Effaith Farchnata Data Parti Cyntaf yn erbyn Trydydd Parti

data parti cyntaf.png

Er gwaethaf dibyniaeth hanesyddol marchnatwyr sy'n cael ei yrru gan ddata data trydydd parti, mae astudiaeth newydd a ryddhawyd gan Econsultancy and Signal yn datgelu newid yn y diwydiant. Canfu'r astudiaeth fod 81% o'r marchnatwyr a nododd eu bod yn sicrhau'r ROI uchaf o'u mentrau sy'n cael eu gyrru gan ddata wrth ddefnyddio data parti cyntaf (o'i gymharu â 71% o'u cyfoedion yn y brif ffrwd) gyda dim ond 61% yn nodi data trydydd parti. Disgwylir i'r newid hwn ddyfnhau, gydag 82% o'r holl farchnatwyr a arolygwyd yn bwriadu cynyddu eu defnydd o ddata parti cyntaf (0% yn nodi gostyngiad), tra bod 1 o bob 4 marchnatwr yn bwriadu lleihau eu defnydd o ddata trydydd parti.

Enillion Parti Cyntaf yn erbyn Trydydd Parti ar Fuddsoddiad

Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng Data Parti Cyntaf a Thrydydd Parti

Mae data plaid gyntaf yn cael ei gasglu a'i berchnogi gan eich sefydliad. Gall fod yn ddata perchnogol fel canlyniadau arolwg cwsmeriaid a phrynu data. Mae data trydydd parti yn cael ei gasglu gan sefydliad arall a naill ai'n cael ei brynu yn ei gyfanrwydd, ei atodi i'ch data cwsmeriaid cyfredol, neu ar gael trwy apiau trydydd parti. Mae materion yn aml yn codi gyda chywirdeb ac amseroldeb data trydydd parti.

Mae data ail barti yn opsiwn arall ond nid yw'n cael ei ddefnyddio ddigon gan gwmnïau. Cesglir data ail barti trwy bartneriaethau corfforaethol. Trwy rannu'r gynulleidfa, gall cyfraddau ymateb fod yn llawer uwch, gall data cwsmeriaid fod yn fwy cyfoethog, ac mae'r data'n dal i fod yn gywir ac yn amserol. Os ydych chi'n cael trafferth caffael mwy o ddata ar eich cwsmeriaid, efallai y byddwch chi'n edrych ar bartneru gyda chwmni sy'n rhannu eich cwsmeriaid!

Am flynyddoedd, mae data trydydd parti wedi bod yn brif gynheiliad marchnata digidol, ond mae'r cwmnïau sy'n perfformio orau heddiw yn edrych yn fwyfwy mewnol, at eu data parti cyntaf. Mae profiadau cwsmeriaid mwy yn mynnu gwell data. Mae'n rhaid i frandiau ddeall unigolion a phatrymau cynulleidfa - rhyngweithiadau sianel a'u rôl taith y cwsmer - beth mae cwsmeriaid ei eisiau a phryd maen nhw ei eisiau. Ymhob achos, data parti cyntaf gan gwsmeriaid go iawn fydd y mwyaf defnyddiol.

Mae canlyniadau'r arolwg yn seiliedig ar 302 o farchnatwyr ac fe'u cynhaliwyd ym mis Mai 2015 gan Econsultancy ac Arwydd.

Gwybodaeth Allweddol y Byddwch yn Dod o Hyd iddi yn yr Adroddiad hwn

  • Beth yw'r manteision cystadleuol i gwmnïau sy'n fwy medrus wrth ddefnyddio eu data sy'n eiddo iddynt?
  • Ble mae perfformwyr uchel yn casglu eu data plaid gyntaf a sut mae hynny'n wahanol i'r brif ffrwd?
  • Beth yw'r camau cyntaf i sefydliadau sy'n ceisio manteisio'n well ar eu data plaid gyntaf?
  • Pa fathau penodol o ddata sy'n cael eu graddio uchaf am gywirdeb a defnyddioldeb?

Dadlwythwch yr Adroddiad Llawn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.