Firefox yn ennill Rhyfel y Porwr

firefox

Mae edrych ar gyfran ddiweddar y farchnad ar gyfer porwyr yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i bwy sy'n ennill ac yn colli'r rhyfeloedd. Mae Firefox yn parhau i adeiladu momentwm, mae Safari yn ymgripiol tuag i fyny, ac mae Internet Explorer yn colli tir. Hoffwn wneud sylwadau ar y tri gyda fy 'damcaniaethau' o'r hyn sy'n digwydd.

Internet Explorer

 • Ar ôl dinistrio Netscape Navigator, daeth IE yn safon aur y rhwyd ​​mewn gwirionedd. Roedd y porwr yn syml, yn swyddogaethol, ac wedi'i lwytho ymlaen llaw gyda'r holl Microsoft Products. Yn ogystal, roedd gan ActiveX sylw byr, gan ei gwneud yn ofynnol i'r mwyafrif o bobl ddefnyddio IE. Pam defnyddio porwyr lluosog pan fydd un ohonynt yn cefnogi'r holl wahanol safonau ar y we? Roeddwn i fy hun yn ddefnyddiwr IE trwy fersiwn 6.
 • Gyda Internet Explorer 7, roedd y byd dylunio gwe yn dal ei anadl am borwr y gallent ei ddylunio ar gyfer hynny a fyddai’n ymateb yn unol â thechnolegau diweddaraf Rhaeadrau Arddull Rhaeadru. Yn anffodus, siomodd IE 7. Wrth adolygu Blog IE, nid oedd hyd yn oed ar y radar nes bod y porwr yn beta a bod y sgrechiadau o ing yn dod o'r diwydiant dylunio gwe. Cywirodd rhywfaint o ddatblygiad munud olaf rai o'r materion ... ond dim digon i wneud y byd dylunio yn hapus. Cofiwch - mae llawer yn y byd dylunio yn gweithredu ar Macs ... heb Internet Explorer. Ond, yn anffodus iddyn nhw, mae eu cleientiaid yn defnyddio Internet Explorer.
 • Ond gwaetha'r modd, gyda Internet Explorer 7, newidiodd Microsoft y rhyngweithio rhwng y defnyddiwr a'r cleient yn radical. Ar gyfer technophile fel fi, roedd rhai o'r newidiadau yn fath o cŵl. Ond i'r defnyddiwr annodweddiadol ... roedd methu â llywio ar draws pen y sgrin yn ddryslyd ac yn ddryslyd. Dechreuon nhw edrych ar beth arall oedd yna. Firefox.

Cyfran o'r Farchnad Porwr
Llun o http://marketshare.hitslink.com/

Firefox

 • Gan ddynwared ymarferoldeb porwr cyffredinol sy'n mynd yn ôl i Navigator, daeth Firefox yn ddatrysiad amgen ysgafn i Internet Explorer. Ar gyfer anarchwyr gwrthryfelgar Microsoft, daeth Firefox yn angerdd a dechrau benthyg y farchnad.
 • Mae ymarferoldeb ychwanegol fel ategion gwych ar gyfer integreiddio â thechnolegau eraill wedi bod yn hwb gwych i Firefox. Maent yn parhau i ddenu datblygwyr a dylunwyr gwe fel ei gilydd ... gan fod gan Firefox ddadfygio cadarn, Rhaeadru Arddull, a plug-ins trydydd parti sy'n gwneud datblygu ac integreiddio tunnell yn haws.
 • Mae'r farchnad yn newid hefyd. Mae ActiveX bron i gyd wedi marw ac mae Ajax ar gynnydd, gan fenthyg ei hun i borwyr fel Firefox. Yn dechnegol does dim rheswm i ddefnyddio Internet Explorer yr holl ddyddiau hyn. Os gall IE ei wneud, gall Firefox ei wneud yn well. Defnyddiwyd Diweddariadau Windows i fynnu bod y porwr, ond nawr gellir eu llwytho a'u gosod hebddo.
 • Nid yw Firefox wedi cefnu ar ei ddefnyddioldeb a'i gynllun fel y gwnaeth Microsoft gydag IE 7, gan ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr drosglwyddo i Firefox o IE 6 yn syml ac yn hawdd. Mae'n cain, yn gyflym ac yn ddi-dor.

safari

 • Gyda gwthiad diweddar Mac i mewn i'r farchnad PC cartref ... nid dyma'r cyfrifiadur ar gyfer Prifysgolion, Merched a Phlant mwyach. Mae fy Mac newydd yn rhedeg OSX, Windows XP (gyda Parallels) a gallaf redeg pob porwr ar y blaned i ddylunio a datblygu iddo. Gyda Safari wedi'i lwytho ymlaen llaw, heb os, mae'n ennill cyfran gan fod Macs yn ennill cyfran. Fy rhagfynegiad yw y bydd Safari ar ei golled i Firefox, serch hynny.

Opera

 • Y dyn li'l ar y farchnad, mae Opera yn cau i mewn ar y Farchnad Symudol. Mae eu porwr symudol yn cefnogi JavaScript (cofiwch Ajax a Rich Internet Applications yn symud i'r llun), gan ei wneud yn borwr perffaith ar gyfer y technophile symudol. Rwy'n credu bod hyn hefyd yn adeiladu ymddygiad o fewn pobl ei bod bellach yn iawn symud i ffwrdd o Microsoft. Mae llai o ofn gadael nawr.

Rhaid i Microsoft deimlo dan fygythiad eithaf - ond eu bai nhw eu hunain yw hynny mewn gwirionedd. Maent wedi dileu unrhyw angen am eu porwr eu hunain, defnyddwyr dieithrio, dylunwyr dieithrio, datblygwyr dieithrio, AC maent bellach yn caniatáu i eraill eu cymryd mewn fertigau eraill (symudol).

Mae Internet Explorer yn syml yn hunanddinistriol. Nid wyf yn siŵr ble mae eu ffocws ar gwsmeriaid o gwbl.

Gyda hynny, dyma fy nhomen yr wythnos. Rhowch gynnig ar Firefox. Ar gyfer y datblygwyr, edrychwch ar rai o'r ategion rhyfeddol ar gyfer datblygu CSS a JavaScript. Ar gyfer y dylunwyr, edrychwch ar gyn lleied sydd ei angen arnoch i 'drydar' eich tudalennau ar gyfer Firefox. Ar gyfer defnyddwyr, byddwch chi'n agor Firefox y tro cyntaf ac i ffwrdd a hi. Dyma'r tip:

 • Ar ôl i chi lawrlwytho a gosod Firefox, ewch i'r Adia-ons adran a'i lawrlwytho i gynnwys eich calon. I unrhyw un sy'n gwneud hyn, byddwn wrth fy modd ichi ddefnyddio'r porwr am bythefnos ac yna dychwelyd i'm gwefan a gadael i mi wybod beth oeddech chi'n ei feddwl.

Rydw i wedi bod yn foi Microsoft ers dros ddegawd bellach, felly dwi ddim yn basiwr. Fodd bynnag, roeddwn yn teimlo gorfodaeth i gamu i mewn a thrafod y llanast strategol y mae'r tîm IE wedi ymgolli ynddo mewn gwirionedd.

17 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n cytuno nad oes unrhyw reswm i ddefnyddio IE mwyach, ond yn anffodus mae'r byd yn dal i fod yn llawn dechreuwyr rhyngrwyd nad ydyn nhw'n gwybod dim yn well. Gobeithio y bydd gair ar lafar yn newid hynny yn y pen draw.

 2. 2

  Rydw i wedi bod yn ddefnyddiwr hapus o Firefox ers sawl blwyddyn bellach. Rwy'n teimlo mewn cariad ag ef oherwydd yr estyniadau dirifedi, a'r diogelwch cynyddol dros Internet Explorer.

  Pan gefais fy MacBook Pro newydd yn gynharach eleni, rhoddais gynnig ar Safari am ychydig wythnosau, ond gorffennais fynd yn ôl i Firefox. Mae'r opsiynau ar gyfer addasu bron yn ddiderfyn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi trosi fy nheulu cyfan (a'r rhan fwyaf o fy ffrindiau) yn Firefox.

 3. 3

  Nid oedd Paul eisiau codi cywilydd arnaf - ond fe sylwch imi olygu fy ffobiâu i philes! Dal da gan Paul a oedd yn ddigon braf i anfon e-bost ataf! Mae Folks sy'n fy adnabod yn gwybod fy mod i'n arbenigwr ar godi Saesneg. Mae'n wirioneddol ffrind a fydd yn eich arbed rhag codi cywilydd arnoch chi'ch hun!

  Diolch, Paul!

  Mae gan Paul flog gwych yn:
  http://pdandrea.wordpress.com/

 4. 4

  Salam

  Rwy’n cytuno’n llwyr fod Firefox yn mynd i guro IE 7 neu ymlaen….

  Y rheswm dros guro yw bod Ategion Firefox ac Ychwanegiadau Firefox.

  Rwy'n credu ym mis Gorffennaf 2007, bydd IE yn sefyll ar 35%

  Yup.

 5. 5
 6. 6

  Fe wnes i osod IE7 ar fy nghyfrifiadur bwrdd gwaith ac fe weithiodd yn iawn ar ôl i mi ffidlan ag ef rhywfaint ond pan wnes i ei osod ar fy ngliniadur, daeth â phopeth i stop. Pe na bawn wedi darganfod bod y rhaglen (heb unrhyw ychwanegiadau) hefyd wedi'i chynnwys gyda fy rhaglenni o dan ategolion, ni fyddwn yn gallu bwrw ymlaen o gwbl.

  Rwy'n bryderus, rwy'n bancio ar-lein ac nid wyf yn siŵr y gallaf ddefnyddio Foxfire. Byddwn wrth fy modd yn ceisio ond mae angen mwy o wybodaeth arnaf.

  • 7

   Helo Alta,

   Mae bancio ar-lein modern yn cydymffurfio ar draws porwr. Y pryder fyddai cefnogi SSL (Haen Socedi Diogel), dyna ffordd wedi'i hamgryptio o gyfathrebu data rhwng eich porwr a gweinyddwyr ar-lein y banc. Mae Firefox yn cefnogi SSL yn llawn fel y mae IE yn ei wneud heb unrhyw gyfyngiadau. Y ffordd fwyaf amlwg o wybod eich bod yn defnyddio SSL yw eich bod mewn cyfeiriad https: // yn lle http://. Fodd bynnag, mae gan IE a Firefox (ac Opera a Safari) hefyd ddangosyddion gweledol a phrosesau gwirio bod y dystysgrif SSL a'r amgryptio yn ddilys ac yn gweithio'n iawn.

   Hynny yw - ni ddylai fod gennych unrhyw broblemau. Wrth gwrs nid yw byth yn brifo gwirio tudalen “Cymorth” eich banc i weld a ydyn nhw'n cefnogi Firefox. Fe welwch ei fod yn borwr braf mewn gwirionedd - yn gyflym iawn gyda llawer o bethau da ychwanegol.

   Diolch am ymweld ... ac am wneud sylwadau!
   Doug

 7. 8

  Croesodd Firefox y marc lawrlwytho 400 miliwn a, gobeithio, bydd yn mynd ymhellach. Mae dewisiadau amgen bob amser yn ffordd o gynnydd.
  Ond ennill rhyfel y porwr ... dal i fod yn gynnar am hynny.

 8. 9

  Rwyf wedi defnyddio IE ers blynyddoedd, yn parhau i'w ddefnyddio ac a dweud y gwir nid wyf wedi fy mhlesio â manteision Firefox ar lefel defnyddiwr. Rwy'n amau ​​y gallai mwyafrif helaeth y defnyddwyr ofalu llai. Rwy'n cytuno â chi, fodd bynnag, fod y newidiadau i IE 7 ychydig yn ddryslyd.

 9. 10

  Helo Douglas,

  Rwy'n cytuno â'ch syniadau ar IE7 a bod yn ddylunydd gwe, cefais fy siomi gydag ychydig o bethau pan ryddhawyd IE7. Ar hyn o bryd rydw i yn y broses o adeiladu gwefan newydd ac rydw i wedi dod ar draws rhai problemau gyda divs ond dim byd o bwys (hyd yn hyn). Dim ond cyn lleied â phosibl yr wyf wedi defnyddio IE7 ond roeddwn yn disgwyl naid enfawr o 6.0 mewn perthynas â chefnogaeth CSS, ac ati.

  Rydw i wedi bod yn ddefnyddiwr Firefox ers blynyddoedd ac wedi recriwtio cryn dipyn o ddefnyddwyr newydd ar hyd y ffordd. Rwy'n credu mai'r peth sy'n fy nenu fwyaf, a llawer o ddefnyddwyr FF eraill, yw'r ffaith ei fod yn hynod gyfeillgar i ddylunwyr gwe / datblygwr ac mae'r addasu yn ei yrru. Rwy'n credu y bydd IE yn parhau i blymio a chredaf y bydd angen gwyrth ar Microsoft ar y pwynt hwn. Mae'r momentwm y mae Firefox wedi'i ennill ac mae Safari yn ei ennill yn araf, yn rhagori ar IE ac nid yw'r ffaith eu bod yn dal i fethu â chynhyrchu porwr sy'n cydymffurfio â safonau gwe, yn eu helpu o leiaf.

  Ni all dylunwyr gwe ond roi cymaint o siawns iddynt 😛

 10. 11

  Mae'r sylwadau hyn braidd yn gamarweiniol. Yn ôl yr ystadegau diweddaraf rydw i wedi gweld bod cyfran IE wedi “plymio” o gyfran fyd-eang 85.88% ar gyfer Ch4 2005 i 78.5% ar gyfer Ch3 2007. Dyna ostyngiad o 7.3% mewn tua dwy flynedd.

  Yn y cyfamser, mae Firefox wedi chwyddo o 9% i 14.6% yn yr un cyfnod amser. Mae hynny'n gynnydd o 5.6% mewn tua dwy flynedd yn fras.

  Mae Safari wedi mynd o 3.1% i 4.77% - cynnydd nad yw'n werth siarad amdano o gwbl.

  Ydy mae Firefox yn ennill ar IE, ond mae'n debyg bod gan IE fwy na 5x y defnyddwyr o hyd.

  Daw'r stats hyn o Wikipedia “Usage_share_of_web_browsers” ac wrth gwrs gallent fod yn rhagfarnllyd un ffordd neu'r llall.

  Mae'n debyg nad yw'r rhan fwyaf o'r byd yn poeni beth yw barn dylunwyr gwe. Byddwn yn meddwl y dylem ddylunio ar gyfer y llu yn hytrach na phoeni am ein dewisiadau personol ein hunain.

  • 12

   Diolch Rick! A allem ofyn ble mae'ch ffynonellau ynglŷn â'r stats?

   Rwy'n cytuno â chi, ond mae stori rybuddiol i beidio â gofalu beth yw barn dylunwyr gwe ... a dyna y bydd dylunio gwe yn parhau i fod yn fenter ddrud pan fydd yn rhaid i chi ddylunio y tu allan i safonau i ddyhuddo'r gyfran honno o'r farchnad o 85.88%!

   Rwy'n gweithio ar safle ar hyn o bryd sy'n edrych yn berffaith yn FF a Safari, ond mae IE yn ei garlio'n llwyr ... y broblem? Mae gen i JavaScript o fewn cynnwys y dudalen a dyna beth sy'n symud graffeg sy'n 100% CSS Driven! Nawr mae'n rhaid i mi roi'r holl sgript mewn cynhwysyn - na fydd yn caniatáu i'r dudalen lwytho'n osgeiddig, felly mae'n rhaid i mi ychwanegu mwy o god at eitemau 'preload'.

   Diolch unwaith eto!

 11. 13

  Mae bob amser yn flaenoriaeth i ddylunio ar gyfer y llu ond mae'r ffaith nad yw Microsoft yn dilyn yr un peth â phawb arall, yn gwneud ein swyddi gymaint yn anoddach. Weithiau byddaf yn gorfod ysgrifennu dalennau arddull cwbl ar wahân ar gyfer IE yn unig ac mae hynny'n cymryd llawer o amser. Nid yw'n golygu unrhyw beth i'r defnyddiwr cyffredin. Mae'n rhwystredig pan mai'r porwr sy'n arwain y pecyn yw'r un sy'n cydymffurfio leiaf â safonau gwe.

  Rwy'n cael fy hun yn gorfod gwneud yr un peth, Douglas. Mae'n rhaid i mi roi fy Javascript i mewn yn cynnwys neu'n gwahanu ffeiliau JS sy'n gysylltiedig â fy nhudalennau. Mae ei chwistrellu'n uniongyrchol yn fy marcio yn tueddu i wneud i bethau fynd yn haywire.

 12. 14

  Helo Douglas,
  Nid oes gennyf unrhyw ddadl â'ch pryderon o safbwynt y dylunydd, er nad wyf yn siŵr pam y byddech yn poeni y gallwch godi mwy ar bobl am eich gwasanaethau. Ai nad yw pobl yn barod i dalu amdano? Yn amlwg mae'r rhain yn faterion technegol y mae'n rhaid eu goresgyn.

  Rwy'n anghytuno â'r awgrym bod symudiad enfawr i ffwrdd o IE. Nid yw'r stats (hyd y gallaf ddweud) yn cefnogi'r honiad hwnnw, er gwaethaf yr holl ddylunwyr ac SEOs sy'n honni fel arall ac sy'n hyrwyddo FF yn ddiddiwedd. Cwestiwn arall yw p'un a ddylent fod yn ei hyrwyddo, ac efallai eich bod yn hollol gywir ynglŷn â hynny.

  Fel y soniais yn fy sylw, fy ffynhonnell oedd Wikipedia - nid y ffynhonnell swnio fwyaf trawiadol, ond mae'r niferoedd yn edrych yn eithaf trylwyr…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers

  Rick

  • 15

   Mae'n debyg eich bod chi'n gywir ar y ddau fater, Rick. Byddwn yn dadlau bod IE yn parhau i fod â chyfran fawr o'r farchnad oherwydd ei bod yn rhan o'r System Weithredu, serch hynny. Pe bai'n cael ei lawrlwytho i'w lawrlwytho ac yn ddewis teg, rydw i wir yn credu y byddai FF yn cicio eu casgenni.

 13. 16

  Roeddwn i'n arfer bod yn rhaglennydd a datblygwr gwe. Yn 2003 roeddwn mewn damwain a tharo fy mhen. Mae cod ysgrifennu bellach yn ormod i mi, felly nawr dim ond joe cyffredin ydw i .. lol

  Beth bynnag, rydw i wedi bod yn defnyddio Linux ers fel 1996 (cofiwch Caldera-pan oedd yn rhaid i chi adael iddo lawrlwytho ei hun am 2 ddiwrnod..lol). Nid oedd porwyr gwe erioed yn wych ar ei gyfer cyn Firefox. Pan ddaeth Firefox allan, dyna oedd y peth mwyaf i ddefnyddwyr Linux (Thunderbird hefyd). Gan fod Microcrap bob amser wedi sgriwio defnyddwyr Linux, fe wnaethant saethu eu hunain yn y droed. Rwy'n cofio Firefox / Thunderbird yn dod yn brif gyfres rhyngrwyd Linux yn hawdd. Nid yw'n swmpus, a gallwch chi roi pa bynnag estyniadau rydych chi'n eu hoffi (adblockl!). Felly, mae mor ysgafn neu drwm ag yr ydych chi'n ei wneud. Dim rhannau diangen o gwbl. Mae'r tabiau'n cŵl ac yn fach.

  Ar hyn o bryd rwy'n defnyddio Windows xp, oherwydd yn anffodus gwnaeth yr 'eraill' yma amod o brynu'r cyfrifiadur hwn, felly gallai 'nhw' ei ddefnyddio (idiotiaid). Dyna pam y gwnes i lawrlwytho firefox / taranau ar unwaith. Pan ddefnyddiais Windows eto, fe wnes i HATED Outlook fynegi, ac roeddwn i eisiau Firefox yn ôl o hyd, gyda fy estyniadau (mi wnes i hyd yn oed arbed yr holl ffeiliau ffurfweddu a fy nodau tudalen o Linux, a'u mewnforio i Winxp!).

  Yn ddiweddar, ailgychwynnodd fy pc dros nos, a chefais y bar offer braster ALIEN hwn gyda thabiau HUGE na fydd yn diflannu. Mae'r bariau offer friggin yn cymryd 1/5 o'r sgrin damnedig! Rwy'n ei gasáu! Roedd pawb arall yma yn ei gasáu hefyd. Ble mae'r botwm STOP? Nid oes unrhyw un eisiau i'r porwr gymryd cymaint o le! Tabiau enfawr, hyd yn oed pan nad oes ond 1 dudalen !!
  Beth am y dudalen we? Ni allwch hyd yn oed ei weld oherwydd y cyfan a welwch yw BROWSER! Mae mor tynnu sylw, fel na allwn ei sefyll. Nid oes gan Microsoft gyfleus i gwyno chwaith. Am bentwr o sothach garbled. Mae fy datrysiad sgrin wedi'i osod ar 1152 × 864 ac ni allaf ddychmygu sut olwg fyddai ar 800 × 6000! A fyddwn i hyd yn oed yn gallu gweld y dudalen?

  Felly 2 fawd i lawr ar gyfer IE7! Mae pawb yn ei gasáu, a marwolaeth IE ydyw. Yn ddoniol, roedd ganddyn nhw borwr iawn, ond trwy gopïo Firefox, mae ganddyn nhw sothach erbyn hyn. Rwy'n golygu .. beth yw'r holl grap hwnnw ar y bariau offer, a ble mae gweddill y botymau ??

  Felly, diolch Microsoft, rydych chi wedi gwneud eich hun o'r diwedd! Rydw i nawr yn treulio llawer o amser yn egluro i eraill sy'n galw ac yn gofyn pam mae eu porwr yn sydyn yn ofnadwy ac yn gymhleth, ac yn eu helpu i ddadosod IE7! Nid oes neb ei eisiau!

  Cheers!
  -Jf

 14. 17

  Rwy'n credu bod eich dyn Blog Mr cywir, rydw i wedi bod yn defnyddio Firefox ar fy nghyfrifiadur ers dros flwyddyn bellach ac nid wyf wedi edrych yn ôl ers hynny. Gall unrhyw un sy'n gwybod unrhyw beth am feddalwedd cyfrifiadurol ddweud wrthych mai Firefox yw'r porwr uwchraddol sy'n cael ei drosglwyddo. Nid wyf erioed wedi rhoi cynnig ar feddalwedd Thunderbird oherwydd mae'r Outlook 2007 yn Office Enterprise yn braf iawn ac yn gweithio'n wych i mi. Pam ei newid os nad yw wedi torri. Mae IE 6-7 wedi torri serch hynny, unrhyw bryd rwy'n gweithio ar ffrindiau, teulu, cyfaill ar-lein, neu ddim ond rhywun sydd eisiau help rydw i bob amser yn ei osod neu'n dweud wrthyn nhw am gael Firefox. Nid yw'n brainer yn fy llyfr.

  Rwyf am wybod pam roedd Microsoft yn meddwl eu bod yn rhyddhau porwr uwchraddol, a ydyn nhw'n hollol anadweithiol i'r byd o'u cwmpas? Ai oherwydd eu bod yn credu bod eu meddalwedd mor rhyfeddol y bydd pobl yn ei ddefnyddio beth bynnag? Ynteu ai oherwydd bod Microsoft yn cribinio biliynau'r dydd a dywedon nhw “anghofiwch y defnyddiwr nad ydym yn poeni beth maen nhw'n ei feddwl” felly maen nhw bron â gorfodi porwr di-werth ac ymatebol ar y farchnad. Idiotiaid! Nid yw'n debyg bod gen i gyfrifiadur iau, mae IE yn rhedeg fel crap ar unrhyw system. Rhaid iddo fod yn y cod meddalwedd neu rywbeth.

  Dim ond am hwyl mi wnes i ei lwytho i fyny heddiw dim ond i weld a oedd wedi gwella gan ryw wyrth (nope) yn dal i sugno. Yna dywedais wrthyf fy hun “Pam, pam ei fod yn rhedeg fel yna” felly mi wnes i chwilio (Pam mae Internet Explorer yn llwytho mor araf) ac wrth gwrs defnyddiais chwiliad tudalen gartref Google ar Firefox. Fe wnes i orffen yma ar ôl dilyn dolen o safle arall gydag erthygl fel hon arno. Cefais drac ochr felly nid oes gennyf fy ateb eto. Ewch Firefox Ewch! Cicio Bill Gates yn y cnau i ni i gyd un tro yr un yn barhaus. Nodaf un tynnu yn ôl i FF serch hynny, mae'n ddrwg ynglŷn â defnyddio cof. Meddwl yn hawdd sefydlog, bydd ailgychwyn cyflym, nid araf, yn trwsio hynny.

  Erthygl Gwych!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.