Pam nad ydw i'n hoffi Facebook

Mae'r rhai ohonoch sydd wedi fy ngweld yn siarad yn aml wedi fy nghlywed yn siarad yn erbyn Facebook. Rydw i ar Facebook, rwy'n cymryd rhan ar Facebook ... ond dwi ddim yn ei hoffi. Mae yna dipyn o bethau nad ydw i'n eu mwynhau ar Facebook:
facebook-sucks.png

 1. Nid yw'r llywio yn gwneud unrhyw synnwyr i mi. Mae yna fwydlenni, bwydlenni ochr, llywio sy'n ymddangos ... Rwy'n mynd ar goll a dwi ddim yn credu ei fod yn reddfol o gwbl.
 2. Rwy'n cellwair mai AOL 10.0 yn unig yw Facebook. Mae'n system gaeedig ... mae eisiau eu hunain popeth ac nid yw am i chi adael. Mae yna wefannau gwych ar hyd a lled y rhwyd, gan roi'r gorau i ddisgwyl i mi wneud popeth yno!
 3. Nid oes unrhyw opsiynau ar gyfer personoli. Dwi wedi blino ar Facebook glas (# 3B5998). Gadewch imi roi dalen arddull ar fy nhudalen a'i haddasu!
 4. Mae cysylltiadau a noddir yn gyflenwad diddiwedd o “Senglau”… Moms Sengl, Cristnogion Sengl, Senglau… GADEWCH YN UNIG! Rydw i wedi clicio X ganwaith, cael y pwynt!
 5. Bydd Facebook yn methu (ie, dywedais hynny!) Oni all gywiro un gwendid cyffredinol, serch hynny. Treulir mwyafrif fy amser yn Facebook rheoli Facebook… Ddim yn ei ddefnyddio. Mae'n rhaid i mi anwybyddu apiau, anwybyddu gwahoddiadau, anwybyddu digwyddiadau, anwybyddu ceisiadau ffrind, anwybyddu achosion, anwybyddu dod yn gefnogwr, ac anwybyddu hysbysebion. Nid yw'n hwyl ... mae'n annifyr.

Y fframwaith ymgeisio firaol yn Facebook yw ei ddiffyg mwyaf. Gan fod gen i rwydwaith mawr o ffrindiau, teulu a chydweithwyr, rwy'n mewngofnodi ac mae gen i restr ddiderfyn o wahoddiadau. Mae'n hurt a byth yn stopio. Rwy'n gwybod bod yna rai lleoliadau y gallaf eu llwyddo i helpu hyn ... ond ni allaf ddarganfod ble maen nhw. Rwyf am rwystro pob cais cais i ddechrau.

Dyma fy marn i, wrth gwrs! Hoffwn glywed eich un chi ...

10 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Waw, diolch am ychwanegu at fy rhestr o pam nad ydw i hyd yn oed ar Facebook, lol!

  Rwy'n cael gwahoddiadau gan bobl rwy'n eu hadnabod, pobl nad ydw i'n eu hadnabod prin a hyd yn oed pobl nad oes gen i unrhyw syniad pwy ydyn nhw a pham mae ganddyn nhw fy nghyfeiriad e-bost personol! Bob tro dwi'n cael fy nhemtio (hy, yn swnian i wneud yr ymdrech), rydw i'n mynd trwy'r ffordd trwy'r TOUS (onid oes unrhyw un arall yn eu darllen?) Ac yn gag- "Pam mae unrhyw un yn cytuno i'r telerau hyn!?!"

 3. 3

  Roeddwn i'n gwybod pe bawn i'n aros yn ddigon hir y byddwn i'n dod o hyd i rywun arall sy'n teimlo'r un ffordd rydw i'n ei wneud am FB. Mae'n syfrdanol y dylent barhau i fwynhau twf mor doreithiog. Credaf y byddai yna lawer o bobl sy'n defnyddio FB dan ddioddefaint dim ond oherwydd mai dyna'r eicon safonol yn eiddo web2.0. Hoffwn i hefyd ei weld yn newid yn radical neu'n dioddef tranc tebyg i Internet Explorer yn y pen draw. Tra fy mod i ar FB, rydw i'n gofyn y cwestiwn i mi fy hun yn barhaus "sut allwn i wneud heb FB a bod yr un mor effeithiol?"

 4. 4

  Doug, rwy'n cytuno â chi. Roedd Facebook yn hwyl iawn i mi ar y dechrau, ac roeddwn i wrth fy modd â'r cyfle i ailgysylltu â hen ffrindiau. Fodd bynnag, mae newydd-deb y "tegan" wedi gwisgo i ffwrdd ar y pwynt hwn ac rwy'n gweld bod y system wedi mynd yn ddiflas i'w defnyddio a'i rheoli. Fel chi, mae'n rhaid i mi gydbwyso lle rydw i'n rhoi fy amser. A yw'n werth yr amser i wylio trwy'r gwahoddiadau "rhyfeloedd maffia" diddiwedd a'r ceisiadau gêm wirion? Yn aml nid yw. Rwy'n dal i ddefnyddio'r gwasanaeth (braidd yn ddychrynllyd) ond rwy'n rhannu eich teimladau bod angen dull llawer mwy defnyddiwr-ganolog arnynt. Mae'n ymddangos i mi fod gan FB ormod o gemau a theclynnau, a dim digon o bobl go iawn yn cysylltu.

 5. 5

  Meddyliau blaengar Doug. Er fy mod i'n ffan o facebook hoffwn ychwanegu un at y rhestr. Beth am:

  # 6 Mae diffyg unrhyw fodel busnes cynaliadwy yn gwneud i mi deimlo y bydd FB ryw ddydd wedi mynd mewn pwff o fwg.

 6. 6

  Rwy'n mwynhau FB ac wedi cysylltu â nifer o hen ffrindiau yr oeddwn wedi colli trywydd amdanynt. Mae'n debyg bod rhesymau da pam wnes i golli trywydd ohonyn nhw yn y lle cyntaf. Cytunaf yn arbennig â # 5; dyma'r peth cyntaf rwy'n ei wneud pan fyddaf yn mewngofnodi: Anwybyddu pethau. Nid wyf am chwarae mewn Mafia na chael fy herwgipio a beth sydd â'r rhith-ffermydd a'r sŵau? Pam na allaf ddidoli ffrindiau yn ôl eu henw olaf?

 7. 7
 8. 8

  Rwy'n cytuno ar bob pwynt ac eithrio # 3 - rwy'n ei ystyried yn fendith na all pobl MySpace-ify eu tudalennau proffil. Fel arall, byddem yn destun yr holl gefndiroedd disglair a cherddoriaeth annifyr a oedd yn gyrru pobl i ffwrdd o MySpace yn y lle cyntaf.

 9. 9
 10. 10

  Yr ateb yw bod yn android paranoiaidd. Nid wyf yn caniatáu i unrhyw un weld fy mhroffil, dim ond pobl sydd eisoes yn ffrindiau! Wrth gwrs mae hyn yn gweithio dim ond nes eich bod chi eisiau cysylltu â rhywun sy'n gwneud yr un peth. Yna mae'n rhaid i un ohonoch ddadwneud y cyfyngiad hwn dros dro, er mwyn i'r llall eu gwahodd ...

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.