A all Manwerthwyr Streic Aur ar Facebook?

logo facebookYn ôl Foresee… ie. Rhagweld yn rhyddhau rhai canfyddiadau ar rai ystadegau manwerthu sy'n gysylltiedig â Facebook heddiw. Dyma rai o'u canfyddiadau:

 • 56% o siopwyr i wefannau e-fanwerthu gorau sy'n rhyngweithio â gwefannau cyfryngau cymdeithasol wedi dewis bod yn ffrind? neu? dilyn? neu 'tanysgrifio? i fanwerthwr ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook, Twitter ac Youtube. Mae hyn yn dyst anhygoel i deyrngarwch cwsmeriaid a diddordeb mewn ymgysylltu cymdeithasol. Mae siopwyr mewn gwirionedd yn dewis cymryd rhan mewn perthnasoedd â manwerthwyr ar wefannau cymdeithasol.
 • Facebook, o bell ffordd, yw'r lle gorau i gyrraedd siopwyr. Mae mwy na hanner pawb sy'n siopa ar-lein yn defnyddio Facebook, ac o'r siopwyr ar-lein hynny sy'n ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol, mae mwy nag 80% yn defnyddio Facebook. Fodd bynnag, mae golwg answyddogol ar dudalennau Facebook y 100 manwerthwr ar-lein gorau yn datgelu nad oes gan chwarter unrhyw bresenoldeb ffurfiol ar Facebook. Hynny yw, mae gan hanner y manwerthwyr ar-lein gorau bresenoldeb lleiaf i ddim yn bodoli ar Facebook.
 • Mae cwsmeriaid yn rhyngweithio â yn bennaf manwerthwyr ar gyfryngau cymdeithasol safleoedd er mwyn dysgu am gynhyrchion a hyrwyddiadau? dim ond 5% sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn bennaf ar gyfer cymorth i gwsmeriaid? gwireddu breuddwyd marchnatwr. Mae defnyddwyr eisiau cwmnïau? gwybodaeth, gwerthiannau ac eitemau arbennig; mae'n rhaid i fanwerthwyr ddysgu sut i'w roi iddynt yn effeithiol.

Rwy’n anghytuno mai “Facebook, o bell ffordd, yw’r lle gorau i gyrraedd siopwyr.” Rwy'n credu y gallai hyn fod wedi'i ysgrifennu'n well, “Facebook, o bell ffordd, yw'r arweinydd ym maes rhwydweithio cymdeithasol dan ddylanwad a'r rhwydwaith cymdeithasol mwyaf hyd yma. O ganlyniad, mae gwerthiannau manwerthu ar sail dylanwad yn gwneud yn dda yno. ” Gyda 175 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol, heb os, mae gan Facebook ganran fawr o siopwyr. Mae hynny fel dweud, “Mae pobl sy’n gyrru ceir yn debygol iawn o brynu nwy bob mis.” 🙂

Yn fy marn i, y ffordd orau i cyrraedd mae siopwyr, yn ymarferol, yn beiriannau chwilio ar hyn o bryd. Nid wyf yn mynd i Facebook i ymchwilio i'm pwrpas nesaf a fy mwriad byth yw prynu ar Facebook. Fodd bynnag, pan mai fy mwriad yw prynu - byddaf yn aml yn taro'r peiriannau chwilio.

Wedi dweud hynny, nid wyf yn diystyru'r cyfle i fusnesau gysylltu â defnyddwyr ar Facebook. I'r gwrthwyneb, mae'r Adroddiad Cyfryngau hwn yn profi hynny mae defnyddwyr eisiau cysylltu â manwerthwyr trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

 • Dywedodd 61% o'r ymatebwyr eu bod yn rhyngweithio ag 1 i 5 brand trwy'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Dywedodd 21% o'r ymatebwyr eu bod yn rhyngweithio â 6 i 10 brand trwy'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Dywedodd 10% o'r ymatebwyr eu bod yn rhyngweithio â 11 i 20 brand trwy'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Dywedodd 8% o'r ymatebwyr eu bod yn rhyngweithio â mwy nag 20 brand trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Dwi wedi dweud o'r blaen mae'r cyfryngau cymdeithasol yn fwyhadur i fusnesau ar-lein. Mae Facebook yn fwyhadur mawr! Mae cydgysylltiad ei aelodau a'r gallu i rannu penderfyniadau prynu, wrth gwrs, yn gyfle gwych. Yn enwedig os oes gennych broses ar waith i gysylltu a gwneud offrymau i'r aelodau hynny.

2 Sylwadau

 1. 1

  Nawr byddai'n ddiddorol gwybod, pan fydd defnyddwyr yn bwriadu prynu rhywbeth ar-lein, a ydyn nhw'n mynd ar-lein yn benodol i chwilio am yr eitem honno neu a ydyn nhw'n treulio amser ar wefannau rhwydweithiau cymdeithasol yn gyntaf cyn chwilio. Rwy'n gwybod bod gan lawer o bobl arfer o ddefnyddio Facebook neu Twitter neu wefannau rhwydweithio cymdeithasol eraill cyn iddynt wneud unrhyw beth arall ar y rhyngrwyd.

  Os yw defnyddwyr fel rheol yn defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn gyntaf, yna mae gan y datganiad gan Foresee ychydig yn fwy o ddilysrwydd.

 2. 2

  Post Gwych Doug. Rwyf wrth fy modd â'r llinell am y gydberthynas car / nwy. Efallai y byddwch hefyd yn ychwanegu Apps i'r drafodaeth hon. Mae gan bobl sydd â ffonau symudol fwy o Apps. 🙂

  A dweud y gwir o safbwynt manwerthu rwy'n amau ​​bod hynny'n newid llawer mwy ac yn cynnig llawer mwy o gyfle. Efallai fy mod yn “Fan” o Amazon ond nid wyf yn gwybod fy mod erioed wedi bod yn ôl i'w Fanpage. Rwy'n prynu POB AMSER gyda fy App Amazon. Rwy'n caru Southwest a'u Dilyn ar Twitter ond heb dalu sylw. Rwy'n ymgysylltu â'm App Southwest POB AMSER ... Newydd newid o fanc roeddwn i wedi bod yn gwneud busnes ag ef ers 20 mlynedd ... sydd â thudalen gefnogwr a gallaf ei dilyn ar Twitter. Fe wnes i newid oherwydd bod gan Chase Ap gwych y byddaf yn ymgysylltu ag ef BOB AMSER.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.