Dyma Hoff Podlediadau Marchnata Ein Cymuned

podlediad

Os nad ydych wedi gwrando ar bodlediadau, byddwn yn eich annog yn llwyr i wneud hynny. Dadlwythwch stitcher neu defnyddiwch eich dyfais symudol neu defnyddiwch blatfform podledu eich bwrdd gwaith. iTunes or Google Chwarae yn gadael ichi chwilio a thanysgrifio iddynt hefyd.

Neithiwr, cawsom sgwrs wych gydag arweinydd lleol a oedd yn hyfforddi ar gyfer ei farathon bach cyntaf yn 58 mlwydd oed. Dywedodd, wrth hyfforddi, mai un o'r pethau gorau a wnaeth erioed oedd tiwnio i mewn i bodlediadau. Fe geisiodd gerddoriaeth, ond ni chafodd ei ffocws a'i sylw o redeg fel y gwnaeth podledu. Fe allai fynd ar goll wrth feddwl dros gyfnod podlediad, gan alluogi i redeg ymhellach ac ymlacio mwy.

Wythnos yn ôl, fe wnaethon ni gyfweld Chris Spangle - cyfweliad y byddwn yn ei gyhoeddi cyn bo hir. Chris yw un o'r podledwyr mwyaf blaenllaw sy'n rhedeg un o'r podlediadau gwleidyddol mwyaf yn y wlad. Mae hefyd wedi bod yn rheolwr digidol ar un o sioeau radio mwyaf y wlad ers sawl blwyddyn. Mae Chris yn gwybod sain, ac mae'n deall y hud o bodledu fel neb dwi erioed wedi cwrdd â nhw.

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn credu bod hierarchaeth i'r cyfryngau - o destun, i sain, i fideo - mewn gwirionedd nid yw fel yna o gwbl. Trwy sgyrsiau gwrando a chlywed yn unig, mae gwrandawyr podlediad yn gallu canolbwyntio ar y sgwrs yn llawer gwell nag unrhyw gyfrwng arall allan yna. Mae'n bwerus iawn yn ei allu i ddal sylw ac ni ddylid ei danamcangyfrif ar gyfer busnesau.

Rydym yn credu mewn podledu cymaint nes i ni adeiladu ein rhai ein hunain stiwdio podlediad o'r radd flaenaf yn Downtown Indianapolis. I roi cychwyn i chi, gwnaethom ofyn i'n Martech Zone Cymuned beth oedd eu hoff bodlediadau i roi cychwyn i chi. Neu os ydych chi eisoes yn gwrando, i ddarganfod rhai newydd!

 • Traffig Parhaol - Mae Ads Facebook ac arbenigwyr cyfryngau taledig Keith Krance, Ralph Burns (Dominate Web Media), a Molly Pittman (DigitalMarketer) yn rhannu hysbysebu blaengar ar Facebook, Hysbysebion Youtube, Google AdWords, awgrymiadau hysbysebu, strategaethau ac astudiaethau achos Twitter ac Instagram ar sut i dyfu eich busnes neu'ch brand trwy hysbysebu ar-lein.
 • Mwy o Gaws, Llai o Chwisgwyr - Gwrandewch bob wythnos wrth i Dean Jackson helpu perchnogion busnes ac entrepreneuriaid yn union fel chi i gymhwyso'r Ysgogwyr 8-Elw i'w busnesau. Tudalennau melyn roulette ar steroidau!
 • Stac a Llif - yn cynnwys straeon newyddion a digwyddiadau allweddol yn y gofod, ynghyd â chyfweliadau ag ymarferwyr gorau, strategwyr a dylanwadwyr sy'n helpu i lunio gweledigaeth ar gyfer pentwr technoleg gwerthu a marchnata yfory.
 • Y Podlediad Brainfluence - Mae Roger Dooley yn rhannu tactegau sy'n canolbwyntio ar yr ymennydd, ynghyd ag arbenigedd ei westeion, i gynyddu perswadio gyda chyngor niwro-argraffu concrit, wedi'i seilio ar ymchwil.
 • Fflipiwch y Newid - Podlediad wythnosol a ddygwyd atoch gan dîm Uberflip, mae Flip the Switch yn cynnwys sgyrsiau goleuedig gyda'r meddyliau marchnata mwyaf disglair. Mae penodau newydd yn cael eu rhyddhau bob dydd Mawrth.
 • Cydymaith Marchnata - Mae'r Cydymaith Marchnata bob amser yn hwyl, bob amser yn ddiddorol, a bob amser ar y targed gyda mewnwelediadau a syniadau a fydd yn troi eich deallusrwydd marchnata yn “11.”
 • Ymgysylltu VB - VB Engage, y podlediad technoleg marchnata creulon o onest gan VentureBeat ar y cyd gan Stewart Rogers a Travis Wright.
 • Manteision Cymdeithasol - Gwrandewch am fewnwelediad go iawn ar y bobl go iawn sy'n gwneud gwaith go iawn yn y cyfryngau cymdeithasol. Rydych chi'n cael y straeon y tu mewn a'r cyfrinachau y tu ôl i'r llenni ynglŷn â sut mae cwmnïau fel Ford, Dell, IBM, ESPN a dwsinau mwy o staff, yn gweithredu ac yn mesur eu rhaglenni cyfryngau cymdeithasol.
 • Calon Marchnata - Sicrhewch fewnwelediadau marchnata ar gyfer tyfu eich busnes canolig trwy wneud gwir gysylltiadau calon â'ch cwsmeriaid.
 • Criw E-Fasnach - Criw E-Fasnach yw Mike Jackness a Grant Chen, perchnogion siopau sydd â dau ddegawd o brofiad cyfun mewn busnesau ar-lein llwyddiannus.
 • Y Podlediad eFasnachFuel - Ar y podlediad eFasnach, rydym yn canolbwyntio ar awgrymiadau, strategaethau a straeon i helpu perchnogion siopau chwech a saith ffigur i fynd â'u busnes i'r lefel nesaf.
 • Dylanwad E-Fasnach - Mae Ecommerce Influence yn bodlediad ar gyfer perchennog y busnes e-fasnach a'r weithrediaeth marchnata ar-lein. Rydym yn cael sgyrsiau gonest gyda meistri marchnata a brandio e-fasnach, ac yn darparu hyfforddiant a strategaethau sy'n eich helpu i drosi mwy o'ch ymwelwyr yn gwsmeriaid sy'n talu.
 • Adeiladu Fy Siop Ar-lein - Arbenigwr marchnata eFasnach yr ydych eisoes yn ymddiried ynddo i helpu i weithio ar eich busnes.
 • MBA Trofannol - yn ymroddedig i symudiad cynyddol entrepreneuriaid annibynnol lleoliad ledled y byd.
 • Yr Hen Farchnata hon - Er bod y rhan fwyaf o bobl o'r farn bod marchnata cynnwys yn newydd sbon, efallai mai adrodd straeon i ddenu a chadw cwsmeriaid yw'r hynaf o ddisgyblaethau marchnata. Yr Hen Farchnata hon yw ein teyrnged i'r ffaith honno.
 • Podlediad Llyfr Marchnata - Cyfweliadau wythnosol gydag awduron sy'n gwerthu orau i'ch helpu chi i gadw i fyny â'r hyn sy'n gweithio ym maes marchnata modern (a gwerthu).
 • Podlediad Marchnatwyr Soffistigedig - Mae Jason Miller o LinkedIn yn eistedd i lawr gyda rhai o'r goleuadau mwyaf disglair ym maes marchnata i siarad am dueddiadau marchnata B2B, arferion gorau, a gweld a oes ganddyn nhw unrhyw straeon personol annifyr maen nhw'n barod i'w rhannu.
 • Smarts Marchnata - Mae'r podlediad wythnosol hwn yn cynnwys cyfweliadau manwl gyda marchnatwyr craff o bob cefndir. Yn cael ei gynnal gan MarketingProfs, mae'r podlediad wythnosol 30 munud hwn yn darparu mewnwelediadau gweithredadwy a chyngor go iawn i'ch helpu chi i farchnata doethach.
 • Y BeanCast - Y sgwrs wythnosol ddiffiniol ar dueddiadau sy'n effeithio ar eich brand. Ydych chi'n gwrando?
 • Allanolion Digidol - Mae Digital Outliers BMC yn cynnwys sgyrsiau gyda rhai o feddyliau disgleiriaf ein diwydiant wrth iddynt archwilio'r nifer o ffyrdd y mae technoleg ddigidol yn trawsnewid y gweithle modern.
 • Radio Marchnata Digidol - Mae David Bain yn cyfweld arbenigwr marchnata ar-lein arbenigol ar ei bwnc arbenigol - yn ogystal â chael ei farn ar gyflwr busnes rhyngrwyd heddiw.
 • Marchnata Dros Goffi - Mae Marketing Over Coffee yn sain ar alw sy'n cynnwys marchnata clasurol a newydd. Mae eich gwesteiwyr, John J. Wall a Christopher S. Penn, yn recordio'r sioe mewn siop goffi leol bob wythnos ac yn cyhoeddi'r sioe ar fore Iau.
 • Ysgol Farchnata - Mae'r Ysgol Farchnata yn dod â 10 munud o gyngor marchnata gweithredadwy i chi bob dydd.Sicrhewch yr awgrymiadau cywir i fynd â'ch busnes i'r lefel nesaf.

Nid yw'r rhestr hon mewn unrhyw drefn benodol, yr wyf wrth fy modd. Mae yna rai poblogaidd marchnata podlediadau a rhai nad oeddwn erioed wedi clywed amdanynt y byddaf yn edrych arnynt. Gyda rhestr fel hon, hoffwn eich annog i arbrofi a gwrando ar un neu ddwy bennod i weld a ydych chi'n hoffi'r podlediad ac eisiau mwy. Rydym hefyd yn gobeithio y byddwch chi'n tanysgrifio i'n Cyfweliadau Martech podlediad!

Rwy'n siŵr y byddwch chi'n dod o hyd i gwpl o berlau y byddwch chi'n gor-wrando arnyn nhw!

 

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.