Diolch Da am Ffrindiau!

I'r rhai ohonoch a sylwodd fy mod wedi diflannu oddi ar y rhwyd ​​y penwythnos hwn, ymddiheuraf am beidio â phostio nodyn neu ddau hyd yn oed. Cawsom ychydig o argyfwng teuluol gartref a gymerodd fy holl sylw ac egni. Waeth pa mor bwysig yw fy mlog a chadw fy enw da ar-lein, nid oes unrhyw beth mor bwysig â theulu.

Rwy'n ddiolchgar iawn am fy ffrindiau, ar-lein ac all-lein, yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Cefais gryn dipyn o e-byst y penwythnos hwn dim ond gofyn a yw popeth yn iawn. (Nid yw'n iawn eto, ond bydd yn cyrraedd yno.)

Wrth siarad am ffrindiau, mae hon yn swydd rydw i wedi bwriadu ei gwneud ers tro. Ffrind da a chymrawd Bean Fiend, Ysgrifennodd Jason Bean (dim perthynas) swydd Be Douglas KarrFfrind.

bawd jasonbeandouglasskarr

Dechreuodd y cyfan pan oedd Jason yn sefydlu ei gamera i dynnu llun wedi'i amseru o'r ddau ohonom. Fe wnes i watwar sefyll yn sefyll yno gyda fy mraich o'i gwmpas a thynnodd y llun. Yna fe wnaethon ni gynnig y syniad i wneud swydd a chael eraill i 'lenwi' a bod yn ffrind i mi. Dyma'r ymateb gawson ni!

Dydw i ddim wir yn ei batio ar ei ben, roeddwn i'n mynd i'w wthio oddi ar y cownter ac fe wnaeth y camera ei ddal!
Dydw i ddim wir yn patio John Uhri ar ei ben, roeddwn i'n mynd i'w wthio oddi ar y cownter ac fe wnaeth y camera ei ddal!

Rwyf wedi cwrdd â Lorraine a'i gŵr ychydig o weithiau ac rydym wedi mwynhau cwmni ein gilydd. Rwy'n credu ein bod ni'n debycach i deulu aduno!
Rwyf wedi cwrdd â Lorraine a'i gŵr ychydig o weithiau mewn digwyddiadau rhanbarthol ac rydym wedi mwynhau cwmni ein gilydd cryn dipyn (o leiaf rwy'n gobeithio eu bod wedi mwynhau fy un i!). Rwy'n credu ein bod ni'n debycach i deulu aduno!

Mae blog Michelle yn newydd i mi - ond rydw i eisoes yn mwynhau ei rhyddiaith feddylgar a phersonol. Gobeithio y gallwn gwrdd â Michelle a chael y paned honno o goffi!
Mae blog Michelle yn newydd i mi - ond rydw i eisoes yn mwynhau ei rhyddiaith feddylgar a phersonol. Gobeithio y gallwn gwrdd â Michelle a chael y paned honno o goffi!

Cymerodd y podcaster lleol, a'r entrepreneur cerddoriaeth, Darrin Snider hyd yn oed yr amser i'm cael i mewn yno! Cyfarfûm â Darrin yn ExactTarget a mwynheais ein sgwrs yn fawr. Gobeithio croesi llwybrau eto yn fuan!
Podcaster lleol, ac entrepreneur cerddoriaeth extraordinaire, Snider Darrin hyd yn oed wedi cymryd yr amser i gymryd rhan yn yr act! Cyfarfûm â Darrin yn UnionTarged a mwynhau ein sgwrs yn fawr. Gobeithio croesi llwybrau eto yn fuan!

Gallwch ddal i gael yr hwyl! Dyma'r llun gwreiddiol y gallwch chi Photoshop eich hun ynddo! Po fwyaf o ffrindiau, gorau oll!

4 Sylwadau

  1. 1

    Dyfalwch mae hynny'n golygu na chawsoch chi'r ategyn cŵl Google hwnnw wedi'i adeiladu chwaith. Gobeithio bod pethau'n llyfnhau hyd yn oed yn fwy wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen. Rydych chi'n hollol gywir serch hynny, dim byd pwysicach na fy nheulu. Yr her yw sut i gydbwyso treulio amser gyda'r teulu â threulio amser yn gwneud y pethau hynny y mae'n rhaid i chi eu gwneud er mwyn i chi allu gofalu amdanynt a darparu ar eu cyfer hefyd. Rwy'n siŵr y gwelwn ni chi yn The Bean Cup yn fuan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.