Beth Yw Llwyfan Rheoli Asedau Digidol (DAM)?

Mae rheoli asedau digidol (DAM) yn cynnwys tasgau rheoli a phenderfyniadau ynghylch amlyncu, anodi, catalogio, storio, adalw a dosbarthu asedau digidol. Mae ffotograffau digidol, animeiddiadau, fideos a cherddoriaeth yn enghraifft o feysydd targed rheoli asedau cyfryngau (is-gategori o DAM). Beth Yw Rheoli Asedau Digidol? Rheoli asedau digidol DAM yw'r arfer o weinyddu, trefnu a dosbarthu ffeiliau cyfryngau. Mae meddalwedd DAM yn galluogi brandiau i ddatblygu llyfrgell o luniau, fideos, graffeg, PDFs, templedi, ac eraill

Sut i Ddefnyddio TikTok Ar gyfer Marchnata B2B

TikTok yw'r platfform cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, ac mae ganddo'r potensial i gyrraedd dros 50% o boblogaeth oedolion yr UD. Mae yna ddigon o gwmnïau B2C sy'n gwneud gwaith da o drosoli TikTok i adeiladu eu cymuned a sbarduno mwy o werthiannau, ewch â thudalen TikTok Duolingo er enghraifft, ond pam na welwn ni fwy o farchnata busnes-i-fusnes (B2B) ymlaen TikTok? Fel brand B2B, gall fod yn hawdd ei gyfiawnhau

Fy Nesg Swyddfa Gartref a Thechnoleg ar gyfer Recordio Fideo, Cynadledda a Phodledu

Pan symudais i mewn i'm swyddfa gartref ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd gen i lawer o waith yr oedd angen i mi ei wneud i'w wneud yn ofod cyfforddus. Roeddwn i eisiau ei sefydlu ar gyfer recordio fideo a phodledu ond hefyd ei wneud yn ofod cyfforddus lle rydw i'n mwynhau treulio oriau hir. Mae bron yno, felly roeddwn i eisiau rhannu rhai o'r buddsoddiadau a wnes i yn ogystal â pham. Dyma ddadansoddiad o

Beth Yw Ôl-gysylltu? Sut i Gynhyrchu Backlinks o Ansawdd Heb Roi Eich Parth Mewn Perygl

Pan glywaf rywun yn sôn am y gair backlink fel rhan o strategaeth farchnata ddigidol gyffredinol, rwy'n tueddu i cringe. Byddaf yn esbonio pam trwy'r post hwn ond rwyf am ddechrau gyda rhywfaint o hanes. Ar un adeg, arferai peiriannau chwilio fod yn gyfeirlyfrau mawr a luniwyd yn bennaf ac a archebwyd yn debyg iawn i gyfeiriadur. Newidiodd Algorithm Pagerank Google y dirwedd chwilio oherwydd ei fod yn defnyddio dolenni i'r dudalen gyrchfan fel pwysau o bwysigrwydd. A

E-bost Llinell Pwnc Geiriau Sy'n Sbarduno Hidlau Sbam A'ch Llwybro I'r Ffolder Sothach

Mae cael eich e-byst wedi'u cyfeirio i'r ffolder sothach yn ofnadwy ... yn enwedig pan fyddwch chi wedi gweithio mor galed i adeiladu rhestr o danysgrifwyr a ymunodd yn llawn ac sy'n dymuno gweld eich e-bost. Mae yna rai ffactorau sy'n effeithio ar enw da eich anfonwr a all effeithio ar eich gallu i gyrraedd y mewnflwch: Anfon o gyfeiriad parth neu IP sydd ag enw gwael am gwynion sbam. Cael eich adrodd fel SPAM gan eich tanysgrifwyr. Cael