Methiant: Y Gyfrinach i Lwyddiant

methu towin

Pan gewch gyfle, codwch gopi o Methiant: Y Gyfrinach i Lwyddiant gan ffrind Robby Slaughter. Mae Robby wedi llunio canllaw gwych ar methu yn llwyddiannus fel y gallwch ddysgu a thyfu o'ch methiant. Ni allaf wneud y cyfiawnder llyfrau - mae yna anecdotau anhygoel gan rai o'r arweinwyr mwyaf mewn diwydiant.

Fodd bynnag, hoffwn rannu rhai o'r dyfyniadau methiant o'r llyfr i'ch ysbrydoli:

Mae'r wybodaeth a geir o fethiannau yn aml yn allweddol wrth gyflawni llwyddiannau dilynol. Yn y termau symlaf, methiant yw'r athro eithaf. David Garvin

Rwyf wedi colli mwy na 9,000 o ergydion yn fy ngyrfa. Dwi wedi colli bron i 300 o gemau. Chwech ar hugain o weithiau, mae rhywun wedi ymddiried ynof i gymryd yr ergyd fuddugol yn y gêm a methu. Rydw i wedi methu drosodd a throsodd yn fy mywyd. A dyna pam rydw i'n llwyddo. Michael Jordan

Mae methiant yn tanlinellu'r angen i gymryd siawns. Mae'r cliche yn iawn: Os na chymerwch unrhyw risgiau, ni fydd unrhyw wobrau. Ac os ydych chi'n mentro, bron yn ôl diffiniad, rydych chi'n mynd i fethu ar ryw adeg. Jeff Wuorio

Nid wyf wedi methu 10,000 o weithiau. Rwyf wedi dod o hyd i 10,000 o ffyrdd na fydd yn gweithio yn llwyddiannus. Thomas Edison

Nid oes unrhyw un na all lawenhau wrth ddarganfod ei gamgymeriadau ei hun yn haeddu cael ei alw'n ysgolhaig. Donald Foster

Methiant yn syml yw'r cyfle i ddechrau eto, y tro hwn yn fwy deallus. Henry Ford

Mae arbenigwr yn berson sydd wedi gwneud yr holl gamgymeriadau y gellir eu gwneud mewn maes cul iawn. Neils Bohr

Dim ond trwy lawer o fethiannau y gallwn wneud datblygiadau gwych mewn technoleg. Takeo Fukui

Mae'r rhai sy'n llwyddo yn tueddu i fod y rhai sy'n caniatáu eu hunain i fethu. Chris Brogan a Julien Smith

Rheol # 1: rhaid i chi ddysgu methu, ennill. David Sandler

Dyma fideo gwych gan Honda gyda'r un enw, yn trafod methiannau Honda ar hyd y blynyddoedd.

Archebwch gopi o Methiant: Y Gyfrinach i Lwyddiant a gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar bostiadau parhaus Robby ar ei flogMethiant.

2 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n credu ei fod yn wir nid yn unig gydag arweinwyr y Diwydiant, ond arweinwyr yn gyffredinol. Mae arweinwyr yn methu.
    Er enghraifft, collodd ei swydd, dechreuodd ei biz ei hun a methodd. Gorchfygwyd ef, mewn ymgais, am siaradwr y tŷ, mewn senedd wladol. Gorchfygwyd ef mewn ymdrechion enwebu ar gyfer y Gyngres, y Senedd a'r Is-lywydd. Enillodd sedd gyngresol yna ni chafodd ei hail-enwebu! Dioddefodd chwalfa nerfus ac yna cafodd ei wrthod fel swyddog tir y wladwriaeth. Unwaith eto, cafodd ei drechu mewn rhediad Senedd. Ni roddodd y gorau iddi. Abraham Lincoln ydoedd.

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.