Rhannu fy Methiannau (a Llwyddiannau?)

Tip het i Musings McGee lle des i o hyd i'r fideo methiant. Diolch am ysbrydoli'r swydd hon!

Anaml y byddaf yn cwrdd â pherson llwyddiannus nad yw wedi cael rhai methiannau trychinebus y tu ôl iddynt. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi dysgu mesur fy llwyddiant yn wahanol na'r mwyafrif. Rwy'n llwyddiannus oherwydd mae gen i 2 o blant gwych rydw i'n hynod falch ohonyn nhw ac sydd eisoes yn dangos potensial ymhell y tu hwnt i'm cyflawniadau yn hanner fy oedran.

Wrth edrych yn ôl ar fy mywyd, serch hynny, credaf fod fy llwyddiant wedi dod oherwydd fy methiannau - nid er gwaethaf hynny. Mae gen i hanes eithaf lliwgar ac wedi gwneud llawer o benderfyniadau gwael, ond dim ond tua 5 mlynedd yn ôl y rhoddais y gorau i ganolbwyntio a cheisio gwella'r hyn oeddwn i drwg yn a dechrau chyfrif i maes beth oeddwn i gwych yn. Dechreuais amgylchynu fy hun gyda phobl a oedd yn fy marnu ac yn fy helpu i fireinio fy sgiliau yn hytrach na beirniadu fy ngwendidau.

Yn fy sgil, rydw i wedi bod trosglwyddo o ysgol uwchradd, wedi ei fwsio yn ei safle yn Llynges yr UD, wedi ysgaru, cychwyn cwpl o gwmnïau, colli cartref ac adleoli fy mhlant (ddwywaith). Ar y llaw arall, cynhaliais raddau lefel anrhydedd yn y coleg, roeddwn yn Filwr Rhyfel y Gwlff wedi'i addurno a'i ryddhau'n anrhydeddus, roeddwn yn gyfrifol am dyfu llawer o fusnesau llwyddiannus, roedd gen i law i werthu cwmni yn rhyngwladol, ac rwyf wedi cael cartref diogel fel sengl. tad gyda 2 o blant gonest a gweithgar.

Rydw i nawr yn ddigon ffodus i helpu i redeg cwmni sy'n tyfu y gwnes i helpu i adeiladu'r cynlluniau busnes gwreiddiol ar eu cyfer. Dwi dal ddim yn gyfoethog, ac nid wyf yn poeni am fod felly. Mae fy nheulu yn dal i fyw mewn fflat. Mae unrhyw arian sydd ar ôl gennyf bob diwrnod cyflog yn mynd i hyfforddiant fy mab neu'n cael ei ail-fuddsoddi mewn mentrau newydd. Cyn belled â bod gen i deulu hapus a tho uwch fy mhen, dwi'n un boi hapus!

Pe byddech chi'n gofyn i mi'r digwyddiadau unigol mwyaf a newidiodd fy mywyd, mae gen i ddau:

 1. Fy ysgariad. Roeddwn i'n dad cariadus ond wnes i erioed ei ddangos nes i mi wynebu'r posibilrwydd o golli fy mhlant. Fe wnaeth fy ysgariad roi fy mywyd cyfan mewn persbectif.
 2. Fy ymddiswyddiad o gwmni. Ar ôl cronni refeniw mewn cwmni lleol a oedd oddi ar y siart, cefais fy rhoi dan reolaeth newydd a oedd yn meddwl fy mod yn fygythiad a chefais fy arwain allan y drws. Deuthum adref, eistedd ar y soffa, a galw fy ffrind Darren Gray a Pat Coyle.

  Fe wnaeth Pat fy rhoi i weithio ar unwaith a dwi erioed wedi edrych yn ôl. Newidiais fy agwedd amdanaf fy hun a fy ngwerth i fusnes hefyd. Nid oeddwn erioed yn gweithiwr eto, a pharhau i weithio gyda chwmnïau ac ar eu cyfer a fyddai’n cyfoethogi fy mywyd tra roeddwn yn gweithio i gyfoethogi eu bywyd hwy.

Fy nghyngor i unrhyw berson ifanc yw po gyntaf y byddwch chi'n darganfod beth yw eich cryfderau a sut i osgoi swyddi neu gyfleoedd nad ydyn nhw'n manteisio arnyn nhw, gorau po gyntaf y byddwch chi'n dod o hyd i hapusrwydd. Gyda hapusrwydd daw llwyddiant.

7 Sylwadau

 1. 1

  Fe wnaethoch chi anghofio sôn eich bod chi'n wych am ysbrydoli eraill. Mae hwn, yn fy llygaid i, yn gyfoeth gwych, oherwydd ni all unrhyw un fynd ag ef oddi wrthych mewn lladrad, ni all unrhyw draswr ei doddi i lawr na'i popio fel swigen ...

  Post gwych! Diolch yn fawr am rannu.

 2. 3

  Swydd ardderchog,

  Rwy'n cofio'n fyw fel person ifanc yn cael gwybod y gallaf wneud unrhyw beth mewn bywyd yr wyf yn rhoi fy meddwl iddo. Ac er bod pawb o'm cwmpas yn gadarnhaol ac yn galonogol; nid oedd unrhyw un yn gallu helpu i'm tywys a rhoi cyfeiriad imi ar sut i droi fy nghryfderau yn sgiliau gwerthadwy a sut i osgoi swyddi gwendid.

  Yn ifanc; Roeddwn yn fewnblyg a hyd heddiw rwy'n gweld rhwydweithio a gwneud perthnasoedd strategol er mwyn fy ngyrfa yn her.

  Edrych yn ôl ar fy mywyd; Nid wyf yn credu fy mod wedi cael llawer o fethiannau ysgubol oherwydd nid wyf erioed wedi cymryd unrhyw siawns fawr a allai arwain at lwyddiannau enfawr.

  Doug, diolch am roi llawer i mi feddwl amdano.

 3. 5

  Doug,

  Ers i mi gwrdd â chi am y tro cyntaf, rydych chi wedi bod yn ysbrydoliaeth imi bob amser ac yn gyntaf fod yn ME yn ddianolog. Rwy'n siŵr bod yna lawer a fyddai'n eilio hynny i mi.

  A, noson yn gynnar, diolch am eich gwasanaeth i'n gwlad!

 4. 7

  Mae'n ddiddorol ichi ddarganfod trwy “trial by fire” fod manteisio ar gryfder rhywun o leiaf yn un o'r allweddi i hapusrwydd.

  Mae gwyddonwyr wedi dod i gasgliad tebyg. Gallwch ddod o hyd i gyfres o fideos ac erthyglau sy'n ymchwilio i'r syniad hwn o “hapusrwydd” yma.

  Cheers!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.