Salesforce Dreamforce | Cynhadledd Rithwir Rhagfyr 9, 2021

Mae Salesforce Dreamforce yn ôl a bydd yn gweithredu cynhadledd undydd o Ddinas Efrog Newydd. Bydd y digwyddiad rhithwir gyda Salesforce, Salesforce Partners, a chleientiaid Salesforce yn cynnwys: Sioeau ysbrydoledig gan wneuthurwyr newid heddiw Sbotolau cynnyrch Trailblazer sut-i gan siaradwyr Luminary Trailhead Rhwydweithio gyda Trailblazers o bob cwr o'r byd Act gerddorol annisgwyl. Gan ei fod yn ddigwyddiad rhithwir, gall unrhyw un gofrestru ac ymuno o unrhyw le sydd â chysylltiad. Bydd siaradwyr newydd, uchafbwyntiau unigryw, a rhywfaint o syndod

Tueddiadau MarTech Sy'n Gyrru Trawsnewid Digidol

Mae llawer o arbenigwyr marchnata yn gwybod: dros y deng mlynedd diwethaf, mae technolegau marchnata (Martech) wedi ffrwydro mewn twf. Nid yw'r broses dwf hon yn mynd i arafu. Mewn gwirionedd, mae astudiaeth ddiweddaraf 2020 yn dangos bod dros 8000 o offer technoleg marchnata ar y farchnad. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn defnyddio mwy na phum offeryn ar ddiwrnod penodol, a mwy nag 20 yn gyffredinol wrth weithredu eu strategaethau marchnata. Mae llwyfannau Martech yn helpu'ch busnes i adennill y buddsoddiad a'r help

5 Ystyriaethau Wrth Leoleiddio Eich Ap Symudol ar gyfer Marchnad Japan

Fel economi drydedd fwyaf y byd, gallwn ddeall pam y byddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â marchnad Japan. Os ydych chi'n pendroni sut y gall eich app fynd i mewn i farchnad Japan yn llwyddiannus, yna daliwch ati i ddarllen i ddysgu mwy am hyn! Marchnad Ap Symudol Japan Yn 2018, roedd marchnad eFasnach Japan werth $ 163.5 biliwn USD mewn gwerthiannau. Rhwng 2012 a 2018 tyfodd marchnad eFasnach Japan o 3.4% i 6.2% o gyfanswm y gwerthiannau manwerthu. Gweinyddiaeth Masnach Ryngwladol

Moqups: Cynllunio, Dylunio, Prototeip, a Chydweithio â Fframiau Gwifren a Ffug ffug

Un o'r swyddi hynod bleserus a boddhaus a gefais oedd gweithio fel rheolwr cynnyrch ar gyfer platfform menter SaaS. Mae pobl yn tanamcangyfrif y broses sy'n ofynnol i gynllunio, dylunio, prototeip a chydweithio yn llwyddiannus ar y newidiadau rhyngwyneb defnyddiwr lleiaf bach. Er mwyn cynllunio'r nodwedd leiaf neu'r newid rhyngwyneb defnyddiwr, byddwn yn cyfweld â defnyddwyr trwm y platfform o ran sut maen nhw'n defnyddio ac yn rhyngweithio â'r platfform, yn cyfweld darpar gwsmeriaid ar sut maen nhw'n