Facebook yw'r AOL Newydd

Modem 144 Roboteg yr UDFy mynediad cyntaf i'r Interwebs oedd trwy InfiNet yn gynnar yn y 90au. Gweithiais i Cyfathrebu Tirnod ar y pryd ac roedd ganddo modem spankin newydd sbon 14.4k. Rwy'n cofio bod fy holl ffrindiau a theulu ar America Online (AOL). Roeddwn i ymlaen Prodigy.

Roedd hynny yn ôl pan oeddem yn caru gifs ac yn casáu jpegs. Byddai gifs yn pylu i'r golwg wrth iddynt gael eu lawrlwytho, byddai jpegs yn sganio o'r top i'r gwaelod. Roedd delwedd 100k yn artaith yn ôl bryd hynny - fe aethoch chi i fynd i gael paned o goffi neu fynd i gysgu wrth i bethau lawrlwytho. Fe wnaethoch chi ddarganfod am wefannau newydd trwy wirioneddol 'bori' o un dudalen i'r llall.

Wrth i'r we barhau i esblygu, roedd AOL yn batio i lawr y deor. Roeddwn i'n gallu ymweld â gwefannau gan ddefnyddio Netscape ac roedd fy holl ffrindiau ar AOL yn sownd o fewn ffiniau AOL. Fe wnaethoch chi ddefnyddio AOL Keywords i ddod o hyd i bethau, wnaethoch chi ddim pori! Wrth i dudalennau gwe ddechrau tyniant, roedd pawb yn ffoi rhag AOL - waeth faint o fisoedd o wasanaeth am ddim a gawsant trwy llipa.

Ymatebodd AOL yn hwyr yn y gêm ac erbyn iddynt lansio eu porwr integredig, roedd Netscape yn frenin ac nid oedd unrhyw un hyd yn oed yn defnyddio AOL ac eithrio i gael eu post. Cofiwch “You’ve Got Mail!”? (Fe wnaeth yr UI popio'r sain honno i fyny pan wnaethoch chi - nid oedd yn y ffilmiau.)

Ni allai AOL, brenin y rhwydweithiau a gwarcheidwad y Rhyngrwyd, ddyfeisio'n ddigon cyflym. Y gwir oedd na allai AOL gystadlu â'r cannoedd o filoedd o gwmnïau a oedd yn dechrau gosod tudalennau gwe. Yn fuan iawn, roedd AOL yn cael ei ddefnyddio dim ond i gael rhywfaint o amser Rhyngrwyd am ddim yn hytrach nag ar gyfer y feddalwedd yr oeddent wedi'i choleddu. Wrth i bobl ffoi, felly hefyd yr hysbysebwyr a'r cymwysiadau personol a adeiladwyd gan yr hysbysebwyr hynny. Yn syml, trodd AOL yn Ddarparwr Rhyngrwyd - ac yn un drud gyda chyfyngiadau difrifol o ran lled band a defnydd.

Rydw i wedi bod yn eithaf coeglyd yn ei gylch Facebook am ychydig nawr. Yn fy marn i, Facebook yn syml yw'r AOL newydd. Maent wedi adeiladu cymwysiadau, nid i ehangu allan, ond i gadw cwmnïau a phobl o fewn eu tywarchen. Unrhyw beth y tu allan i'r Mae Facebook yn fygythiad, ac maen nhw eisoes wedi dechrau ymosod.

Gan iddi gymryd blynyddoedd i lawr y cawr a oedd yn AOL, rwy'n siŵr y bydd cymerwch flynyddoedd i Facebook hefyd. Fodd bynnag, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth yn fy meddwl na all unrhyw beth gystadlu ag ysbryd entrepreneuraidd y blaned - nid hyd yn oed Facebook. Facebook yw'r AOL newydd, ond dim ond nes bydd rhywbeth mwy newydd, cyflymach a ffansi yn dod draw ac yn bwyta ei ginio y bydd yn para.

Dylai Facebook fod yn croesawu integreiddio y tu allan i'w waliau, nid ei ymladd.

Dylai Facebook ddysgu o AOL.

5 Sylwadau

 1. 1

  Cysylltiad diddorol Doug. Oni allai hyn fod yn wir hefyd gyda'r mwyafrif o gwmnïau meddalwedd eraill sydd â chynhyrchion ar y we ac nad ydyn nhw'n darparu API nac yn integreiddio â 3ydd partïon? A fethodd AOL oherwydd iddynt fethu â dyfeisio neu fethu ag agor cysylltedd? Nid wyf yn ffanatig nac yn arbenigwr ar Facebook ond mae'n ymddangos bod ganddynt o leiaf API a mynediad defnyddiwr at apiau a adeiladwyd yn allanol.

  • 2

   Mae ganddyn nhw API, ond dim ond dod â'ch nodweddion a'ch ymarferoldeb i'w cymhwysiad, nid i'r gwrthwyneb. Ynglŷn â'r unig gymhwysiad allanol sydd ganddynt yw eu api dilysu ... sy'n adeiladu dibyniaeth ar eu gwasanaeth.

   Rwy'n credu mai enghraifft well yw Salesforce, sy'n darparu APIs lle gall defnyddiwr adeiladu cymhwysiad cyfan gan ddefnyddio Gwasanaethau Gwe neu API Salesforce ond byth yn gorfod mynd i Salesforce.com.

 2. 3

  Rwy'n hollol gefnogol gyda chi Doug. Dyna pam rydw i'n fudfounded mae Facebook eto i werthu allan. Maen nhw mor obsesiwn ag adeiladu Facebook mwy fel eu bod nhw'n mynd i ddeffro un diwrnod a sylweddoli bod ganddyn nhw gymydog mwy a gwell ac mae eu cwmni'n mynd i blymio mewn gwerth.

  Gyda llaw, roeddwn i wrth fy modd â Prodigy! Roedd y gwasanaeth hwnnw ymhell o flaen ei amser.

 3. 4

  Doug,
  Rwy'n hoff o'ch barn chi ar AOL a pham roedd porwyr liek netscape navigator yn eu plygu. Yr hyn a gefais i'm swydd fodd bynnag oedd bod fy narllenydd wedi dal y cyfeirnod Landmark Communications. Rwy'n gyn-weithiwr Landmark hefyd ac roedd gen i gyfeiriad e-bost @ infi.net. Crazy!

  Rwy'n credu mai'r hyn sy'n wahanol am fb vs AOL yw nad yw fb yn cael ei ystyried yn Rhyngrwyd ar gyfer dymis. Ac mae fb, i raddau, yn agored i ddatblygwyr ddefnyddio'r rhwydwaith. Mae cyfeiriadau e-bost AOL yn dal i fod yn 20-30% o unrhyw restr defnyddwyr. Nid wyf yn adnabod unrhyw un sy'n defnyddio eu system negeseuon fb fel eu prif gyfeiriad. Yn fy marn i, maen nhw'n anifeiliaid sylfaenol wahanol.

  Rydych chi'n iawn am y ffaith y bydd rhywun yn eu tynnu i lawr. Nawr, dywedwch wrthyf sut mae rhywun yn mynd i ochri â Google.

  Diolch am y post!

 4. 5

  Mae'n adfywiol. Rwy'n dal i gofio fy modem 14.4kb cyntaf. Erioed wedi clywed am google y tro hwnnw. Nawr, nhw yw'r brenin.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.