6 Strategaeth y mae Gwestai yn eu Defnyddio i sbarduno Marchnata Facebook

Marchnata Facebook ar gyfer Gwestai

Mae marchnata Facebook yn rhan annatod o unrhyw ymgyrch farchnata gwestai, neu dylai fod yn rhan annatod ohoni. Gwestai Killarney, gweithredwr gwestai yn un o gyrchfannau twristiaeth gorau Iwerddon, wedi llunio'r ffeithlun hwn am y pwnc. Nodyn ochr ... pa mor wych yw bod cwmni gwestai yn Iwerddon yn gweld buddion y ddau datblygiad infograffig a Facebook marchnata?

Pam? Mae #Facebook yn ffactor allweddol ymhlith pobl 25-34 oed o ran dewis cyrchfan gwyliau neu wyliau

Mae'r ffeithlun yn darparu cam wrth gam i westai fanteisio ar Facebook am eu hymdrechion marchnata, gan gynnwys:

  1. Sut i setup a Facebook dudalen ar gyfer eich gwesty.
  2. Sut i dargedu a hyrwyddo cynnwys a hysbysebion gan ddefnyddio Ads Facebook.
  3. Sut i ymgorffori Facebook Messenger i wella profiad y cwsmer.
  4. Sut i ymgysylltu â'ch cynulleidfa gan ddefnyddio fideo amser real gyda Facebook Live.
  5. Sut i ehangu eich cyrhaeddiad trwy hyrwyddo Check-Ins Facebook.
  6. Sut i wella'ch enw da trwy annog Adolygiadau Facebook.

Mae gan ecosystem marchnata Facebook yr holl offer sydd eu hangen arnoch i gyrraedd, ymgysylltu a thyfu eich cynulleidfa ar-lein. Ac nid gwestai yn unig mohono, rwy'n credu bod y strategaethau hyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw rai cyrchfan i dwristiaid!

Marchnata Facebook ar gyfer Gwestai