Ffactorau wrth Brynu Llwyfan Awtomeiddio Marchnata

awtomeiddio marchnata 1

Mae cymaint systemau awtomeiddio marchnata allan yna ... ac mae llawer ohonyn nhw'n diffinio'u hunain fel awtomeiddio marchnata gyda graddfa amrywiol o nodweddion gwirioneddol sy'n ei gefnogi. Yn dal i fod, rydyn ni'n gwylio cymaint o gwmnïau'n gwneud camgymeriadau enfawr naill ai wrth wario llawer gormod o arian, gormod o amser neu brynu'r datrysiad anghywir yn gyfan gwbl.

Yn benodol i dechnoleg marchnata, rydym bob amser yn gofyn ychydig o gwestiynau yn y broses o ddewis gwerthwyr:

 • Beth yw'r cyfle ydych chi'n gweld nad yw hynny'n cael ei fanteisio? A yw'n meithrin arweinwyr? Mae sgorio yn arwain at gynyddu effeithlonrwydd gwerthu? Helpu ailwerthu neu gadw cleientiaid cyfredol? Neu ai dim ond lleihau llwyth gwaith eich tîm ac awtomeiddio rhai o'r prosesau llaw rydych chi'n eu defnyddio ar hyn o bryd.
 • Pa linell amser oes rhaid i chi weithredu a gweld canlyniadau? Pa mor gyflym y mae angen i chi fod yn weithredol i weld enillion ar eich buddsoddiad? Beth yw'r pwynt adennill costau i ddatgan llwyddiant?
 • Pa adnoddau a oes angen i chi weithredu a rheoli'r system? Mae hwn yn un enfawr! Oes angen i chi wneud ymchwil persona? Oes angen i chi ddatblygu siwrneiau cwsmeriaid o'r dechrau? A oes angen i chi hyd yn oed ddatblygu eich templedi e-bost ymatebol eich hun? A fydd yr integreiddiadau cynhyrchiol yn gweithio neu a oes rhaid i chi gael datblygiad ychwanegol i gyflawni'r canlyniadau sydd eu hangen arnoch chi?
 • Pa ddata a oes angen i chi ddechrau arni a sut ydych chi'n mynd i symud a diweddaru data taith cwsmeriaid yn effeithiol wrth i ymddygiad, prynu a data arall gael ei ddiweddaru? Y system anghywir ac fe welwch fod eich adnoddau wedi sychu dim ond ceisio trawsnewid a llwytho data rhwng systemau.
 • Pa fuddsoddiad allwch chi wneud? Nid trwyddedu'r platfform yn unig ydyw, ei gostau negeseuon, gwasanaeth a chefnogaeth, datblygu cynnwys, integreiddio a chostau datblygu, yn ogystal â chostau gweithredu, cynnal a chadw, profi ac optimeiddio.

Fel rheol, gofynnwn i'n cleientiaid fapio teithiau eu cwsmeriaid:

 • Caffael - Ar gyfer pob cynnyrch a phob ffynhonnell arweiniol, beth yw'r siwrnai y mae gobaith yn ei chymryd i ddod yn gwsmer? Cynhwyswch adnoddau traddodiadol, adnoddau atgyfeirio, ac adnoddau ar-lein. Byddwch yn gallu gweld pa brosesau sydd fwyaf effeithlon, gyrru'r mwyaf o refeniw, a chostio'r swm lleiaf o arian. Efallai yr hoffech ddefnyddio awtomeiddio marchnata i gynyddu cyfaint y gorau neu awtomeiddio'r broses ar gyfer y siwrneiau mwyaf aneffeithlon ond proffidiol.
 • Cadw - Ar gyfer pob cynnyrch, beth yw'r siwrnai y mae cwsmer yn ei chymryd i aros neu ddychwelyd fel cwsmer? Gall systemau awtomeiddio marchnata fod yn offer anhygoel i gynyddu cyfraddau cadw. Gallwch ddefnyddio ymgyrchoedd ysgubol, ymgyrchoedd hyfforddi, sbarduno ymgyrchoedd yn seiliedig ar ddefnydd, a llawer mwy. Peidiwch â thanamcangyfrif faint y gall y llwyfannau hyn eich cynorthwyo ynddo cadw cwsmeriaid gwych.
 • Uwchwerthu - Sut allwch chi gynyddu gwerth cwsmeriaid i'ch brand? A oes cynhyrchion neu gyfleoedd ychwanegol? Byddech chi'n synnu faint o gwsmeriaid sydd gennych chi sy'n gwario arian gyda chystadleuwyr oherwydd nad oeddent hyd yn oed yn sylweddoli'r hyn sydd gennych i'w gynnig!

O fewn pob taith, nawr mapiwch:

 • Personél a Chostau - Beth yw costau eich staff gwerthu a marchnata i gaffael pob arweinydd cymwys a phob cwsmer?
 • System a Chostau - Beth yw'r systemau lle mae data'n cael ei gasglu ar y ffordd?
 • Cyfle a Refeniw - Beth yw'r twf targed ar gyfer pob taith a faint o refeniw ychwanegol y gellir ei sicrhau trwy awtomeiddio a gwneud y gorau o'r siwrneiau hynny? Efallai y byddwch chi hyd yn oed eisiau amcangyfrif y rhain - 1%, 5%, 10%, etcetera dim ond er mwyn delweddu'r cyfle refeniw. Gall hynny roi'r cyfiawnhad cyllidebol ichi wneud y gweithredu.

Efallai yr hoffech ymchwilio i gwmnïau eraill yn eich diwydiant ac adolygu achosion defnydd gan rai gwerthwyr awtomeiddio marchnata. Cofiwch hyn, serch hynny, nid yw llwyfannau awtomeiddio marchnata yn cyhoeddi'r gweithrediadau trychinebus - dim ond y rhai anhygoel! Cymerwch y rhifau â gronyn o halen wrth i chi weithio i ddod o hyd i'r platfform cywir.

Hynny yw, cyn i chi brynu'r platfform erioed, dylai fod eich holl strategaethau wedi'u gosod allan ac yn barod i'w gweithredu! Yn debyg iawn i adeiladu tŷ ... mae'n rhaid i chi gael y glasbrintiau cyn chi sy'n penderfynu ar yr offer, yr adeiladwyr, a'r cyflenwadau! Pan fyddwch yn mapio ein strategaethau yn llwyddiannus, gallwch werthuso pob platfform awtomeiddio marchnata yn erbyn y strategaeth honno i nodi'r platfformau lle mae'n debygol y byddwch yn llwyddiannus. Rydym yn gweld mwy o fethiannau gyda chwmnïau sy'n prynu'r platfform ac yn ceisio symud eu prosesau i ddarparu ar gyfer diffygion y platfform. Rydych chi eisiau'r platfform sydd leiaf aflonyddgar a mwyaf addas i'ch adnoddau, prosesau, talent, amser, a'r enillion dilynol ar fuddsoddiad.

Byddem yn argymell yn fawr sgipio gan ofyn i'ch platfform am dystlythyrau a dim ond mynd ar-lein i ddod o hyd i gwsmeriaid. Yn yr un modd â'r achosion defnydd, mae tystlythyrau yn aml yn cael eu dewis â llaw a'r cwsmeriaid mwyaf llwyddiannus. Rydych chi eisiau cyrraedd a chyfweld y cwsmer cyffredin i weld pa lefel o wasanaeth, cefnogaeth, strategaethau, integreiddio ac arloesi y mae eich platfform awtomeiddio marchnata yn ei ddarparu. Byddwch yn ymwybodol eich bod chi'n mynd i glywed rhai straeon arswyd - mae gan bob platfform awtomeiddio marchnata nhw. Cymharwch eich adnoddau a'ch amcanion â phob un o'ch cyfeiriadau i farnu a allai ragweld eich llwyddiant neu'ch methiant ai peidio.

Roedd gennym un cleient yn integreiddio ac yn gweithredu platfform chwe digid yn seiliedig yn unig ar eu pedrant dadansoddwr. Pan oedd y platfform yn barod i lansio nid oedd ganddynt unrhyw strategaeth, dim cynnwys, a dim ffordd o fesur llwyddiant yr ymgyrchoedd go iawn! Roeddent yn meddwl yn sicr y byddai ganddynt rai ymgyrchoedd sampl yn y platfform y gallent eu diweddaru a'u hanfon yn hawdd ... nope. Lansiwyd y platfform fel cragen wag.

Nid oedd gan yr ymgysylltiad â'r platfform unrhyw adnoddau strategol, chwaith, dim ond cefnogaeth i gwsmeriaid wrth ddefnyddio'r platfform. Roedd yn rhaid i'r cwmni fynd allan a chael ymchwil persona i'w gwsmeriaid, llogi ymgynghorwyr i helpu i ddatblygu siwrneiau cwsmeriaid, ac yna gweithio gydag ymgynghorwyr i gynnal a gwella'r ymgyrchoedd. Roeddent yn synnu bod y gost i ddatblygu a gweithredu'r ymgyrchoedd cyntaf yn cysgodi'r gweithredu technoleg cyfan.

 

Un sylw

 1. 1

  Diolch am yr awgrymiadau hyn, maen nhw i gyd yn bwysig iawn. Gall awtomeiddio marchnata ddod â chanlyniadau rhagorol, ond dylai cleientiaid fod yn ymwybodol ei fod yn offeryn ac ni fydd yn gweithio heb strategaeth a chynnwys. Dyna pam ei bod mor bwysig dewis y platfform sy'n cynnig cefnogaeth gymhleth wrth sefydlu ymgyrchoedd. Hoffwn argymell Synerise, sy'n blatfform o'r fath. Mae cleientiaid nid yn unig yn cael mynediad at yr holl nodweddion, ond hefyd hyfforddiant, help ac awgrymiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.