A yw Facebook yn Cymharu â LinkedIn ar gyfer Rhwydweithio Busnes?

facebook yn erbyn gweithwyr proffesiynol linkedin

Rydym yn byw mewn oes gynyddol ddigidol. Richard Madison o'r Ysgol Busnes a Rheolaeth Brighton creodd yr ffeithlun hwn sy'n archwilio rhinweddau defnyddio Facebook a LinkedIn ar gyfer Rhwydweithio ac ar gyfer Marchnata. Oeddech chi'n gwybod bod 1.35 biliwn o ddefnyddwyr ar Facebook, ac er bod y rhwydwaith yn aml yn cael ei anwybyddu fel adnodd proffesiynol bod 25 miliwn o dudalennau busnes?

Mae'r ffeithlun hwn yn archwilio'r cyfleoedd unigryw y mae pob platfform yn eu cynnig i weithiwr proffesiynol ym myd digidol heddiw. Efallai mai'r peth pwysicaf i'w nodi yw bod busnesau yn defnyddio'r ddau blatfform i ddod o hyd i dalent ar-lein, ei recriwtio ac ymchwilio iddo. Nid pwrpas pob platfform yn unig a'u cryfderau a'u gwendidau cynhenid ​​sy'n bwysig - mae pob rhwydwaith yn cynnig persbectif gwahanol i'ch proffil ac mae pob un yn cynnig cynulleidfa wahanol i gymharu'ch sgiliau a'ch gwaith (a'ch chwarae) hanes.

Mae rheoli pob platfform yn effeithiol i sicrhau eich bod chi'n datblygu enw da ar-lein yn syniad gwych - yn enwedig os ydych chi'n chwilio am gyflogaeth neu'n tyfu eich busnes!

LinkedIn-vs-Facebook

Mae Ysgol Busnes a Rheolaeth Brighton wedi'i lleoli yn Brighton, Dwyrain Sussex. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol ym 1990 fel cwmni hyfforddi Rheolaeth a Busnes ar gyfer y sector cyhoeddus a phreifat yn y DU. Mae'r cwmni wedi datblygu i fod yn goleg dysgu o bell ar-lein rhyngwladol sy'n cynnig ystod eang o gymwysterau Rheoli a Busnes sydd wedi'u hachredu gan y DU ac a gydnabyddir yn rhyngwladol, ar lefelau graddedig ac ôl-raddedig.