Dod o Hyd i Visio… aka… Mae Pobl yn Rhyfeddu Pam fy mod i ar Mac

Mae pobl yn meddwl tybed pam nad ydw i'n defnyddio Microsoft gymaint ag sydd gen i yn y gorffennol. Mae rhai pobl o'r farn mai jôc yn unig yw'r holl beth PC / Mac. Roeddwn i'n meddwl bod y PC yn erbyn Mac dim ond jôc oedd y peth hefyd. Mae'n Nodyn. Rydw i wedi bod ar Mac nawr yn swyddogol ar gyfer un flwyddyn.

Ac rydw i'n difetha.

Y peth gwaethaf am weithio ar Mac yw gorfod gweithio ar gyfrifiadur personol hefyd. Rwy'n gwneud hynny bob dydd yn y gwaith. Yn ddiweddar, fe wnes i lwytho Vista (mae'n dal i fod yn bluescreens ar ôl gaeafgysgu) ac roedd angen i mi lawrlwytho ac ailosod Microsoft Visio Standard Edition. Hawdd, iawn? Fe'i prynais gan Microsoft ar-lein felly byddaf yn mynd i'w lawrlwytho eto, a'i ailosod.

Rwy'n mynd i'r lle rhesymegol, Microsoft Download Center. Mae beta Silverlight o Microsoft Download Center felly dwi'n mynd amdani! Yn syml, rwy'n teipio “Visio” yn y maes “lawrlwythiadau chwilio”. Dyma beth sy'n cynnig 119 canlyniad yn gyntaf:
Beta Canolfan Lawrlwytho Microsoft - Chwilio am Visio

Beth yw'r canlyniad cyntaf? Nid Visio o gwbl ... dyma'r Ychwanegiad Microsoft Office 2007: Microsoft Save fel PDF neu XPS. Huh? (Dydw i ddim hyd yn oed yn mynd i geisio darganfod pam mai'r canlyniad cyntaf oedd safle # 31). Felly, darllenais a didoli a darllen a didoli ac ehangu i ddangos 100 o ganlyniadau ... Ni allaf ddod o hyd i Visio yn unman ... dim ond rhai gwylwyr a chriw o crap arall.

Ymaith â safle'r Swyddfa! Ers i mi brynu Visio ar-lein, sylweddolais y byddwn yn gallu mynd yn ôl i'r siop trwy'r Microsoft. Rwy'n fumble o gwmpas ychydig, ond rwy'n ei gael ... Visio Standard Edition. Ac ar y bar ochr chwith ... Prynu Blaenorol! Yahoo !!!!… er… dwi'n golygu Wahooo !!! Rwy'n clicio Prynu Blaenorol ac mae fy rhif anfoneb yn ymddangos. Ie !!!! Bron yna!!!! Rwy'n clicio'r pryniant a dyma dwi'n ei gael:
Lawrlwytho Microsoft Office gyda Digital River Broken

Ouch. Rwy'n defnyddio Internet Explorer 7 hyd yn oed ... ddim hyd yn oed yn peryglu'r un hon ar Firefox. Rwy'n clirio fy cwcis. Rwy'n llywio yn ôl, cliciwch ar fy anfoneb ... a….
Lawrlwytho Microsoft Office gyda Digital River Broken

Rydych chi'n sugno Microsoft! Ar ac oddi ar y we ... rydych chi'n sugno! Nawr ni allaf gael fy mhrosiect wedi'i wneud heddiw gyda'r feddalwedd rwy'n siomedig oherwydd ichi wneud i mi uwchraddio a gostiodd $ 150 arall i mi na allaf ei lawrlwytho ac na allaf ei ddefnyddio.

Mae pobl wir yn pendroni pam fy mod i ar Mac.

Does ryfedd pam fod Brand Microsoft yn dirywio. Byddwn yn synnu o glywed a oedd yn rhaid i weithwyr Microsoft ddefnyddio eu cynhyrchion eu hunain hyd yn oed, ar-lein neu oddi ar-lein.

12 Sylwadau

 1. 1

  Yeah, rwy'n sâl o M $ crap hefyd. Yn ddiweddar, neidiais llong ar Outlook 07 ac es i Mozillas Thunderbird .. Falch wnes i. Hefyd goin i fod yn gosod swyddfa agored yn fuan i gael gwared â gweddill sothach swyddfa M $.

  Yn wirioneddol ystyried gwneud y naid a defnyddio dim byd ond linux ar fy mheiriannau nawr. Mae wedi dod yn hawdd ei ddefnyddio fel yn hwyr ac mae gan y mwyafrif o feddalwedd winblows ddiwrnod amgen amgen cydnaws â linux.

  Ddim yn siŵr Os ydw i'n ddigon dewr i gael mac tho.

 2. 2

  Am hunllef !!! Microsh * te! Pan rydyn ni'n pobl yn dysgu…. Bydd Microsoft mewn trafferth go iawn pan fydd y gymuned gorfforaethol yn sylweddoli'n sydyn y byddant yn arbed amser ac arian pan fyddant yn newid i Mac ac yn rhoi'r gorau i ddefnyddio cynhyrchion Microsoft.

 3. 3

  Ac eto, wrth imi ddarllen yr erthygl i lawr, mae gan eich cyswllt Google Ads ar waelod eich cofnod ddolenni i brynu Office 2003 a 2007.

  Ac mae hysbysebion Mac ar yr ochr, wedi'u cymysgu â Office eraill yn ychwanegu ins.

  Weithiau mae'n hwyl iawn sut y gall cod hysbysebu awtomataidd ymddangos ar yr adegau mwyaf diddorol. Gwnaeth eich post ynghyd â'r hysbysebion “amserol” fy noson 🙂

 4. 5

  Mae'r Swyddfa Agored yma 2.4 a bydd 3.0 hyd yn oed un cam yn well. Mae yna estyniadau hefyd fel y gall rhywun ddefnyddio LaTeX ynddo y dyddiau hyn ...

 5. 6
  • 7

   Rwyf wedi cael pob lwc gydag OmniGraffle Pro hefyd, Jason. Rwy'n dymuno iddo fod yn gwbl gydnaws â Visio (neu i'r gwrthwyneb), er! Mae gen i gleientiaid sy'n defnyddio Visio.

 6. 8
 7. 10

  Ychydig iawn o broblemau a gefais gyda chynhyrchion Microsoft. O, rydw i wedi cael digon o broblemau ar-lein, ond dim byd beirniadol. Oherwydd annibynadwyedd cyffredinol y Rhyngrwyd, mae'n well gen i gael copïau caled o'r holl raglenni rydw i'n eu prynu, yn enwedig pan maen nhw'n ddrud. Hen ysgol, dwi'n gwybod.

  Mae'n eironig, ond rydw i wedi cael mwy o broblemau gyda Macs a Linux na gyda Windows, ac mae'n ymddangos nad yw rhaglenni ffynhonnell agored byth yn gweithio'n iawn gyda mi. Yn sicr nid am ddiffyg gwybodaeth dechnegol (rwyf wedi bod yn defnyddio cyfrifiaduron ers dyddiau DOS).

  Hefyd, pam mae pobl yn amnewid cymeriadau wrth ysgrifennu “Microsoft”? Hynny yw, nid yw fel petai ei sillafu allan rywsut yn ychwanegu at bŵer annatod Bill Gates i reoli'r byd. Mae'n edrych yn wirion yn unig.

  • 11

   Helo Cody,

   Roedd y swydd hon yn fent fawr anferth dros fy rhwystredigaeth â'u gwefan. Rwy'n credu mai'r cysylltiad yw bod Microsoft wedi'i ddatgysylltu rhywfaint â'u defnyddwyr. Nid oedd fy mhwnc yn ymwneud â'r feddalwedd (y tro hwn;), roedd yn ymwneud yn wirioneddol â'r gwasanaeth cwsmeriaid.

   Cyhyd ag y cofiaf, mae wedi bod felly erioed. Mae Microsoft wedi bod braidd yn anghyraeddadwy ac wedi pennu'r cyfeiriad ... pethau fel cael porwr nad oedd yn cymhwyso safonau, adeiladu modelau diogelwch a oedd ond yn gweithio gyda chymwysiadau wedi'u seilio ar Microsoft, ac anwybyddu safonau eraill - fel safonau dogfennau.

   Mae gen i lawer o barch at yr hyn maen nhw wedi'i gyflawni, ond rydw i'n credu bod eu hanimeiddiad i unrhyw un arall yn y gofod yn cael y gorau ohonyn nhw. Mae un olwg ar fideo Steve Ballmer yn ei sillafu i mi!

   Peidiwch â'm cael yn anghywir, mae gan Jobs ei quirks hefyd. Mae'n jackass os ydych chi'n darllen y cylchgrawn Wired diweddaraf. Ond rwy'n credu bod ei sylw'n canolbwyntio'n well o lawer ar newid y status quo a cheisio gwneud pethau'n haws ac yn fwy ffasiynol i'w 'gwlt'.

   Cheers!
   Doug

 8. 12

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.