Dewch o Hyd i'ch Dylanwad: Creu Sgyrsiau Byd-eang dan Arweiniad Cynnwys wedi'i Ysbrydoli

Dewch o Hyd i'ch Dylanwad

Mae marchnata dylanwadwyr yn cysylltu brandiau â lleisiau pwerus crewyr cynnwys digidol. Mae'r cysylltiadau hyn yn sbarduno sgyrsiau dilys o amgylch neges brand, gan ysgogi ffyddlondeb ac ymgysylltiad y crëwr ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol, wrth yrru ymwybyddiaeth ac ymgysylltiad.

Mae hyn yn creu ymwybyddiaeth ar lafar gwlad i'ch demograffig targed, yn uniongyrchol trwy'r sianeli cyfryngau cymdeithasol lle maen nhw'n treulio eu hamser i gyd. Yn Dod o Hyd i'ch Dylanwad, rydyn ni'n eich helpu chi i ddod o hyd i'r lleisiau cywir ar gyfer eich brand a gadael iddyn nhw gyrraedd y gwaith yn lledaenu'ch neges.

Dewch o Hyd i'ch Dylanwad

Mae'r Dewch o Hyd i'ch Dylanwad Mae platfform marchnata dylanwadwyr (FYI) yn caniatáu i frandiau nodi dylanwadwyr, lansio ymgyrchoedd, olrhain perfformiad ac adrodd ar ganlyniadau. Mae'n ddatrysiad marchnata dylanwadwyr popeth-mewn-un a all helpu cysylltiadau cyhoeddus a marchnata i gael eu cleientiaid mewn cysylltiad â'r dylanwadwyr gorau ar gyfer eu brand penodol. 

dewch o hyd i'ch dewis dylanwad

Mae platfform diweddaraf FYI yn cynnwys galluoedd chwilio cadarn, gan gynnwys oedran, lleoliad, ymgysylltu, cyrhaeddiad cymdeithasol, categorïau diwydiant, rhyw ac ethnigrwydd. Yn ogystal, mae gwelliannau platfform FYI yn caniatáu i frandiau chwilio am ddylanwadwyr yn ôl allweddeiriau yn eu cynnwys. Mae hyn yn golygu y gall brandiau chwilio am allweddair a allai fod yn benodol i'w brand a bydd dylanwadwyr o fewn rhwydwaith FYI sydd wedi defnyddio'r geiriau allweddol hynny, neu dermau cysylltiedig, ar blatfform cyfryngau cymdeithasol, neu o fewn eu blog, yn dod i'r wyneb. 

Cafodd y gwelliannau a gyflwynwyd yn y fersiwn hon eu llywio gan chwe blynedd o ddata, ynghyd ag adborth defnyddwyr, ac maent yn cyflymu'r broses chwilio dylanwadwyr mewn gwirionedd. Mae brandiau'n gwybod y mathau o ddylanwadwyr a demograffeg cynulleidfa y maen nhw am eu targedu ac rydyn ni wedi gwella'r broses i gael gwared ar yr holl gymhlethdodau a'u gwasanaethu'n gyflymaf.

Cristine Vieira, Llywydd a chyd-sylfaenydd Find Your Influence

Ac os yw'ch tîm marchnata yn rhy brysur neu os nad oes ganddo'r profiad o weithio gyda dylanwadwyr, mae gan FYI wasanaeth dewisol i gymhwyso eu tîm o farchnatwyr cyn-filwyr i weithredu ar eich rhan. Ac mae eu canlyniadau wedi'u gwarantu.

Trefnwch Demo Dod o Hyd i'ch Dylanwad

Ynglŷn â Dod o Hyd i'ch Dylanwad (FYI)

Fe'i sefydlwyd yn 2013, Find Your Influence yw'r prif ateb marchnata dylanwadwyr wedi'i seilio ar SaaS a adeiladwyd gan farchnatwyr ar gyfer marchnatwyr. Yn dibynnu ar lawer o'r brandiau gorau ledled yr Unol Daleithiau, mae FYI yn trosoli technoleg berchnogol ar gyfer darganfod dylanwadwyr, rheoli ymgyrchoedd ac olrhain metrigau. Mewn marchnad ddigidol sy'n esblygu'n barhaus, mae FYI yn rheoli perthnasoedd â brandiau ac yn eu paru gyda'r dylanwadwyr cywir i sicrhau canlyniadau gwarantedig. Mae pencadlys FYI yn Scottsdale, Arizona ac mae'n cael ei arwain gan y cyd-sylfaenwyr Jamie Reardon a Cristine Vieira.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.