Cyffyrddiad Cyntaf, Cyffyrddiad Diwethaf, Aml-Gyffyrddiad

Ergyd Sgrin 2013 05 23 yn 2.52.04 PM

Mae Analytics yn rhedeg ar y tir wrth i fethodolegau prynu defnyddwyr fynd yn fwy a mwy cymhleth. Siaradais yn ddiweddar mewn digwyddiad lle disgrifiais sut mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am farchnata a gwerthu ... ac nid yw ein systemau adrodd wedi crwydro'n rhy bell o'r senarios hyn mewn gwirionedd:

Marchnata a Gwerthu

Mae'r rhan fwyaf o'r systemau hyn yn defnyddio methodolegau o cyffyrddiad cyntaf ac olaf:

  • Cyffyrddiad Cyntaf - beth oedd y digwyddiad cyntaf pan gyflwynwyd y gobaith i'n brand, cynnyrch neu wasanaeth a'u harweiniodd i lawr y twmffat trosi i ddod yn gwsmer?
  • Cyffyrddiad Diwethaf - beth oedd y digwyddiad olaf pan gyflwynwyd y gobaith i'n brand, cynnyrch neu wasanaeth a'u harweiniodd i lawr y twmffat trosi i ddod yn gwsmer?

Yn syml, nid yw hyn yn gweithio mwyach. Mae cymhlethdodau aml-ddyfeisiau, cysylltiadau ar-lein ac all-lein, a defnyddwyr a busnesau sy'n ymchwilio trwy'r we yn newid y ffordd yr ydym yn trosi cwsmeriaid.

Sut mae Pobl yn Prynu

Dyma senario. Mae eich cwmni'n noddi digwyddiad marchnata y mynychodd eich darpar ac roeddent yn gysylltiedig â'ch tîm gwerthu. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, diolch i wych e-bost wedi'i optimeiddio symudol, fe wnaethant lawrlwytho papur gwyn ac astudiaeth achos a oedd yn disgrifio eu diwydiant a'r hyn yr oeddent yn ceisio'i gyflawni. Fe wnaethant ofyn o amgylch eu rhwydwaith cymdeithasol am eich cynnyrch a'ch gwasanaeth - yna cofrestru ar gyfer arddangosiad. Ar ôl yr arddangosiad, fe wnaethant arwyddo.

Yn y sefyllfa nodweddiadol honno, ble ydych chi'n priodoli'ch enillion ar fuddsoddiad? Ai hwn oedd y digwyddiad (cyffyrddiad cyntaf)? Y person gwerthu? Y papur gwyn? Yr astudiaeth achos? Y dylanwad cymdeithasol? Neu ai demo'r we (y cyffyrddiad olaf) ydoedd?

Yr ateb oedd ei bod yn ofynnol i'r holl sianeli a digwyddiadau hyn yrru'r gobaith hwnnw i drosiad. Ein sylfaenol analytics nid yw platfformau yn ddigon soffistigedig i ddarparu'r dadansoddiad ystadegol o'r ymdrechion rydym wedi'u rhoi ar waith i lunio model rhagfynegol y gallwn weithredu ohono.

Yr ateb, yn anffodus, yw na allwn anwybyddu unrhyw sianel a rhaid inni gydnabod bod pob un yn cael effaith arddangosiadol ar ein hymdrechion marchnata cyffredinol. Faint felly? Mae hynny'n rhywbeth y mae'r penderfynwr marchnata yn cael y dasg ohono ac mae'n rhaid iddo ei ddatrys.

Ac efallai na fydd canran benodol sy'n iawn i'ch cwmni. Efallai y bydd llawer o'ch llwyddiant yn dibynnu ar yr adnoddau sydd wrth law. Efallai y bydd marchnatwyr brand yn gweld bod gweithredu llawer mwy o fentrau brandio strategol yn gweithio'n dda. Efallai y bydd sefydliadau gwerthu yn gweld bod deialu mwy o rifau ffôn yn cynhyrchu canlyniadau gwell.

Rwy'n edrych ymlaen at y dyddiau nad yw Analytics yn cofnodi canlyniadau ein llafur yn unig, ond mewn gwirionedd yn ystyried y llafur ei hun. Pe gallem ymuno â'r ymgyrchoedd a'u costau, efallai y byddwn yn gallu gweld sut mae ffrwyth ein llafur yn talu ar ei ganfed. A byddem yn gallu penderfynu beth fyddai'r effaith pan fyddwn yn cynyddu neu'n lleihau un agwedd ar ein strategaeth aml-sianel.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.