Pa ffactorau sy'n eu gwneud ar gyfer Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol Llwyddiannus?

7 llwyddiant strategaeth cyfryngau cymdeithasol

Y prynhawn yma, roeddwn yn eistedd gyda rhai arweinwyr ym myd busnes, cyfryngau cymdeithasol a digidol ac roeddem yn siarad am yr hyn sydd ei angen ar gyfer marchnata llwyddiannus. Roedd y consensws llethol yn eithaf syml, ond byddech chi'n synnu faint o gwmnïau sy'n ei chael hi'n anodd… ble i ddechrau.

Fe wnaethon ni rannu straeon am gwmnïau nad oedden nhw'n deall eu cynnig gwerth, ond roedden nhw'n siopa am wefannau newydd. Fe wnaethon ni rannu straeon am gwmnïau nad oedd ganddyn nhw unrhyw aliniad gwerthu a marchnata, ac a oedd yn anhapus â'u hymdrechion marchnata. Ac wrth gwrs, mae'r materion yn gorgyffwrdd ac yn atseinio mewn strategaeth cyfryngau cymdeithasol - lle mae'ch bylchau yn tyfu'n sylweddol o ran maint ac yn cael eu clywed gan bawb.

Diolch byth fod marchnatwyr eraill yn meddwl fel ei gilydd. Os edrychwch yn ofalus ar y Saith Ffactor Llwyddiant Strategaeth Busnes Cymdeithasol gan yr arweinwyr meddwl Brian Solis a Charlene Li, dylai ddod yn amlwg iawn bod yn rhaid i chi ddatblygu sylfaen a strategaeth wych sydd wedi'i hadeiladu arni a'i esblygu.

Saith Ffactor Llwyddiant y Strategaeth Busnes Cymdeithasol

  1. Diffiniwch y cyffredinol nodau busnes.
  2. Sefydlu'r gweledigaeth hirdymor.
  3. Sicrhau bod cefnogaeth weithredol.
  4. Diffiniwch y strategaeth map ffordd.
  5. Sefydlu llywodraethu a chanllawiau.
  6. Staff diogel, adnoddau, a chyllid.
  7. Buddsoddwch yn technoleg llwyfannau sy'n esblygu.

Gormod o weithiau rydyn ni'n gwylio cleientiaid yn ei chael hi'n anodd oherwydd eu bod nhw'n aml yn dechrau i'r cyfeiriad arall ... prynu datrysiad, yna cyfrifo'r hyn sydd ei angen arnyn nhw i'w redeg, yna sgramblo am broses, strategaeth a chyllideb, ac yn y pen draw, cyfrifo beth fydd y nodau a'r weledigaeth . Argh!

Dyma hefyd pam nad ydym yn dod allan o'r giât gan ddatgan rhywfaint o blatfform dyna'r gorau ar y farchnad. Dylai'r ystod o nodweddion, buddion, anhawster a chost offer cyfryngau cymdeithasol gael eu dadansoddi a'u teilwra i anghenion, adnoddau a gweledigaeth busnes. Nid yw'n anghyffredin i ni argymell gwahanol offer ar gyfer cwmnïau tebyg ar ôl i ni ddadansoddi'r ffactorau hyn.

Cyfryngau Cymdeithasol Llwyddiannus

Dadlwythwch e-lyfr Brian a Charlene - Saith Ffactor Llwyddiant y Strategaeth Busnes Cymdeithasol i gael golwg drylwyr ar yr hyn sydd ei angen i ddatblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol lwyddiannus.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.