Post Tân: Marchnata E-bost heb y Darparwr Gwasanaeth E-bost

Rwy'n gefnogwr enfawr o ddarparwyr gwasanaeth e-bost a'r cynhyrchion a'r gwasanaethau anhygoel y maen nhw'n eu darparu. Efallai mai'r pwysicaf yw'r materion y gellir eu cyflawni a all godi wrth anfon cyfeintiau o e-bost. Gyda'r riff enfawr rhwng Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) a Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs), weithiau bydd y busnes yn cael ei roi yn y canol.

Yn eironig, yn gweithio gydag ESP ac Nodyn gall cael unrhyw awdurdod achosi problemau cyflawni hefyd. Mae llawer o ISPs yn blocio e-bost dim ond oherwydd ei fod yn cael ei anfon gan wahanol weinyddion (ESP) na'r parth yn y cyfeiriad ateb.

Mater arall yw bod maint yr e-bost a anfonir yn pennu cost y rhaglen gyda darparwyr gwasanaeth e-bost. Rwyf wedi clywed straeon arswyd am gwmnïau sy'n talu mwy fesul e-bost nag y mae'n ei gostio i anfon post gyda'r swyddfa bost. Mae llawer o ddarparwyr gwasanaeth e-bost hefyd yn codi ffioedd sylweddol os ewch chi dros derfynau eich contract.post tân.png

Felly ... beth pe gallech chi gael holl offer Darparwr Gwasanaeth E-bost ond osgoi'r costau a'r risgiau mawr trwy ddefnyddio'ch gweinyddwyr eich hun i ddanfon yr e-byst. Chi Gall gyda Marchnata Tân Gwyllt. Mae Firemail yn gymhwysiad cadarn ar y we, Meddalwedd fel Gwasanaeth a fydd yn cyflwyno e-byst HTML deinamig yn uniongyrchol o eich gweinyddwr.
firemail-email-editor.png

Mae gan Firemail restr gadarn o nodweddion nad oes gan lawer o ESPs o hyd ... gan gynnwys templedi, integreiddio gwefan, negeseuon awtomataidd, negeseuon wedi'u hamserlennu, negeseuon mewn trefn, mewnforion cyswllt, negeseuon deinamig, tynnu awtomatig ar gyfer optio allan ac addasiadau, atebion wedi'u hidlo, olrhain , optimeiddio, ystadegau, profi hollt, a hyd yn oed larymau os oes problemau.
firemail-messages-sent.jpg

Wedi'i ganiatáu, efallai nad hwn yw'r ateb perffaith os ydych chi'n anfon miliynau o negeseuon e-bost y mis; fodd bynnag, am $ 15 y mis ... ni allwch ei guro. Am $ 180 y mis, nid oes unrhyw gyfyngiadau ar faint o negeseuon e-bost y gallwch chi ddefnyddio'r system i'w hanfon. Gallai busnes maint cymedrol logi ymgynghorydd cyflenwi (gadewch i mi wybod a oes angen un arnoch chi - mae un o oreuon y diwydiant yn ffrind da i mi) yn ychwanegol at y gwasanaeth a gallai gael llawer o'r hyn y mae ESP yn ei ddarparu ar ffracsiwn o'r gost. .

Diolch yn arbennig i Dan DeGreef o Grŵp Marchnata Presonant am sefydlu cyfrif prawf i mi i edrych ar y system. Os penderfynwch fynd â Firemail allan am yriant prawf am ddim, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth Dan y clywsoch amdano yma.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.