Big Brother yw Eich Ffrind ar Facebook

ffrind i chi

ffrind i chiDaeth y Rhyngrwyd yn fwy brawychus yn unig. Na, nid oherwydd bod rownd arall o ladron, hacwyr neu porn sickos yno. Mae bellach yn Llywodraeth yr Unol Daleithiau y mae angen i chi boeni amdano. Mae'r Electronic Frontier Foundation yn parhau i ddatgelu deunydd rhaglen sy'n darparu monitro direswm ar wefannau cyfryngau cymdeithasol megis Facebook a Twitter ... heb eich caniatâd na'ch gwybodaeth.

Folks - mae hyn yn bethau brawychus. Nid fy mod i ddim yn credu y dylai gorfodi'r gyfraith gael yr hawl, gyda chaniatâd barnwr ac achos cyfiawn, i fonitro gweithgaredd troseddol ar-lein. Rwy'n credu y dylent. Mae hynny'n syml sinistr plaen, serch hynny. Dychmygwch - mae un o'ch ffrindiau wedi cyfeillio ag asiant FBI yn ddiarwybod. Nid ydynt yn ei wybod oherwydd nad yw'r asiant FBI yn datgelu eu gwir hunaniaeth. Nawr bod gan asiant FBI fynediad i'ch wal a'r holl sylwadau a sgyrsiau rydych chi'n eu cael oherwydd bod eich ffrind yn gwneud sylwadau ac yn hoffi gweithgaredd ar eich wal.

Hyd yn oed yn fwy diddorol yw bod hyn mewn gwirionedd yn groes uniongyrchol i Telerau gwasanaeth Facebook:

Mae defnyddwyr Facebook yn darparu eu henwau a'u gwybodaeth go iawn, ac mae angen eich help arnom i'w gadw felly. Dyma rai ymrwymiadau a wnewch inni yn ymwneud â chofrestru a chynnal diogelwch eich cyfrif: Ni fyddwch yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol ffug ar Facebook, nac yn creu cyfrif i unrhyw un heblaw chi eich hun heb ganiatâd.

Y tu hwnt i ysbïo, mae'n bwysig nodi hefyd bod y llywodraeth hefyd yn gwneud ceisiadau mynych i'r gwasanaethau hyn am eich gwybodaeth breifat - ac mae llawer o gwmnïau'n ei droi drosodd heb eu cwestiynu byth ... na'ch hysbysu chi! Mae'r Sefydliad Frontier Electronig mae ganddo restr o gwmnïau a sut maen nhw'n ymateb i'w ceisiadau ar dudalen ymgyrch newydd ... gallai'r canlyniadau eich synnu:
pennawd whohasyourback

Mae y tu hwnt i mi sut mae hyn yn cael ei oddef mewn gwlad lle mae rhyddid yn bris y mae cymaint wedi talu cymaint amdano. Byddwn yn mynd ar yr ymosodiad pan fydd rhywun yn dod o hyd i ffeil ar eich iPhone sy'n datgelu eich lleoliad ... ond pan fydd y llywodraeth yn rhyddhau canllawiau hyfforddi i wahanol adrannau ar sut i sgertio'r Cyfansoddiad ac ysbïo ar bobl ... rydyn ni i gyd yn tiwnio allan ac yn gwylio'r Briodas Frenhinol. .

2 Sylwadau

  1. 1

    Yma, yma. Falch o weld nad fi yw'r unig un sy'n swnio'r larwm.

    Mae'r TOS Facebook yn gleddyf ag ymyl dwbl oherwydd ei fod yn ceisio gorfodi pobl i ddatgelu eu gwybodaeth bersonol i'w defnyddio, y gellir ei defnyddio wedyn am resymau gwrthdroadol fel yr ydych newydd grybwyll. Yn enwedig o ystyried bod y gwasanaeth yn cael ei redeg gan sociopath sydd yn amlwg heb unrhyw barch at ein preifatrwydd. Mae'n anghywir, a dylai pobl optio allan fel sydd gen i.

    Daliwch i swnio'r larwm Doug a gobeithio, yn y pen draw, bydd y lemmings yn ei gael trwy eu pennau trwchus.

    ..BB

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.