Pum Ffordd i Drwytho Diwylliant yn Eich Strategaeth Farchnata

5 Ffordd i Drwytho Diwylliant yn Eich Strategaeth Farchnata | Blog Tech Marchnata

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n gweld eu diwylliant ar raddfa fwy, gan flancedi'r sefydliad cyfan. Fodd bynnag, mae'n bwysig cymhwyso diwylliant diffiniedig eich sefydliad i'r holl weithrediadau mewnol, gan gynnwys eich tîm marchnata. Nid yn unig mae'n alinio'ch strategaethau â nodau cyffredinol eich cwmni, ond mae'n gosod safon i adrannau eraill ddilyn yr un peth.

Dyma ychydig o ffyrdd y gall eich strategaeth farchnata adlewyrchu diwylliant cyffredinol eich sefydliad:

1. Penodi arweinydd diwylliannol.
Yma ynffurfwedd , rydym wedi cyflogi rhywun sy'n canolbwyntio'n llwyr ar sicrhau bod ein gwerthoedd diwylliannol yn cael eu cynnal. Ydw, dwi'n gwybod, nid yw bob amser yn ymarferol gwneud hyn. Fodd bynnag, os oes gennych rywun yn eich cwmni sy'n dangos diddordeb mewn ysgwyddo'r cyfrifoldeb hwn, anogwch a pharhewch i'w cefnogi! Mae'n bwysig iawn bod gennych chi rywun a all helpu i feithrin diwylliant eich cwmni. Gellir diffinio'r pethau hyn fel tîm, ond dylai fod un person sy'n gyfrifol am sicrhau bod y tîm yn cyflawni'r gwerthoedd diwylliannol hyn bob dydd. Gall diwylliant o fewn cwmni arwain at fwy o lwyddiant cwmni.

2. Creu gwerthoedd craidd diffiniedig.
5 Ffordd i Drwytho Diwylliant yn Eich Strategaeth Farchnata | Martech ZoneO lif gwaith ein cwmni i ddefnyddio ein cynnyrch, rydym yn gweithredu o dan yr egwyddor “SAFE”: Syml, Hyblyg, Hwyl, Cain. Mae datblygu gwerthoedd personol ar gyfer eich busnes yn caniatáu symleiddio pob agwedd ar eich cwmni yn unol â'r egwyddorion hynny. Os yw gweithwyr yn ansicr o'u cyfeiriad neu'n sownd ar brosiect, cyfeiriwch nhw at eich gwerthoedd craidd i gael arweiniad. Nid oes angen i'r rhain fod yn huawdl eithriadol - fel SAFE, dim ond ychydig o werthoedd sylfaenol a all fod yn berthnasol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.

3. Ailadrodd. Ailadroddwch. Ailadroddwch.
O ddechrau'r datblygiad yr holl ffordd i lawr i'r lansiad, dylai eich gwerthoedd craidd fod â phresenoldeb cryf. Y ffordd orau o sicrhau bod personoliaeth eich cwmni yn gyson yw ailedrych arnynt yn ddyddiol. Pan fyddwch chi'n cychwyn ymgyrch farchnata newydd neu'n creu cynnyrch newydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn i'ch tîm, “Sut mae'r cynnyrch, prosiect, proses, ac ati, yn cynnal ein dull 'DIOGEL'?"

4. Peidiwch ag anghofio am wasanaeth cwsmeriaid.
Mae eich cwsmeriaid yn diffinio'ch cwmni. Gadewch iddyn nhw wybod eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi. Mae'n syniad da dilyn y “Rheol Aur” - trin eraill fel yr hoffech chi gael eich trin. Efallai na fydd gennych yr atebion i ymholiadau cwsmeriaid bob amser neu fod gennych ateb i broblemau cwsmeriaid; byddwch yn onest a sicrhewch y byddwch yn dod o hyd i rywun a all eu cynorthwyo.

5. Rhowch wynebau i'r brand.
Mae gan sawl cwmni bresenoldeb cymdeithasol. Ond yn aml weithiau, gall yr anhysbysrwydd wneud iddo ymddangos fel bod eich trydar yn awtomatig a bod eich ymatebion mewn tun. Mae'n iawn ychwanegu personoliaeth at frand cymdeithasol. Efallai y bydd cwsmeriaid yn teimlo'n fwy cyfforddus o wybod eu bod yn siarad â pherson go iawn; rhywun y gallant uniaethu ag ef a chysylltu ag ef. Gall hyn arwain at deyrngarwch cwsmeriaid i'ch cwmni. Rydyn ni i gyd yn ddynol, gadewch i ni weithredu fel hyn!

Nid yw'r awgrymiadau hyn yn unigryw i'ch tîm marchnata. Gellir eu defnyddio gan adrannau eraill, yn ogystal â'ch cwmni yn gyffredinol. Trwy ddatblygu ac integreiddio diwylliant yn eich cwmni, rydych chi'n creu amgylchedd sy'n annog gwaith tîm ac sy'n caniatáu i'ch cwsmeriaid gysylltu personoliaeth â'ch brand.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.