PYSGOD: Dal a Mesur Ymgysylltiad Defnyddwyr yn Eich Digwyddiad Nesaf

pysgod ipad mini

Mae PYSGOD yn cefnogi brandiau, trefnwyr digwyddiadau, a chynghreiriau chwaraeon, gyda system weithredu digwyddiadau sy'n galluogi casglu data defnyddwyr, yn hwyluso ymgysylltiad ffan wrth actifadu brandiau, ac yn rhoi'r gallu i gefnogwyr gasglu cynnwys, mynd i mewn i sweepstakes, a rhannu profiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

P'un a yw'n casglu data ar gyfer digwyddiadau pabell fawr, yn mesur ymddygiad mynychwyr mewn digwyddiadau corfforaethol neu'n monitro ymgysylltiad defnyddwyr mewn cynhadledd, gall PYSGOD fesur ymddygiad pob ymwelydd. Mae dangosfwrdd adrodd PYSGOD yn darparu mynediad ar unwaith i fetrigau beirniadol, gan gynnwys gwiriadau cofrestru, ymrwymiadau asedau, amseroedd ciw, lawrlwythiadau symudol, Ymrwymiadau i fusnesau bach a chanolig, a mwy.

Y platfform PYSGOD yn ei hanfod yw'r System Weithredu Digwyddiad Byw sy'n grymuso trefnwyr digwyddiadau i gasglu data defnyddwyr, gan greu amgylchedd di-ffrithiant ar yr un pryd i gefnogwyr ymgysylltu â gweithrediadau brand yn hawdd, casglu cynnwys, mynd i mewn i sweepstakes, a rhannu profiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Michael Gilvar, Prif Swyddog Gweithredol yn PYSGOD.

Cynigion PYSGOD Yn Cynnwys

  • Dangosfwrdd Mesur - Monitro ac adrodd ar weithgaredd digwyddiadau. Mae gan reolwyr digwyddiadau a llunwyr penderfyniadau fynediad ar unwaith i fetrigau beirniadol, gan gynnwys cofrestriadau, ymrwymiadau asedau, amseroedd ciw, lawrlwythiadau symudol, a mwy.
  • Atebion RFID - Mae PYSGOD yn trosoli pob math o RFID, gan gynnwys HF, UHF, NFC, a PCB. Maent yn defnyddio RFID i hwyluso cyfnewid gwerth rhwng defnyddwyr a brandiau - gan ganiatáu i ddefnyddwyr gasglu cynnwys yn hawdd, rhannu profiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol, a chael mynediad awdurdodedig - wrth ganiatáu i'r brand fonitro ymddygiad defnyddwyr a chyflwyno negeseuon pwrpasol mewn amser real.
  • Cofrestru Symudol - platfform cofrestru digwyddiadau lle gall cefnogwyr gofrestru a osgoi cofrestru ar y safle yn llwyr. Pan fydd y gefnogwr wedi cofrestru, ni fydd yn ofynnol iddynt gasglu safle credadwy ar y safle, ond yn hytrach, bydd ganddynt y gallu i ddefnyddio eu dyfais symudol fel y mecanig ymgysylltu trwy brofiad ar y safle. Bydd y cefnogwyr yn rhannu eu manylion cyswllt trwy ffurflen we symudol, ac yna'n cael opsiynau i ddefnyddio eu e-Daleb symudol (naill ai wedi'u hymgorffori mewn cais, neu eu dosbarthu trwy SMS). Mae eu system yn agnostig technoleg - sy'n caniatáu i'r ddyfais drosoli pa bynnag dechnoleg sydd ar gael gan gynnwys BLE, QR, neu NFC.
  • Systemau Rheoli Arweiniol - Mae PYSGOD yn darparu systemau cofrestru cyn y digwyddiad, ar y safle a symudol sy'n caniatáu i frandiau gasglu data gwesteion yn effeithlon, lleihau ciwiau, a hwyluso cyfnewid gwerth clir rhwng y gwesteion a'r brandiau. Mae'r holl lwyfannau data wedi'u hintegreiddio'n ddi-dor â CRM pen ôl a systemau adrodd.
  • Offer Llysgennad Brand - Mae staff ar y safle sydd â thabledi neu ddyfeisiau symudol Llysgennad Brand RFID galluog yn caniatáu i frandiau gofrestru gwesteion, cyflwyno cynnwys, dal lluniau a fideos deniadol, hwyluso swyddi cyfryngau cymdeithasol, a gwthio lluniau wedi'u brandio i'r Cyfryngau Cymdeithasol - unrhyw le ar unrhyw adeg.
  • Systemau Rheoli Mynediad - Gan ddefnyddio bandiau arddwrn RFID, Credydau Mynediad VIP a mecaneg eraill, mae FISH yn darparu systemau rheoli mynediad i reoli mynediad gwesteion yn effeithlon i bob math o ddigwyddiadau a lleoliadau, gan gynnwys Digwyddiadau Pabell, Digwyddiadau Elusen a Gwyliau. Mae eu system yn cynnig adroddiadau amser real, gan ddarparu dadansoddiad gweithredadwy o'r holl weithgaredd, a'r diswyddiad data mwyaf profedig yn y busnes.
  • Datrysiadau Marchnata Lluniau - Mae FISH yn cynnig nifer o atebion marchnata lluniau sy'n galluogi brandiau i dynnu lluniau ar y safle o'u gwesteion â chefndiroedd wedi'u brandio yn benodol a'u postio i Facebook, Instragram, Twitter, Micro-safleoedd, neu e-bost mewn amser real.
  • Integreiddio Cyfryngau Cymdeithasol - Mae gwesteion yn derbyn mecaneg ryngweithiol wedi'i galluogi, fel bandiau arddwrn, Tocynnau VIP, ffobiau allweddol, neu e-Dalebau Symudol wrth iddynt fynd i brofiadau brand. Mae'r gwesteion yn cofrestru eu mecaneg ac yn cysylltu â'u hoff gyfrif cyfryngau cymdeithasol. Yna bydd y gwesteion yn ymgysylltu technoleg awtomataidd neu lysgenhadon brand gyda chyfrifiaduron llechen sy'n eu gwirio i mewn i actifadiadau i hwyluso hoff bethau, a phostio lluniau a fideos i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol mewn amser real.
  • Dadansoddeg - data amser real, mesuradwy y gellir ei ddehongli ar gyfer gwneud penderfyniadau yn y dyfodol, dadansoddiad strategol a ROI profedig. Mae PYSGOD yn casglu nid yn unig ddata cofrestru, ond data sy'n darparu cyd-destun ac yn grymuso gwell penderfyniadau. Cesglir a dadansoddir mewnbynnau data (y cyfeirir atynt yn aml fel “meta data”) megis maint ôl troed, tywydd, hyrwyddiadau, nifer y staff, ac ati i helpu eu cleientiaid nid yn unig i ddeall canlyniadau, ond hefyd i ddeall pa agweddau ar brofiadau sy'n cyfrannu at yrru'r rheini canlyniadau.

Mae'r twr trac PYSGOD yn ddatrysiad unigryw sy'n gallu casglu data trwy dag RFID. Dyma fideo trosolwg:

Yn ddiweddar mae PYSGOD wedi partneru gyda'n noddwyr yn Postano, creu datrysiad cyntaf o'i fath ar gyfer profiadau ffan a brand ar gyfer digwyddiadau, arenâu a manwerthu mewn-siop. Mae'r integreiddio'n galluogi brandiau i wella profiadau digwyddiadau i gefnogwyr yn ddramatig trwy gysylltu cofrestriad, bathodyn, rhannu cymdeithasol a delweddu cymdeithasol yn ddi-dor.

Mae platfform PYSGOD yn pweru llawer o frand a digwyddiadau mwyaf cydnabyddedig y byd, gan gynnwys Byddin yr UD, Llu Awyr yr UD, Hyundai, Samsung, NFL, NBA a Major League Soccer.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.