Mae Dosbarth Uchaf y Cyfryngau Cymdeithasol yn ein Methu

seren roc cyfryngau cymdeithasol

In my daughter's high school they had an area that was sacred to seniors called the “senior rug”. The “senior rug” was a comfortable section built into an area in the main halls of her high school where the upper class could hang out. No freshmen or junior class were allowed on the uwch ryg.

Sounds mean, doesn't it? In theory, it provides the seniors with a sense of accomplishment and pride. And perhaps it provides the lower classmen with an eagerness to step up so one day the rug is theirs. Like any dosbarth system, serch hynny, y perygl yw'r gwahaniad cynyddol rhwng y dosbarth uchaf a'r lleill.

Yn ôl yn nyddiau cynnar y cyfryngau cymdeithasol, nid oedd system ddosbarth. Pan ysgrifennodd rhywun bost blog gwych ar y blogosffer, gwnaethom ni i gyd sirioli'r awdur a hyrwyddo ei swydd. Mewn gwirionedd, am amser hir roeddwn i'n arfer hyrwyddo postiadau blogiau blogiau newydd a ddarganfyddais mewn ymdrech i'w hannog a sicrhau eu bod yn cael darn o'r chwyddwydr. Roedd llawer o fy ffrindiau ar-lein heddiw yn bobl a ddarganfuodd a rhannu fy mlog neu i'r gwrthwyneb.

Cyfryngau cymdeithasol Mae gan changed. A class system is absolutely in place. And the upper class is comfortably alienating the world from their “senior rug”. I'm not part of the upper class, but I'd like to think I'm close. But sometimes it doesn't feel like it. I reach out to many in the upper class and they don't respond. They don't respond on Twitter, Facebook, Google+ or even by email.

Datgelu: This post may very well describe my behavior, too. I'm not criticizing others in as much as simply observing a change in the social media universe.

It's amazing. While these folks are writing books on the power of social media and telling their stories of the opportunities others gave them, they neglect to reach out a hand to the next person. I read many of their blogs and see tons of comments from dedicated followers that are retweeting, sharing and congratulating them on the great content… with no response from the pundit. None. Not a peep.

With the growth of this industry, I'm in no way stating that every request has to be answered – the numbers are simply too large. I, myself, have found it impossible to respond to every request. But I do try. If a conversation sparks on my social network and I know about it, I absolutely feel compelled to join the conversation. It's the least that I can do given that my social media network wouldn't have the authority if it wasn't for every single reader and follower.

I'm not going to name names, nor am I going to say it's everyone. There are plenty of exceptions. However, there are also plenty of social media rock stars that don't eat their own dog food. They go out and write books, speak and consult with major corporations – scolding them when they're not transparent nor Ymgysylltu. Ac yna maen nhw'n galw eu cyfeillion dosbarth uwch eraill i fyny ac yn sgwrsio gyda nhw dros botel braf o win yn nhŷ stêc y cwm lleol - gan anwybyddu eu rhwydwaith eu hunain.

Don't believe the hype folks. If you're following one of these professionals, buying their books and going to watch them speak… take a few minutes out to review their activity. Do they follow their own guidance? Do they reply to freshman and juniors on their Facebook page? Do they retweet great comments from followers who have no following? Do they follow the conversations in their own blog's comments?

If they don't, go find someone who does! Pull the rug out from under them.

13 Sylwadau

 1. 1

  Hoffwn pe gallwn ddweud fy mod yn cytuno â'ch swyddi, ac rwy'n siŵr bod yr hyn a ddywedwch yn wir i lawer o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol a blogwyr ond rwy'n ystyried fy hun yn iau yn y byd blogio ac nid wyf wedi cael dim ond profiadau da yn estyn allan. i rai o'r henoed.

  Rwyf wedi cael atebion gan rai o'r dynion mawr fel Chris Brogan, Jason Falls, Scott Stratten, Dave Kerpen ac ati. Rwyf hefyd wedi ysgrifennu am Dave Kerpen a'i lyfrau cwpl o weithiau ac fe rannodd fy swyddi ar ei rwydweithiau cymdeithasol.

  O brofiad rydw i wedi darganfod bod llawer o'r dynion mawr yn y cyfryngau cymdeithasol yn ymarfer yr hyn maen nhw'n ei bregethu, sy'n debygol pam eu bod nhw mor llwyddiannus.

 2. 4

  Douglas, Yikes! Gobeithio nad ydw i yn y categori “drwg hŷn”. Rwy'n hoffi meddwl fy mod i'n estyn allan, yn ymateb ac yn ymgysylltu. A oes pobl y gallwn fod wedi lliniaru ar hyd y ffordd? Wrth gwrs. Mae yna adegau pan nad ydw i'n (neu'n methu) ymgysylltu. Yr wythnos diwethaf er enghraifft roeddwn i ym Mheriw anghysbell a Bolifia a mynediad cyfyngedig iawn i'r We (dim ond tua awr y dydd). Ddoe roeddwn i ar awyren am 10 awr. Weithiau ar ôl araith byddaf yn cael 200 neu 300 o drydariadau a 50 cais gan ffrind ar Facebook. Nid wyf yn gwneud esgusodion, dim ond nodi realiti. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser, rwy'n ceisio bod yn hawdd mynd atynt.

 3. 5

  @douglaskarr: disqus @ google-4e3cce4e05af3f9a841d921fe02f1ea7: disqus @mattsouthern: disqus Arsylwi da. Rwy’n bendant yn gweld rhai o’r henoed yn ffurfio “clybiau unigryw” sy’n estyn allan i’r newbie gyda’r cymhelliad ddim yn wir gysylltiad, ond yn hytrach yn gobeithio eu rhaffu i mewn i weminar “am ddim” sydd wedyn yn dod yn llain werthu. Y peth yw, yn union fel y rhai ar y ryg hŷn, cyn bo hir bydd angen iddyn nhw symud ymlaen ac esblygu, neu fe fyddan nhw eu hunain yn dod yn gollwr sy'n sownd gan ailadrodd y 12fed radd.

  • 6

   Hoffwch y sylw ar “ailadrodd gradd 12fed”! Mae yna hefyd gyfatebiaeth y bobl hynny o'r ysgol uwchradd sy'n dal i fyw gartref, yn pwmpio nwy, ac yn myfyrio ar eu dyddiau o fod yn seren bêl-droed fel y gorau y bydd hi erioed iddyn nhw.

 4. 7

  A yw hyn yn gymaint o syndod. Mae'r ymgynghoriaethau rheoli wedi bod yn pregethu pŵer trawsnewid, ond nhw yw'r rhai mwyaf gwrthsefyll newid. FFAITH: maent yn dal i weithredu SAP fel yr oeddent 20 mlynedd yn ôl. Felly, ymgynghorwyr yn unig yw'r “gurus cyfryngau cymdeithasol”. A chofiwch, mae ymgynghorydd yn foi sy'n gwybod 1,000 o ffyrdd i wneud cariad, ond nad oes ganddo gariad. (datgeliad: Roeddwn i'n Bartner gydag un o'r Big4)

  • 8

   Yn fy achos i o leiaf, nid wyf yn ymgynghorydd. Rwy'n ysgrifennu llyfrau, yn rhoi areithiau, yn rhedeg dosbarthiadau meistr, yn gwneud rhywfaint o hyfforddi, ac yn eistedd ar fyrddau cynghori. Fodd bynnag, am y 6 blynedd diwethaf, nid wyf wedi ymgynghori.

 5. 9

  Rwyf wedi cael meddyliau tebyg, wedi ei ysgrifennu o'r blaen .. mae sefyllfa 'milltiroedd yn amrywio' o hyd. Fel Matt rydw i wedi gweld a phrofi'r 'elitaidd' yn cerdded eu sgwrs ac fel y gwnaethoch chi eu gweld nhw .. dim cymaint. Rwyf wedi gwylio ychydig yn torri i mewn i'w rhengoedd fel petai, ond eto gweld eraill yn cael eu gadael allan. Gan feddwl am y rhai sy'n cadw'r cylch i fynd .. gallwn weld a yw ein hymgynghorwyr ddim yn ymarfer yr hyn maen nhw'n ei bregethu, os ydyn ni'n prynu'r llyfrau, yn mynychu'r darlithoedd, yn talu'r ffioedd ymgynghori hefty, yn clicio'r botymau a'r bathodynnau ac yn parhau i chwarae'r gêm honno. . Felly nid wyf yn siŵr a ydyn nhw'n methu â ni .. gwyliwch y prynwr yn iawn?

  Ar hyn o bryd fy ffocws i yw fi. Rwy'n ceisio peidio â phoeni cymaint am eraill, pethau na allaf eu rheoli. Rwy'n mynd i wneud fy peth, gweithio'n galed i wneud mwy, gwneud yn well i mi, fy nghleientiaid, fy biz. FWIW.

 6. 10

  @douglas, mae'n debyg bod yr hyn rydych chi'n ei ddweud yn gywir, mae'n debyg iddo ddigwydd i chi, mae'n debyg bod “hŷn” yn cyrraedd llwyfan i ymateb yn unig i sgyrsiau sy'n cael eu cynnal gyda'r bechgyn mawr wrth iddyn nhw ychwanegu gwerth ... ond mae sylfaen yr hyn yoy yn ei nodi swnio ychydig yn anghywir. NID yw cyrraedd y lefel uchaf ar gyfryngau cymdeithasol yn eich gorfodi i ymateb i bob post neu sylw unigol, nac i swyddi na fyddai efallai'n ychwanegu gwerth. Yn y diwedd, dyna pam maen nhw yma (ychwanegu sbeisys i'r sgwrs). Ac i rai fel @David Meerman, mae'n amhosib gwneud hynny (oni bai ei fod yn llogi cynorthwyydd).

  • 11

   Rwyf wedi archwilio'r syniad o gael cynorthwyydd. Ond rwyf wedi dod i'r casgliad nad oes unrhyw ffordd bosibl y byddaf byth yn cael rhywun arall i gymryd rhan ar gymdeithasol gan ddefnyddio fy enw. Dim ffordd. Os oes ganddo fy enw arno, ysgrifennais ef. Rydw i wedi dweud wrth bobl fel Guy Kawasaki fy mod i'n caru'r hyn maen nhw'n ei wneud ond yn anghytuno â phostio a phostio cynorthwywyr yn awtomatig.

 7. 12

  Yn gyntaf, rwy’n cydnabod ac yn pwysleisio’r twf esbonyddol yn y Cyfryngau Cymdeithasol a’i fynychwr “Follower-ship”. Yn ail, dewisodd rhai pobl beidio â chlocio lled band, pyst ac mewn-flychau yn ymwybodol trwy gydnabod sylwadau ac “Retweets” yn ddiangen. Yn olaf, dyma fywyd. PEIDIWCH Â chael medal dim ond am arddangos. Ymateb gwir ymgysylltiad; Nid yw “Ditto-heads” yn gwneud hynny.

 8. 13

  Ysgrifennodd Douglas Marjorie Clayman am hyn mewn dull gwahanol - yr un wythïen. Rwyf wedi bod ar dderbyn diwedd hyn bedair blynedd yn ôl a chefais gymaint o sioc bryd hynny. Roedd eu gweithredoedd mor anghyson â'r hyn a ddywedon nhw, dysgais yn gyflym pwy oedd yn llawn o ^ * (.

  Mae'n rhwystredig pan welwch ymddygiad o'r fath ac yna dywedais whateva, cadw fy ffocws ar yr hyn yr oeddwn yn ei dyfu ar gyfer fy musnes. Ar ochr arall i'r llanastr hwn, rwy'n gwybod pob cam o'r ffordd, trwy roi gwerth i wrandawyr bob wythnos - daeth pob gwrandäwr sydd gennym ar gyfer #BBSradio o gerdded fy sgwrs ac nid oherwydd bod A-lister wedi fy mhwmpio i fyny i'w “gynulleidfa. ”

  Fe allwn i fynd i'r wal ychydig trwy rannu sut roedden nhw'n siarad â mi y tu ôl i'r llenni. Dysgais yn gyflym, maen nhw'n poeni am eu statws pan ddaw rhywun draw sydd mor graff ag ydyn nhw ac mae'n drueni mawr. Mae'n well gen i hyrwyddo'r rhai o'm cwmpas a gwybod y gallwn ni i gyd dyfu. Nid yw'n cymryd oddi wrth ein gilydd os yw un ohonom ni'n cael llwyddiant, yn lle hynny mae'n chwyddo llwyddiant i ni i gyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.