Canlyniadau Arolwg Busnesau Bach Facebook

Canlyniadau Arolwg Facebook

Mae Roundpeg yn canolbwyntio ar fusnesau bach. Felly, er fy mod bob amser yn ddiddorol gyda'r hyn y mae cwmnïau mwy yn ei wneud, mae fy musnes yn dibynnu ar fy nealltwriaeth o'r hyn y mae perchnogion busnesau bach yn ei wneud, ei feddwl, ei eisiau a'i angen.

Ac oherwydd y ffocws hwnnw, rydym wedi lansio cyfres o astudiaethau i ddeall sut roedd busnesau bach (1 - 25 o weithwyr) yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Er y bu nifer o arolygon yn edrych ar sut mae cwmnïau Fortune 500 yn mynd i fyd cyfryngau cymdeithasol, prin oedd y cynnwys am gwmnïau llai. Roeddem am wybod a oedd cwmnïau llai yn arwain neu'n llusgo y tu ôl i'w cymheiriaid mwy o ran defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol.

Canlyniadau Arolwg Facebook

Er ein bod wedi rhagweld rhai o'r canlyniadau, fe wnaeth canfyddiadau eraill ein synnu. Gwnaethom lunio'r canlyniadau rhagarweiniol i mewn i bapur gwyn ym mis Awst, (lawrlwythwch yma http://wp.me/pfpna-1ZO) ac yna edrych yn agosach ar Facebook.

Cawsom ymateb gwych a llawer o fewnwelediad diddorol i sut mae busnesau bach yn arbrofi gyda, ac yn defnyddio Facebook i dyfu eu busnesau. Nawr, rydyn ni wedi crynhoi'r holl ganlyniadau yn un papur gwyn manwl.

Llenwch y ffurflen isod i lawrlwytho'ch copi AM DDIM.

Ac rydym yn cychwyn yr astudiaeth twitter, felly gwnewch yn siŵr rhannwch eich meddyliau yma.
Mae'n cymryd ychydig funudau i'r PDF lwytho ar ôl i chi daro'r botwm cyflwyno, felly byddwch yn amyneddgar.
Ffurflen Ar-lein - Papur Gwyn Facebook - COPI