Sut i Ddod o Hyd i Sianeli Marchnata Newydd

Sut i Ddod o Hyd i Sianeli Marchnata Newydd

“Roedd yn lle cŵl iawn i gymdeithasu nes i bawb arall ddechrau mynd yno.” Mae hon yn gŵyn gyffredin ymysg hipsters. Mae marchnatwyr yn rhannu eu rhwystredigaeth; hynny yw, os ydych chi'n disodli'r gair “cŵl” gyda'r gair “proffidiol.”

Gall sianel farchnata wych golli ei llewyrch dros amser. Mae hysbysebwyr newydd yn tynnu sylw oddi wrth eich neges. Mae costau cynyddol yn gwneud y buddsoddiad yn llai proffidiol. Mae defnyddwyr rheolaidd yn diflasu ac yn symud ymlaen i borfeydd mwy gwyrdd. Er mwyn cadw'ch gweithgareddau marchnata yn broffidiol, weithiau mae'n rhaid i chi wneud yr un peth.

Yn ffodus, mae cyfleoedd hysbysebu newydd yn ymddangos trwy'r amser. Ni fyddant i gyd yn enillwyr yn y tymor hir, ond yr unig ffordd i ddod o hyd i'r betiau da yw cadw llygad amdanynt. Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud i ddod o hyd i sianeli marchnata newydd ac adnewyddu eich cymysgedd marchnata.

Dilynwch y Dilynwyr

Mae'r Rhyngrwyd mor helaeth fel na all unrhyw un sganio'r cyfan. Gall teclyn olrhain gwe da ddweud wrthych chi sut mae ymwelwyr yn dod i'ch gwefan, ond byddwch chi hefyd eisiau gwybod i ble arall maen nhw'n mynd pan maen nhw'n gadael. Efallai bod eich ymwelwyr yn ymweld â gwefannau nad ydych chi hyd yn oed yn gwybod amdanyn nhw eto, felly rhowch raglen ar waith i olrhain eu hymddygiad pan nad ydyn nhw'n ymweld â chi.

Gan mai dim ond hyd yn hyn y mae'r dechnoleg gyfredol yn mynd, efallai y bydd angen i chi sganio am y wybodaeth hon yn y ffordd hen-ffasiwn. Os yw ymwelwyr yn postio dolenni, gwiriwch y gwefannau hynny. Darganfyddwch pwy maen nhw'n ei hoffi ac yn ei ddilyn. Edrychwch ar eu lluniau ar Pinterest ac Instagram. Mae'n broses amherffaith ar y gorau, ond fe gewch chi syniad cyffredinol o leiaf ble i fynd, yn enwedig os dilynwch eich ymwelwyr mwyaf gweithgar.

Gwiriwch Ffynonellau Cynnwys

Mae gan y mwyafrif o wefannau newydd gynllun marchnata cynnwys eisoes, sy'n golygu eu bod eisoes wedi optimeiddio eu blogiau a'u fideos ar gyfer chwiliadau allweddol (o leiaf, os ydyn nhw wedi'i wneud yn iawn). Y tro nesaf y byddwch chi'n chwilio am gynnwys newydd, gwiriwch ffynhonnell eich hoff ddetholiadau ac ychwanegwch y gwefannau hynny at eich rhestr o sianeli newydd posib.

Er mwyn cyflymu'r broses, canolbwyntiwch ar y ffynonellau sy'n postio cynnwys da yn gyson. Dechreuwch gysylltu'r cynnwys hwn o'ch gwefan, a thros amser efallai y gallwch ofyn i'r wefan ddychwelyd y ffafr. Hefyd, mesurwch y cyfraddau clicio ar y dolenni hyn. Gallai safleoedd sy'n denu llawer o'ch ymwelwyr fod yn dir ffrwythlon ar gyfer rhagolygon newydd.

Darllenwch y Newyddion

I wneud eich gwaith yn iawn, mae'n rhaid i chi wybod beth sy'n digwydd yn y byd, a pha dueddiadau ac arloesiadau newydd sy'n dod i lawr y ffordd. Mae'r cyfryngau yn lle gwych i ddarganfod y ddau. Gwiriwch gymysgedd o bapurau newydd, gwefannau diddordeb cyffredinol a chyhoeddiadau diwydiant i ddarganfod tueddiadau newydd, chwaraewyr newydd a chyfleoedd marchnata newydd.

Gwnewch yr hyn rydych chi'n ei wneud fel arfer - sganiwch y penawdau a stopio pan fydd rhywbeth yn dal eich llygad. Yr unig wahaniaeth yw eich bod chi'n sganio gyda phwrpas gwahanol. Yn lle darganfod beth sy'n newydd yn unig, dadansoddwch bob stori i benderfynu a fydd y newid yn effeithio ar eich strategaeth farchnata. Os yw hyn yn cymryd gormod o amser, cofrestrwch ar gyfer porthwyr RSS a anfonwch y penawdau atoch chi.

Dechreuwch Edrych

Ydych chi erioed wedi cael eiliad am ddim ac wedi dechrau pori am bopeth a ddaeth i'ch pen? I rai, mae hon yn ffordd i ladd amser. I eraill, mae'n ffordd gyflym o ateb cwestiwn swnllyd. I chi, gall fod yn ffordd i faglu ar sianel farchnata newydd.

Cymerwch awr neu ddwy bob dydd i chwilio am unrhyw beth, waeth pa mor wirion neu ddisynnwyr. Os ydych chi eisiau, gallwch chi ddechrau gydag ysgrifennu rhydd. Nodwch bob meddwl sy'n mynd trwy'ch pen ac yna chwiliwch beth bynnag a ysgrifennoch. Ni fydd rhai chwiliadau'n gyfystyr â llawer, ond ar ddiwrnodau eraill fe welwch rywbeth sy'n sbarduno syniad cynnwys, a allai droi yn gyfle i adeiladu cyswllt.

Nid oes unrhyw gynllun marchnata yn aros yn broffidiol am byth. Peidiwch ag eistedd yn ôl a mwynhau canlyniadau gwych yn unig; daliwch i chwilio am sianeli marchnata newydd ac adeiladu strategaeth farchnata nad yw'n heneiddio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.