Sut i Greu Rhestri Marchnata E-bost Gwell gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

cyfeiriadau e-bost

Mae marchnata e-bost wedi bod yn fodd poblogaidd i farchnatwyr gyrraedd darpar gleientiaid ers mabwysiadu'n eang y cyfrwng yn y 1990au. Hyd yn oed gyda chreu technegau mwy newydd fel cyfryngau cymdeithasol, dylanwadwr a marchnata cynnwys, mae e-bost yn dal i gael ei ystyried y mwyaf effeithiol yn ôl arolwg o 1,800 o farchnatwyr dan arweiniad Smart Insights a GetResponse.

Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu nad yw arferion gorau marchnata e-bost wedi esblygu gyda thechnoleg newydd. Diolch i'r cyfryngau cymdeithasol mae yna bellach ffyrdd y gallwch wella ansawdd eich rhestr marchnata e-bost yn sylweddol y tu hwnt i ffurflen optio i mewn gwefan a phrynu rhestrau trydydd parti.

Isod mae pum ffordd y gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i wella ansawdd eich rhestr arweiniol e-bost o dechnegau sylfaenol i uwch.

Sicrhewch Eich Dilynwyr Cyfryngau Cymdeithasol i Groesi Sianeli

Y ffordd hawsaf o bwffio'ch rhestr e-bost gyda'r cyfryngau cymdeithasol yw annog eich ffrindiau, dilynwyr a chysylltiadau cyfryngau cymdeithasol i gofrestru ar gyfer eich rhestr e-bost. Efallai bod yr un hon yn ymddangos yn amlwg, ond nid yw llawer o gwmnïau'n trafferthu olrhain ac ymgysylltu â'u harweinwyr ar draws gwahanol sianeli.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich dilynwyr cyfryngau cymdeithasol yr un bobl i raddau helaeth â'r rhai ar eich rhestr e-bost. Hefyd, peidiwch â dileu gwerth eich ffrindiau cyfryngau cymdeithasol fel diffyg awdurdod i wneud neu ddylanwadu ar benderfyniad gwerthu. Yn fy mhrofiad i, nid yw'r naill na'r llall yn wir.

Creu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol sy'n arwain at dudalen arwyddo ar eich gwefan. Byddech chi'n synnu faint o arweinyddion ansawdd y gallwch chi eu llofnodi trwy wefannau fel Twitter, Facebook a LinkedIn os ydych chi'n cynnwys defnyddwyr cymdeithasol yn rheolaidd mewn sgyrsiau amserol a chyda chynnwys gwerth ychwanegol. Yr un mor bwysig, os yw'r bobl hyn yn ymgysylltu â chi'n rheolaidd ar gyfryngau cymdeithasol maent yn llawer mwy tebygol o agor a darllen eich e-byst.

Dadorchuddio Cudd Lookalike Yn Arwain Gyda Chynulleidfaoedd Facebook

Gyda'r cyfryngau cymdeithasol, nid yw eich rhestr e-bost gyfredol yn eich cysylltu â'r bobl benodol hynny yn unig. Mae hefyd yn agor cronfa lawer mwy o arweinwyr posib pobl debyg sy'n defnyddio Facebook's Nodwedd Cynulleidfa Custom.

Mae defnyddio'r nodwedd yn syml. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw uwchlwytho neu gopïo a gludo arweinyddion eich rhestr e-bost o daenlen. Yna culhewch eich cynulleidfa arfer yn ôl nodweddion cymwys perthnasol, fel oedran a diddordebau, a dywedwch wrth Facebook am ddod o hyd i cynulleidfa sy'n edrych yn dda.

Yna bydd Facebook yn treillio ei gronfa ddata ei hun i ddod o hyd i bobl sydd â nodweddion tebyg i'ch tanysgrifwyr rhestr e-bost gyfredol. Creu hysbyseb wedi'i thargedu a fydd yn argyhoeddi aelodau o'ch cynulleidfa edrych i glicio a mynd i dudalen lanio ar eich gwefan fel yn y domen flaenorol.

Defnyddiwch Gyfryngau Cymdeithasol i Ddod o Hyd i Gyfeiriadau E-bost

Gallwch hefyd ddefnyddio dolenni cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gyfeiriadau e-bost gwaith arweinyddion gan ddefnyddio techneg hawdd, ond ychydig yn fwy datblygedig, o'r enw atodi data.

Yn y bôn, mae data sy'n atodi ar gyfer marchnata yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti i lenwi'r bylchau (fel teitl swydd neu gyfeiriad e-bost gwaith) ar gyfer gwybodaeth gyswllt eich arweinwyr. Mae rhai cwmnïau sy'n arbenigo yn y maes hwn, yn cynnwys Sellhack, Clearbit a Pipl (lle rwy'n gweithio).

Er enghraifft, yn Pipl's Search, gall defnyddwyr uwchlwytho rhestr sy'n cynnwys enwau arweinyddion a dolenni cyfryngau cymdeithasol a lawrlwytho'r rhestr gyda chyfeiriadau e-bost coll wedi'u hychwanegu ati.

Gellir defnyddio'r gwasanaethau atodi data hyn dewch o hyd i gyfeiriadau e-bost ar gyfer arweinwyr posib a geir trwy wrando cymdeithasol. Er mwyn osgoi dod yn sbamiwr gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu opsiwn optio allan clir wrth estyn allan at y bobl hyn.

Gwirio Eich Rhestr E-bost Gyda neu Heb Gyfryngau Cymdeithasol

Mae'n ffaith anffodus o farchnata e-bost y bydd canran benodol o bobl yn cofrestru ar gyfer eich rhestr e-bost gan ddefnyddio cyfeiriadau e-bost ffug. Nid yn unig y mae e-bostio'r cyfeiriadau hyn yn gwastraffu'ch amser, ond yn y pen draw bydd gormod o negeseuon e-bost bownsio yn arwain eich darparwr gwasanaeth e-bost i labelu sbambot a blociwch eich cyfrif.

Gallwch ddefnyddio nifer o brisiau cystadleuol gwasanaethau gwirio e-bost i chwynnu'r e-byst ffug, gan gynnwys Bythol, BriteVerify, Dilyswr E-bost Swmp, Dilyswr E-bost ac Ansawdd Data Experian.

Yn amlach, bydd pobl yn defnyddio cyfrifon e-bost personol neu gyfeiriad y maen nhw'n ei wirio'n llai aml gan ddarparwyr fel Gmail ac Yahoo yn llenwi ffurflen gyswllt. Mae hyn yn ei gwneud yn anoddach o lawer cyfathrebu â'r bobl hyn ac arweinwyr cymwys.

Yn ffodus, mae gwasanaethau fel Cyfeiriad Ffres ac Data Twr yn eich helpu i ddod o hyd i gyfeiriadau e-bost a negeseuon e-bost dewisol cwsmeriaid sy'n debygol o ymateb i gynnig yn seiliedig ar sgorio gweithgaredd.

Fel arall, gallwch ddefnyddio dolenni cyfryngau cymdeithasol a chyfeiriadau e-bost blaenorol gyda API Data Pobl Pipl i ddod o hyd i gyfeiriadau e-bost amgen a gwaith. Dylai'r data hanesyddol â stamp amser ar gofnodion e-bost roi syniad i chi a yw e-bost yn cael ei ddefnyddio ac o bosibl teitl swydd a gwybodaeth broffesiynol arall i ansawdd y blaen.

Yr allwedd i benderfynu pa un o'r tri math hyn o wasanaeth yw cymharu eu prisiau, cyfraddau paru a sut mae eu technoleg yn cyd-fynd â dyluniad a phwrpas platfform eich rhestr arweiniol.

Mantais Gystadleuol Hawdd

Y prif gludfwyd yw ei bod yn werth bod yn greadigol wrth ddefnyddio technolegau mwy newydd i wella ansawdd eich rhestrau marchnata e-bost a'u cyfraddau sgwrsio. Canfyddiad arall yn arolwg Smart Insights 2015 oedd mai dim ond mwyafrif main (53%) o farchnatwyr a ddefnyddiodd offer adeiladu plwm-gen ac adeiladu rhestr i wella cwmpas ac effeithiolrwydd eu hallgymorth arweiniol. Mae llawer llai o farchnatwyr (llai na 25%) yn defnyddio strategaethau cymdeithasol neu gynnwys i adeiladu arweinyddion ansawdd. Rhowch fantais gystadleuol i chi'ch hun. Gall cymryd y cam ychwanegol hwnnw fod yn eithaf syml.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.