Mae Rhywbeth yn Arogli gyda Sgoriau ac Adolygiadau Ategyn WordPress

arogleuon

Gall cyfrannu at y mudiad ffynhonnell agored fod yn anhygoel, ond nid oedd yr wythnos hon yn un o'r amseroedd hynny. Rydyn ni wedi bod yn cyfrannu at y gymuned WordPress ers degawd bellach. Rydyn ni wedi adeiladu ategion dirifedi. Mae rhai wedi ymddeol, ac mae gan eraill amlygiad anhygoel. Mae ein Widget Rotator Delwedd mae ategyn, er enghraifft, wedi'i lawrlwytho dros 120,000 o weithiau ac mae'n weithredol ar dros 10,000 o wefannau WordPress.

Un ategyn rydyn ni wedi buddsoddi cannoedd o oriau arno yw CircuPress, yr ategyn cylchlythyr e-bost a ddatblygwyd gennym ar gyfer WordPress. Mae'r ategyn yn eithaf dyfeisgar, gan ganiatáu i asiantaethau adeiladu e-bost yn union fel y byddent yn dudalen thema ... ond anfon yr e-bost trwy ein gwasanaeth fel y gallwn reoli olrhain cliciau, rheoli bownsio, tanysgrifwyr a thanysgrifiadau. Mae wedi cymryd cryn dipyn o waith seilwaith i gael hyn i fynd, ond rydyn ni ynddo am y daith hir. Credwn y dylai fod gan ddefnyddwyr WordPress lwyfan e-bost brodorol sy'n hawdd ei ddefnyddio.

Tra ein bod ni'n rampio'r platfform, nid ydym wedi codi tâl ar berson sengl am ei ddefnyddio - cŵl os gofynnwch i mi. Mae'r cofrestriad yn cynnig fersiwn am ddim os ydych chi'n anfon llai na 100 e-bost y mis, ond rydyn ni wedi ymestyn hynny wrth i ni drosi'r system filio i WooCommerce a gweithio ar setup y platfform i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr.

Er mawr syndod i mi, cawsom naidlen adolygiad 1 seren ar y safle Plugin. Fe wnes i sgramblo ar unwaith i weld beth oedd yn bod:

adolygiad drwg-ategyn

Felly ... ni arwyddodd y defnyddiwr hwn mewn gwirionedd ond dywedodd ei fod yn cael ei amau ​​yn ein proses gofrestru. Cefais fy synnu ers i ni peidiwch â gofyn am wybodaeth cerdyn credyd mewn gwirionedd. Byddai wedi darganfod hynny pe bai wedi cwblhau'r broses gofrestru, ond ni wnaeth hynny.

Roeddwn i'n meddwl bod hyn yn ddigon annheg i ddod ag ef i sylw Automattic, ysgrifennu eu person Cymorth Ategyn:

cais-wordpress

Roedd yr ymateb a gefais yn fwy ysgytwol na'r adolygiad ei hun. Es yn ôl ac ymlaen gyda'r person yn Automattic yn dweud bod ein gwefan yn ymddangos cysgodol oherwydd ni restrwyd unrhyw brisio yn gyhoeddus. Cysgodol?

Atgoffais ef ein bod ni PEIDIWCH Â GOFYN AM UNRHYW CERDYN CREDYD gwybodaeth cyn cyflwyno prisiau i'r person. A hyd yn oed wedyn, nid ydym BYTH wedi codi tâl ar ein mabwysiadwyr cynnar YN UNIG. Ydych chi erioed wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth nad oedd yn costio dim? Rwy'n eithaf sicr bod gennych chi… WordPress yn gofyn am gofrestru heb unrhyw wybodaeth brisio ar wasanaethau ychwanegol. Cysgodol?

Heb sôn bod y Cyfeiriwyd at dudalen brisio yn y Cwestiynau Cyffredin o'n ategyn. Yn y cyfamser, cyhoeddais y tudalen brisio yn ein bwydlen fel nad oedd unrhyw ddryswch gan unrhyw un, ond yn dal i ofyn i'r adolygiad gael ei ddileu. Yr ymateb:

epstein mike

Felly, mewn geiriau eraill, rhywun a gyfaddefodd erioed wedi defnyddio ein gwasanaeth mewn gwirionedd caniateir graddio ein gwasanaeth gydag adolygiad 1 seren. Gan ein bod yn gweithio i helpu'r gymuned ffynhonnell agored a darparu datrysiad mwy fforddiadwy, nid wyf yn siŵr sut mae hyn yn helpu unrhyw un. Adolygiad phony yw hwn yn y bôn - mae'r awdur yn cyfaddef yn llwyr na wnaeth erioed arwyddo na defnyddio ein gwasanaeth.

Byddwn i'n teimlo'n wahanol pe bai'r adolygydd wedi cofrestru ac wedi ein graddio yn ôl gallu'r ategyn - byddai hyd yn oed ychwanegu ei fod yn dymuno bod prisio ar y wefan wedi bod yn braf. Ond mae adolygiad 1 seren am rywbeth na ddefnyddiodd erioed yn anfaddeuol.

DIWEDDARIAD 11/2: Nawr rydw i digI penboeth, afresymolI jerk, gwallgof, a afresymol oherwydd fy mod wedi cynhyrfu bod rhywun na ddefnyddiodd yr ategyn erioed wedi rhoi adolygiad 1 seren, gan eithrio bod ein gwasanaeth yn anonest, a bod unrhyw un a gofrestrodd yn dwp. Y gwasanaeth na wnaethant ymuno ag ef erioed.

Roedd fy e-bost isod, mae eu hymateb ar ei ben.

Otto o WordPress

Efallai ei bod hi'n bryd imi wneud yr hyn y mae datblygwyr ategion eraill yn ei wneud Matt ac nid yw'r tîm yn WordPress yn gwerthfawrogi, ac yn osgoi rhoi unrhyw amser ac ymdrech yn ôl i WordPress a dechrau gwerthu ategion ar fy safle fy hun. Mae'n amlwg nad ydyn nhw'n poeni am y bobl sy'n cefnogi eu platfform.

DIWEDDARIAD 11/3: Heddiw, penderfynodd y tîm gwirfoddol yn WordPress fy mod angen addysg ym maes marchnata a chynghorodd fi i fod y dyn gwell. Roedd fy e-bost isod, mae eu hymateb ar ei ben.

Byddwch y dyn gwell

4 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n cytuno â chi ac mae'r system adolygu'n mynd fel cynghorydd teithiau. Nid oes polisi sicrhau ansawdd ynghylch system adolygiadau ond defnyddir adolygiadau fel pwynt gwerthu hyd yn oed ar gyfer cynhyrchion / gwasanaethau nad ydynt yn gweithio fel y dywedant neu sy'n torri polisi trwyddedu. Mae hyn yn annheg ac nid yn broffesiynol. Mae yna hefyd lawer o adolygiadau / systemau graddio allanol ond gallwch wrthod graddfeydd isel.
  Nid wyf yn credu mewn graddfeydd / adolygiadau oherwydd nid ydynt yn cael eu rheoli gan drydydd parti annibynnol ac nid oes ganddynt unrhyw dystysgrifau system (fel iso neu debyg).
  Dwi ddim chwaith yn credu llawer mewn marchnadoedd fel envato neu debyg. Yn y gorffennol, cyflwynais rai traciau (rydw i'n gerddor hefyd) ac nid ydyn nhw erioed wedi cael eu derbyn. Nawr rwy'n ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer rhai cwmnïau ffilm.

  • 2

   Mae yna rai systemau sydd mewn gwirionedd yn gwneud gwaith da o gyfryngu. Mae Rhestr Angie, er enghraifft, yn rhoi cyfle i'r contractwr wneud pethau'n iawn a phan gytunir ar ei gilydd fel rhywbeth boddhaol, gellir addasu'r adolygiad gwael. Mae'n anffodus bod yr adolygiad hwn yn sefyll - nid yw'n darparu unrhyw werth i'r gymuned a gall niweidio mabwysiadu ein ategyn yn unig.

 2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.