Google Web Stories: Canllaw Ymarferol I Ddarparu Profiadau Cwbl Drochi

Yn yr oes sydd ohoni, rydym ni fel defnyddwyr eisiau treulio cynnwys cyn gynted â phosibl ac yn ddelfrydol heb fawr o ymdrech. Dyna pam y cyflwynodd Google eu fersiwn eu hunain o gynnwys ffurf-fer o'r enw Google Web Stories. Ond beth yw straeon gwe Google a sut maen nhw'n cyfrannu at brofiad mwy trochi a phersonol? Pam defnyddio straeon gwe Google a sut allwch chi greu rhai eich hun? Bydd y canllaw ymarferol hwn yn eich helpu i ddeall y

Apiau Elfsight: E-fasnach, Ffurf, Cynnwys a Theclynnau Cymdeithasol y Gellir eu Mewnosod yn Hawdd ar gyfer Eich Gwefan

Os ydych chi'n gweithio ar lwyfan rheoli cynnwys poblogaidd, yn aml fe welwch chi ddetholiad gwych o offer a theclynnau y gellir eu hychwanegu'n hawdd i wella'ch gwefan. Fodd bynnag, nid oes gan bob platfform yr opsiynau hynny, felly yn aml mae angen datblygiad trydydd parti i integreiddio'r nodweddion neu'r llwyfannau yr ydych am eu gweithredu. Un enghraifft, yn ddiweddar, oedd ein bod am integreiddio'r Adolygiadau Google diweddaraf ar wefan cleient heb orfod datblygu'r datrysiad

Cwmwl Marchnata: Sut i Greu Awtomatiaeth mewn Stiwdio Awtomeiddio i Fewnforio Cysylltiadau SMS i MobileConnect

Yn ddiweddar, gweithredodd ein cwmni Salesforce Marketing Cloud ar gyfer cleient a oedd â thua dwsin o integreiddiadau a oedd â thrawsnewidiadau cymhleth a setiau rheolau cyfathrebu. Yn y gwraidd roedd canolfan Shopify Plus gyda Recharge Subscriptions, datrysiad poblogaidd a hyblyg ar gyfer offrymau e-fasnach sy'n seiliedig ar danysgrifiad. Mae gan y cwmni weithrediad negeseuon symudol arloesol lle gallai cwsmeriaid addasu eu tanysgrifiadau trwy neges destun (SMS) ac roedd angen iddynt symud eu cysylltiadau symudol drosodd i MobileConnect. Mae'r ddogfennaeth ar gyfer

Yn ôl i'r Sizzle: Sut y Gall Marchnatwyr E-Fasnach Ddefnyddio'n Greadigol i Mwyhau'r Adenillion

Mae diweddariadau preifatrwydd Apple wedi newid yn sylfaenol sut mae marchnatwyr e-fasnach yn gwneud eu swyddi. Yn y misoedd ers i'r diweddariad gael ei ryddhau, dim ond canran fach o ddefnyddwyr iOS sydd wedi dewis olrhain hysbysebion. Yn ôl diweddariad diweddaraf mis Mehefin, roedd tua 26% o ddefnyddwyr app byd-eang yn caniatáu i apiau eu holrhain ar ddyfeisiau Apple. Roedd y ffigur hwn yn llawer is yn yr Unol Daleithiau ar 16% yn unig. BusinessOfApps Heb ganiatâd penodol i olrhain gweithgaredd defnyddwyr ar draws gofodau digidol, mae llawer