yn rhyfeddol o dda! Fy unig gŵyn yw nad oedd yn arddangos y lluniau yn yr offeryn gyda'r cyfeiriadedd cywir (cawsant eu llwytho i fyny gyda'r cyfeiriadedd cywir, er hynny) felly gwastraffais beth amser yn ceisio darganfod beth oedd yn digwydd. Ar ôl i'r delweddau gael eu huwchlwytho, fe wnes i set, a'i rhannu gyda fy nheulu a ffrindiau (gallwch e-bostio hyd at 50 o ffrindiau a theulu mewn un llun)!

Cŵl iawn. Diolch, Flickr! Rwy'n gobeithio gweld mwy o ffyrdd o arddangos delweddau yn y dyfodol. Mae hi'n fisoedd ers i mi fewngofnodi i Flickr ac nid yw'n ymddangos bod unrhyw offer ychwanegol ar gyfer arddangos eich delweddau mewn bar ochr, ffeil fflach, sioe sleidiau, ac ati.

Gweld Lluniau Graddio Bill

5 Sylwadau

 1. 1

  Helo Doug,

  Rwyf wedi llwyddo i symud bron pob un o fy ffrindiau drosodd i ddefnyddio Flickr gan fod pawb sy'n ei ddefnyddio yn cael y rhyngwyneb mor hawdd i'w ddefnyddio. Mae fy nefnydd cartref ohono yn troi o amgylch fy Macbook ac iPhoto, er bod cymhwysiad ar wahân y mae Flickr yn ei roi am ddim nid yw'n integreiddio ag iPhoto. Am oddeutu $ 10 (rwy'n credu) prynais 'FlickrExport' sy'n integreiddio'n uniongyrchol i iPhoto ac yn gwneud uwchlwytho + tagio a doddle absoliwt.

  Er mwyn fy nghael i ddefnyddio rhywbeth fel Flickr mae'n rhaid iddo fod yn syml fel arall, ni fyddaf yn trafferthu, gan fy mod eisoes wedi gorfod mynd trwy'r broses gyfan o blygio fy nghamera a'i gael i symud y lluniau drosodd.

  Y datguddiad mwyaf fu fy Nokia N95 - saethu ar unwaith + lanlwytho. Mae llawer o'r lluniau ar fy mlog bellach yn cael eu cymryd gydag ef Mae 5MP yn ddigon ac er nad yw'n cymharu â chamera iawn mae'n ddigon da ar gyfer lluniau blog.

  Felly yna rydyn ni'n dod i Zooomr, fel rwy'n siŵr bod llawer o bobl eraill rydyn ni i gyd wedi bod yn aros i weld sut mae'r peth hwn yn dod i ben. Llwyddais i fewngofnodi y bore yma ond gwelais fod uwchlwytho delweddau yn boenus yn y pegwn eithaf, byddwn wrth fy modd yn gwerthu rhai o fy ergydion gwell, ond nid yw'r gymhareb poen / pleser yn wych ar hyn o bryd.

 2. 2

  Rydw i wedi mabwysiadu'n gynnar Flickr ac mae'n sicr wedi tyfu yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ... ac i feddwl y byddai'n mynd i fod yn rhan o ryngwyneb gêm fideo a nawr mae'n ddatrysiad lluniau.

  Mae ffrind da a minnau'n gweithio ar ddatrysiad ategyn oriel luniau WordPress sy'n cymryd y gorau o lawer o raglenni lluniau oddi ar y safle, fel Flickr ond sy'n ei gwneud yn bosibl bod eich holl luniau, arddangos, ac ati yn cael eu rheoli'n llwyr o'ch gosodiad WordPress. Nid oes angen ymateb ar bethau 3ydd parti.

  Mae gennym brawf gweithio o'r cysyniad ac yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf bydd yn barod ar gyfer rhyddhad 1.0.

  Byddaf yn sicr o'i anfon eich ffordd fel y gallwch chi rygnu ymlaen 🙂

  Llongyfarchiadau i Bill am fynd trwy'r Ysgol Uwchradd a chyda GPA steller.

  Un peth sydd ar goll o'ch lluniau yw llun ohonoch chi a'ch mab ... beth sydd i fyny? hehe… Dewch i weld y papa balch 🙂

 3. 4

  Mae'n debyg y bydd gennyf y prawf cysyniad ar fy safle yn ddiweddarach heddiw a byddaf yn anfon e-bost atoch hefyd.

  Waw. Sut collais y llun hwnnw ohonoch chi a'ch teulu? Edrych arnoch chi, i gyd yn falch ac yn stwff.

 4. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.