Cloud Cloud: Awtomeiddio Clirio Hawliau Cynnwys mewn Amser Real

Cloud Rights Cloud gan Fadel

Yn gynharach eleni, honnir i Chipotle dynnu llun o noddwr Sacramento heb eu caniatâd ac yna ei ddosbarthu trwy gydol eu cyfochrog marchnata. Mae'r hyd yn oed siwt ar gyfer holl elw'r cwmni dros gyfnod o 9 mlynedd ... $ 2.2 biliwn.

Mae'n sefyllfa y gellid bod wedi'i hosgoi gan ddefnyddio technoleg a oedd yn ymgorffori proses gan sicrhau bod datganiad wedi'i lofnodi a bod y llun ar gael i'w ddefnyddio a'i ddosbarthu ... cyn iddo gael ei ddosbarthu!

Mae FADEL yn cyflwyno cynnig newydd i frandiau ac asiantaethau olrhain hawliau cynnwys digidol maen nhw'n ei ddefnyddio i gynhyrchu deunydd hysbysebu a marchnata. Ymhlith y buddion mae cael asedau cyfryngau digidol yn gyflymach i'w marchnata gyda chreadigol, arbed amser ac arian ar y broses cymeradwyo hawliau ac osgoi cost camddefnyddio.

Cwmwl Hawliau wedi'i gynllunio i integreiddio i'r rhai mwyaf poblogaidd rheoli asedau digidol a llwyfannau hysbysebu a ddefnyddir ar gyfer asiantaethau a brandiau mawr i fach, gan gynnwys Abode, OpenText, blwch a Adstream.

Mae rheolwyr brand yn cael mynediad ar unwaith i broffiliau talent gan gynnwys eu perthynas asiant, aseiniadau, nodweddion ac asedau cysylltiedig yn ogystal â chytundebau, datganiadau a thelerau defnydd. Gall creaduriaid wirio'r amrywiaeth gyflawn o elfennau cynhyrchu hysbysebu yn gyflym - o fodelau, actorion a ffotograffwyr i gerddoriaeth, delweddau, a hysbysebion eu hunain - yn erbyn telerau contract i glirio hawliau mewn amser real, i gyd o fewn platfform rheoli cynnwys presennol eu cwmni.

Rydyn ni'n dod â phopeth rydyn ni wedi'i ddysgu o'n 14 mlynedd o brofiad ac arloesedd gyda rheoli hawliau a thechnoleg i'r gymuned hysbysebu gyda Cwmwl Hawliau. Gellir ei integreiddio'n gyflym ac yn hawdd i brosesau a systemau busnes hysbysebu presennol i ostwng costau, cynyddu buddsoddiad a chyflymder i'r farchnad a lliniaru'r risgiau niferus a all ddeillio o gamddefnyddio'r llu o asedau ac elfennau o fewn ads.Tarek Fadel, Sylfaenydd FADEL a Prif Swyddog Gweithredol.

Mae ymgyrchoedd hysbysebu yn dibynnu ar gasgliad eang o asedau digidol i gyfleu hanfod y brand. Ac eto, mewn amgylchedd sy'n llawn cynnwys, gall llu o heriau arafu ymgyrch a chreu risg i'r busnes. Hawliau Cloud gan FADEL yn ddatrysiad syml a di-dor sy'n galluogi'r hysbysebwr i:

  • Cyflymu cynhyrchu a dosbarthu hysbysebion gyda chadarnhad cipolwg ar ba asedau - print, digidol, fideo a thalent - y gellir eu defnyddio pryd, ble a sut.
  • Diogelu brandiau rhag defnyddio cynnwys anghyflawn a all gostio miliynau mewn cosbau, ailweithio ymgyrchu, a Chysylltiadau Cyhoeddus negyddol.
  • Torri costau gyda mwy o effeithlonrwydd a'r gallu i asesu'r holl stocrestr greadigol ar gyfer ailddefnyddio'r cynnwys gorau posibl.
  • Galfaneiddio ecwiti brand gyda pherfformiad analytics sy'n rhoi mewnwelediad i chwilio a defnyddio cynnwys fel y gallwch ei fwyhau ar draws sianeli print, digidol, darlledu a chymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.