Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata

A oes Offeryn Digwyddiad Gwell na Facebook?

Ddoe buom yn dathlu ein hail flwyddyn gyda'n Gŵyl Gerdd a Thechnoleg yma yn Indianapolis. Mae'r digwyddiad yn ddiwrnod o ddathlu i'r sector technoleg (ac unrhyw un arall) gymryd hoe a gwrando ar fandiau anhygoel. Mae'r holl elw yn mynd i'r Cymdeithas Lewcemia a Lymffoma er cof am fy nhad a gollodd ei frwydr flwyddyn a hanner yn ôl i AML Lewcemia.

Gydag 8 band, DJ, a digrifwr, dim ond un lle sydd ar-lein mewn gwirionedd i farchnata a chyfathrebu â rhagolygon, ffrindiau, cefnogwyr, staff digwyddiadau, a mynychwyr… Facebook. Mae'r ffaith y gallwn rannu fideos a lluniau, tagio grwpiau a noddwyr, ac yna hyrwyddo bandiau a noddwyr y digwyddiad a dod â nhw i gyd at ei gilydd mewn un lle yn rhy syml. Ychwanegwch hysbysebu ar Facebook, ac roeddem yn gallu ehangu cyrhaeddiad ein digwyddiad yn sylweddol.

Er bod gwybodaeth ar fy safle, go brin y bydd yn gymuned lewyrchus fel mae Facebook. Rydym yn aml yn cael ein gofyn gan gwmnïau a ddylent ddatblygu cymuned ar eu gwefan ai peidio ac egluraf pa mor anodd ydyw. Nid yw pobl yn canolbwyntio eu bywydau ar gynnyrch, gwasanaeth, brand… neu ddigwyddiad. Dim ond un darn o benwythnos cefnogwr oedd y digwyddiad hwn a dyna lle mae Facebook yn ffit perffaith.

Pe bai gen i ddymuniadau cwpl ar gyfer Digwyddiadau Facebook, byddent yn:

  • Caniatáu gwerthu tocynnau - buom yn gweithio trwy Eventbrite ar gyfer ein gwerthiannau ond roedd hynny'n dal i olygu bod datgysylltiad enfawr rhwng nifer y bobl a ddywedodd eu bod mynd a'r bobl hynny mewn gwirionedd prynwyd tocynnau. Sut y gallai fod pe gallwn fod wedi delio â phrynu tocynnau, gostyngiadau tocynnau, a hyd yn oed prynu tocynnau i grwpiau trwy Facebook?
  • Tag Digwyddiadau mewn Lluniau a Fideo - gadewch i ni ei wynebu, rydyn ni i gyd yn rhy brysur i hashnod pob sylw, llun neu fideo ar gyfer digwyddiad. Oni fyddai’n wych pe bai Facebook yn caniatáu ichi nid yn unig dagio’r lleoliad a’r bobl… ond beth am y digwyddiad ei hun? Gadewch i'r gweinyddwr gymeradwyo neu dynnu'r tag fel y byddech chi ar dag Tudalen Facebook.
  • Caniatáu Allforion E-bost neu Farchnata - Nawr fy mod i wedi cael y digwyddiad ... sut mae mynd yn ôl a gwahodd pobl i'r flwyddyn nesaf? Yn ymddangos yn fath o fud ond pan fyddaf yn allforio'r rhestr westeion, rwy'n cael rhestr o enwau yn unig. Sut mae hynny'n fy helpu?
  • Gwahoddiadau Diderfyn - Sefydlais ychydig o weinyddwyr ar gyfer y digwyddiad ac yn y pen draw fe wnaeth pob un ohonom daro terfyn ar nifer y gwahoddiadau a anfonwyd gennym, er mai dim ond unwaith y cafodd pob unigolyn wahoddiad. Mae'r rhain yn bobl sy'n ffrindiau i mi neu'n fy nilyn i ... pam fyddech chi'n cyfyngu ar gyrhaeddiad gwahoddiadau Digwyddiad fel hyn?

Pe bai'r opsiynau hynny gennyf, yn onest nid wyf hyd yn oed yn siŵr a fyddwn yn adeiladu safle digwyddiad neu'n defnyddio system docynnau.

Fe ddefnyddion ni Twitter ac Instagram hefyd, ond nid oedd gan rai o'r bandiau gyfrifon Twitter ac nid oedd eraill yn monitro Twitter nac Instagram. Ond roedd pawb ar Facebook cyn, yn ystod, ac ar ôl y digwyddiad. Dewch i ni ei hwynebu - Digwyddiadau Facebook yw'r unig gêm yn y dref.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

2 Sylwadau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol