Tŷ Ffrat yw Facebook, Google+ a Sorority

facebook yn erbyn google

O'r diwedd, rydw i wedi dod o hyd i gyfatebiaeth bron yn berffaith ar gyfer Facebook a Google+, ac ar gyfer popeth marchnata cyfryngau cymdeithasol mewn gwirionedd. Mae Facebook yn dŷ ffrat, a Google+ yn sorority. Mae gan ochrau gwrywaidd a benywaidd system Gwlad Groeg sawl agwedd yn gyffredin. Ystyriwch y buddion canlynol:

 • Camaraderie a chyfeillgarwch gydol oes
 • Cyfleoedd rhwydweithio proffesiynol
 • Ymgysylltiad cymunedol ymhlith pobl o'r un anian

Dyna rai o'r pethau sy'n well o fynd i Roeg mewn coleg neu brifysgol. Ond mae gan bob un ohonom ragdybiaethau o fyd brawdgarwch a sororities. Mewn gwirionedd, mae'r safbwyntiau rhagfarnllyd hyn yn dra gwahanol yn dibynnu ar ba fath o dŷ Groegaidd rydyn ni'n ei drafod. Dychmygwch, er enghraifft, y frawdoliaeth ystrydebol ar eich campws coleg gwladol safonol. (Nid y gwirioneddol rhai, fy ffrindiau sy'n gweithio yn y gymuned Roegaidd, y llun meddyliol sydd gennym o Hollywood.) Oes gennych chi ef? Iawn, nawr dyma beth rydych chi'n meddwl amdano mae'n debyg:

 • Partïon gwyllt sy'n para trwy'r nos
 • Ystafelloedd preifat, ond dim preifatrwydd go iawn
 • Dyluniad mewnol ar hap, gyda phosteri ffilm ac arwyddion neon
 • Yn flêr ac yn anhrefnus fel arfer

Nawr, fflipiwch y darn arian a meddyliwch am eich sorority coleg nodweddiadol. Ac eto, nid wyf yn siarad am wir sororities heddiw, rwy'n siarad am y syniad o sorority fel y'i lluoswyd gan ffilmiau a wnaed ar gyfer y teledu. Dyma ychydig o bwyntiau allweddol:

 • Cyfarfodydd wythnosol wedi'u trefnu gydag agendâu munud wrth funud a chynulleidfaoedd hynod sylwgar
 • Ardaloedd cyffredin di-ffael sydd bob amser yn lân ac sydd â dyluniad mewnol impeccable
 • Enw da cyhoeddus a reolir yn ofalus a gweithdrefnau tŷ manwl gywir

Mae'n ymddangos bod diwylliant y ddau ystrydeb hyn o sefydliadau yn cyd-fynd yn agos â bydoedd Facebook a Google+. Mae eich tudalen Facebook yn gysgodol 24 awr, lle mae pobl yn rhoi pob math o luniau, dolenni a fideos gwallgof, ac yn cymryd rhan mewn trafodaethau ar bron unrhyw bwnc. Facebook hefyd yw'r man lle mae lluniau neu sylwadau cyfeiliornus yn arwain at faterion preifatrwydd sy'n cael pobl i danio. Mae Facebook yn frith o hysbyseb a nodweddion ac yn newid ei gynllun bob ychydig fisoedd. Mae Facebook yn dŷ ffrat ac nid yw'r parti byth yn dod i ben.

Mae Google+, fodd bynnag, yn debycach o lawer i'n stereoteip o sorority. Mae'n rhedeg ar ddisgwrs pwyllog a systemau a ddisgrifir yn ofalus ar gyfer rhannu a gwylio. Mae ganddo ddyluniad glân gyda llinellau tenau a dim hysbysebion sy'n fflachio na blychau gaudy, y tu allan i'w lle. Mae eich tudalen Google+ wedi'i haenu y tu ôl i waliau o'ch dyluniad eich hun, heb ei rhannu i bawb ei gweld. Ac yn wahanol i frawdoliaeth, lle mae pawb yn ffrindiau drwy’r amser, mae gan “sorority” Google+ elfen o ddewis bwriadol ynglŷn â phwy rydych chi'n ei ystyried yn rhan o'ch “cylchoedd.”

Efallai nad yw hyn yn perffaith cyfatebiaeth. Mae'n dibynnu ar ystrydebau anghywir system Gwlad Groeg, nid y fargen go iawn. Yn wahanol i ymuno â frat, mae Facebook (a Google+) yn rhad ac am ddim. Ac hyd y gwn i, ni allwch fod mewn brawdoliaeth a sorority ar yr un pryd.

Serch hynny, mae defnyddwyr Facebook a Google+, yn ogystal â deiliaid tai brawdoliaeth a sorority, i gyd yn denantiaid. Rydym i gyd yn rhan o gymuned sy'n seiliedig ar ryw gysylltiad a rennir, ac rydym yma ar bleser ein landlordiaid priodol. Efallai mai hon yw elfen fwyaf dwys y gyfatebiaeth hon. Neu fel fy ffrind Mae Jeb Banner yn ysgrifennu:

Mae gwahaniaeth mawr rhwng rhentu a bod yn berchen. Mae'n newid y ffordd rydych chi'n cysylltu â gwrthrych. Mae'n newid yr effaith y mae'r gwrthrych hwnnw'n ei gael ar eich bywyd.

Credaf fod technoleg ddigidol, gan gynnwys y We, yn galluogi meddylfryd rhentu. Mae'r meddylfryd rhent hwn yn llechwraidd. Mae'n newid sut rydyn ni'n gwerthfawrogi'r cynnwys rydyn ni'n ei greu a'i ddefnyddio. Fe wnaethom ni, fy nghynnwys yn fawr iawn, daflu cynnwys allan ar hap bron heb fawr o feddwl i ble mae'n glanio. Nid oes unrhyw un yn arbed llythyrau mewn blwch. Nid oes unrhyw un yn arbed unrhyw beth. Pam trafferthu pan nad yw'n ymddangos yn real?

Diolch am ddarllen. Welwn ni chi nôl wrth y ffrat.

Un sylw

 1. 1

  Ni allaf helpu ond meddwl mai'r ffrat o Animal House yw'r gyfatebiaeth orau ar gyfer MySpace, nid Facebook.

  Rwy'n meddwl am wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel proses esblygiadol, gyda Google+ fel y cam nesaf - o'r MySpace sbastig, sy'n achosi cur pen, am ddim i Facebook ychydig yn fwy cydffurfiol a rheoledig i Google glanach a hyd yn oed yn fwy rheoledig.

  Felly, mae'n debyg, gan ddefnyddio'ch cyfatebiaeth, rydyn ni i gyd yn esblygu'n fenywod, nac ydyn?

  Mae pethau gwaeth wedi digwydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.